0904 54 3434

IELTS Writing Task 2 – Ý tưởng viết bài và từ vựng để đạt band 7: Topic Education

10 kinh nghiệm cho trải nghiệm du học đúng nghĩa
10 kinh nghiệm cho trải nghiệm du học đúng nghĩa
May 9, 2018
03 Lời khuyên để chinh phục 9.0 IELTS Listening
03 Lời khuyên để chinh phục 9.0 IELTS Listening
May 10, 2018

IELTS Writing Task 2 – Ý tưởng viết bài và từ vựng để đạt band 7: Topic Education

IELTS Writing Task 2 - Ý tưởng viết bài và từ vựng để đạt band 7: Topic Education

Topic Education từ lâu đã là một chủ đề rất được yêu thích trong các bài thi IELTS Writing Part 2, vì chủ đề này rất gần gũi và dễ khai thác ở nhiều khía cạnh. Vì vậy, để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi IELTS, Excel English xin giới thiệu đến bạn đề thi mẫu, hướng dẫn cách làm bài topic Education, cũng như những từ vựng thuộc chủ đề này.

Câu hỏi Writing Part 2

Some experts believe that it is better for children to learn a foreign language at primary school rather than secondary school. Do you agree or disagree?

Các chuyên gia tin rằng trẻ em nên học ngoại ngữ ở tiểu học hơn là ở trung học. Bạn có đồng ý với ý kiến trên không?

Hướng dẫn cách làm bài

Mở bài: Giới thiệu vấn đề; Đưa ra ý kiến của bản thân: đồng ý/không đồng ý với ý kiến đề bài.

Thân bài:

– Nếu đồng ý/Agree:

 • Xu hướng các công ty đa quốc gia, công dân toàn cầu,… nên nếu biết ngoại ngữ sớm sẽ có thể đạt được thành công dễ dàng hơn:

Being fluent in a foreign language at a tender age has become a key factor in our lifelong, and having a strong basis in a new language can uplift us towards prosperity. People today are getting drifted towards multinational companies. Being a polyglot/ Acquiring an international language helps a person get onsite opportunities.

 • Việc học ngôn ngữ từ sớm sẽ tạo cho học sinh kĩ năng thích nghi với môi trường mới:

Learning English at an early age is undeniably favourable in terms of adaptable and flexible nature of children.

 • Trẻ em thường không ngại ngần, xấu hổ, nên dễ tiếp thu và học ngoại ngữ hơn các đối tượng thuộc những độ tuổi khác:

Children, as being less self-conscious and shy, have the capacity to remember things faster and more effectively than people from other age groups.

 • Học ngoại ngữ giúp tăng khả năng tiếp thu, học hỏi của trẻ, vì thế sẽ giúp trí não phát triển tốt hơn:

Learning a new language increases the grasping and learning-power of a child, as well as accelerates the working of his/her brain => mental growth. Learning any language other than the native one activates various new parts of the brain which were never used before. Bilingual children develop the ability to talk more slowly than monolingual counterparts.

 • Tiếp thu lối sống, văn hóa của nhiều quốc gia, tôn giáo khác nhau, giúp rèn luyện cái nhìn đa chiều:

Students can understand the expression, lifestyle and culture of a different country, which is helpful for enhancing their perspectives.

– Nếu không đồng ý/Disagree:

 • Ở tiểu học, trẻ em đang được ưu tiên tiếp cận với những môn khoa học mang tính chính xác như toán, khoa học,… Những môn học này được coi là nền tảng cho tư duy ở những lĩnh vực khác.

Students of a primary school, as generalists, are highly occupied with their academic syllabus, which is filled with knowledge concerning the fundamentals of exact science such as mathematics and physics. Otherwise, they might not understand them later. Furthermore, these subjects are considered as stepping stones to a prospective job.

 • Học sinh sẽ phải chịu quá nhiều áp lực, dẫn đến những vấn đề về sức khỏe

Learning a new language will inevitably put an additional burden beside their studies. Children who bear the extra pressure eventually get affected by health related issues. For example, I have seen kids run into depression because they were unable to handle their overloaded school work. We should not neglect the element of health’s hazards in any learning process.

 • Trẻ sẽ khó có thể hiểu được nhiều khía cạnh của ngôn ngữ vì còn quá nhỏ.

They cannot understand the real meaning of many aspects of the language as they are not mature enough.

 • Học từ Trung học sẽ giúp trẻ có cơ hội được lựa chọn ngoại ngữ mình thích.

Letting children to start learning a foreign language while they are in their secondary education also enables them to choose the language of their interest.

 • Nếu trẻ chưa sõi ngôn ngữ mẹ đẻ, thì việc học thêm ngoại ngữ cũng không có ích gì.

If a student does not know his native language perfectly, it is useless to learn a foreign dialect.

Kết bài: Tóm lại quan điểm của bạn về những câu hỏi của đề bài. Có thể đưa ra lời khuyên.

Vocabulary Topic Education

Words Pronunciation Meaning
Polyglot (adj) /´pɔli¸glɔt/ Bằng nhiều thứ tiếng
Adaptable (adj) /ə´dæptəbl/ Có thể thích nghi
Flexible (adj) / fléksəb’l/ Linh hoạt
self-conscious (adj) /¸self´kɔnʃəs/ E dè, ngượng ngập
Overload (n) /’ouvəloud/ Quá tải
Literate (adj) /´litərit/ Biết đọc, biết viết
Illiterate (adj) /ɪ’lɪtərət/ Không biết đọc, biết viết
literacy rate (n) /´litərəsi/ /reit/ Tỉ lệ người biết đọc, biết viết
play truant /plei/ /’tru:ənt/ Trốn học
student loan /ˈstjuː.dənt/ /ləʊn/ Khoản vay sinh viên
comprehensive education /ˌkɒm.prɪˈhen.sɪv/ /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/ Giáo dục toàn diện
keep up with /ki:p/ /Λp/ /wið/ Theo kịp
fall behind /fɔl/ /bɪˈhaɪnd/ Tụt hậu, không theo kịp
Burden (n) /’bə:dn/ Gánh nặng
Pressure (n) /’preʃə/ Áp lực
Academic (adj) /ˌækəˈdɛmɪk/ Mang tính học thuật
Prospective (adj) /prə´spektiv/ Thuộc về tương lai
Perspective (n) /pə’spektiv/ Góc nhìn, quan điểm
Grasp (v) /gra:sp/ Nắm bắt, hiểu
Bilingual (adj) /bai´liηgwəl/ Có thể nói 2 ngôn ngữ
Multilingual (adj) /ˌmʌl.tiˈlɪŋ.ɡwəl/ Có thể nói nhiều ngôn ngữ

Excel English hy vọng rằng bài viết về Topic Education sẽ là một bài viết hữu ích đối với tất cả các bạn đang luyện thi IELTS cho những kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi thật tốt!

Xem thêm:

 1. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Kiến trúc – Topic Architecture and Buildings
 2. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Nghệ thuật – Topic Art
 3. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Tội phạm – Topic Crime
 4. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Giáo dục – Topic Education
 5. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Thời tiết – Topic Weather
 6. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Gia đình – Topic Family
 7. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Môi trường – Topic Environment

 • Học IELTS trả góp với lãi suất 0%
  Học IELTS trả góp với lãi suất 0%

Mô hình học IELTS Buffet IELTS Listening
Tips & mẹo học IELTS IELTS Speaking
Kho tài liệu IELTS Reading
Chia sẻ của các Cao thủ IELTS 7.0+ IELTS Writing

Theo dõi Youtube channel của Excel English

 

Facebook Comments