0904 54 3434

IELTS Writing Task 2 – Ý tưởng viết bài và từ vựng chủ đề trẻ em – Topic Children

Đăng ký tham gia talkshow “Từ 0 đến 8.0 IELTS Writing” cùng Hoàng Anh Thư
June 25, 2018
Viết luận về thất tình, nam sinh giành học bổng gần 4 tỷ đồng du học Mỹ
June 29, 2018

IELTS Writing Task 2 – Ý tưởng viết bài và từ vựng chủ đề trẻ em – Topic Children

Nếu bạn đang trong quá trình luyện thi IELTS đặc biệt là phần Writing task 2 thì chắc chắn không thể bỏ qua topic Children – chủ đề Trẻ em bởi sự xuất hiện nhiều trong đề thi. Do đó, hãy cùng Excel English tham khảo từ vựng và bài mẫu thuộc chủ đề này nhé.

Câu hỏi Writing Part 2:

Children can learn effectively by simply watching television, therefore they should be allowed to do so to regularly at home and at school.

To what extent do you agree or disagree?

Trẻ em có thể học một cách hiệu quả bằng cách đơn giản là xem truyền hình, do đó chúng nên được phép làm như vậy thường xuyên ở nhà và ở trường. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này không?

Hướng dẫn cách làm bài

Mở bài: Giới thiệu vấn đề; Đưa ra ý kiến của bản thân: Xem T.V mang lại nhiều lợi ích cho trẻ nhưng không nên xem quá lâu và chỉ xem những chương trình phù hợp.

Thân bài:

 • Những lợi ích mang lại khi cho trẻ em xem truyền hình
 • Lời khuyên sử dụng để không gây tác hại xấu khi xem T.V

Kết bài: Tóm tắt quan điểm của bạn về những câu hỏi của đề bài

Câu trả lời mẫu

Some parents believe that watching television is bad for their children. So, they try to restrict (hạn chế) their children from watching TV. In a different way, other of them think that there is nothing bad in watching TV programmes. Personally, I think that watching TV brings tremendous (rất to lớn) benefits to the children unless they spend a lot of their valuable time (thời gian quý báu) in front of a TV set daily. It is recommended that children should spend less than a couple of hours daily for watching TV programmes and those programmes should be suitable for them. For the following reasons, which I will mention bellow, I believe that television plays an essential role (đóng vai trò thiết yếu) in a child’s development.

First of all, television helps a child to extend his or her range of interests. Children can find out many new things and make many exciting discoveries for themselves. In addition to this practical benefit, television improves children’s vocabulary, their memory and gives them the opportunity to gain more knowledge. It is essential for a child’s growth. Of cause, someone can say that there are plenty of different resources of information (nguồn thông tin) such as books and teachers. But, I think, in our modern world children must learn faster and use all contemporary technology (công nghệ đương đại) in order to succeed.

Secondly, watching cognitive programs helps children to learn more about wildlife, our environment and about the importance of preserving (bảo tồn) our forest and wild animals that live there. However, scientists say that a child should not watch TV more than 40 minutes successively (liên tục) and not more than 2-3 hours per day. For example, my mother always made us have a break after watching TV more than half an hour and let our eyes rest for several minutes before turning on the TV again. She did not let us watch the TV all day long as well. I think it is the best solution.

To sum up, I believe that television gives children and all people the opportunity to learn what can not be learnt from books. Television and movies, in particular, allow people to feel the reality and see what they will most likely not be able to see in their lives. Personally, when I was a child I liked to watch cognitive programs (chương trình kiến thức) about wild animals. Unfortunately, my family had only one TV, but these programs were the only ones we all wanted to watch. So, we gathered (tụ họp) in our living room and watched them in complete silence. I always remember those moments with a smile.

(Khoảng 365 từ)

Tổng kết từ vựng

Từ trong bài Phát âm Nghĩa của từ Ví dụ
restrict (v) /rɪˈstrɪkt/ Hạn chế The government passed a law to restrict the sale of guns.
tremendous (adj) /trɪˈmen.dəs/ To lớn They were making a tremendous amount of noise last night
valuable time /ˈvæl.jə.bəl//taɪm/ Thời gian quý báu We lost valuable time stuck in traffic
play an essential role /pleɪ/ /ən//ɪˈsen.ʃəl//rəʊl/ Đóng vai trò thiết yếu Schools play an essential role in society
resources of information /rɪˈzɔːsiz//əv/ /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ Nguồn thông tin All comments, rates, and dates are resources of information
contemporary technology /kənˈtem.pə.rer.i//tekˈnɒl.ə.dʒi/ Công nghệ đương đại The implications of contemporary technology are huge for how humans interact with each other
preserve (v) /prɪˈzɜːv/ Bảo tồn We want to preserve the character of the town while improving the facilities.
successively (adv) /səkˈses.ɪv.li/ Liên tục Since the championship began, they have finished successively ninth, seventh, and fifth
cognitive programs /ˈkɒɡ.nə.tɪv//ˈprəʊ.ɡræmz/ Các chương trình bổ ích nhiều kiến thức watching cognitive programs helps children to learn more about wildlife, our environment
gather (v) /ˈɡæð.ər/ Tụ họp A crowd had gathered to hear her speak.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc luyện  tập IELTS Writing task 2 nói chung và topic Chidren nói riêng. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

Nguồn bài mẫu: ielt-mentor.com

Xem thêm:

 1. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Kiến trúc – Topic Architecture and Buildings
 2. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Nghệ thuật – Topic Art
 3. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Tội phạm – Topic Crime
 4. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Giáo dục – Topic Education
 5. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Trẻ em – Topic Children
 6. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Thời tiết – Topic Weather
 7. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Gia đình – Topic Family
 8. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Môi trường – Topic Environment
 9. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Tính cách – Topic Personality
 10. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Ăn uống – Topic Food

 • Học IELTS trả góp với lãi suất 0%
  Học IELTS trả góp với lãi suất 0%

Mô hình học IELTS Buffet IELTS Listening
Tips & mẹo học IELTS IELTS Speaking
Kho tài liệu IELTS Reading
Chia sẻ của các Cao thủ IELTS 7.0+ IELTS Writing

Theo dõi Youtube channel của Excel English

Facebook Comments