0904 54 3434

Đăng ký nhận tư vấn


Vui lòng để lại thông tin đăng ký để nhận tư vấn và đặt lịch học thử IELTS Buffet trong 1 tuần tại Excel English
Đăng ký kiểm tra trình độ miễn phí
Đăng ký học thử IELTS Buffet 1 tuần
-Bài kiểm tra trình độ diễn ra trong vòng 02 tiếng, bạn có thể đến bất kì ngày nào trong tuần từ t2-CN, 09h sáng đến trước 06h tối.
-Lịch học tại Excel English rất linh động, ngày nào cũng có lớp phù hợp với từng trình độ của các học viên.

Hộp thư liên hệ

Hãy liên hệ với Excel English Ngay

Excel English - A real passion for learning