0904 54 3434

IELTS Writing Task 2 – Ý tưởng viết bài và từ vựng để đạt band 7: Topic Crime

Đăng kí "Thi thử IELTS NHƯ THI THẬT" tháng 05/2018, nhận ngay Học bổng!
Đăng kí “Thi thử IELTS NHƯ THI THẬT” tháng 05/2018, nhận ngay Học bổng!
May 14, 2018
Tăng tốc ngày hè – Dành điểm IELTS trong mơ
May 15, 2018

IELTS Writing Task 2 – Ý tưởng viết bài và từ vựng để đạt band 7: Topic Crime

IELTS Writing Task 2 - Ý tưởng viết bài và từ vựng để đạt band 7: Topic Crime

Topic Crime là một chủ đề khiến khá nhiều sĩ tử IELTS “e dè” vì vốn từ hạn chế và bối cảnh khác lạ. Vì vậy, để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho bài thi IELTS Writing về topic Crime, Excel English xin giới thiệu đến bạn hướng dẫn cách làm bài topic Crime, cũng như những từ vựng thuộc chủ đề này.

Câu hỏi Writing Part 2

Individuals should not be allowed to carry guns as it increases the crime and violence in the society.

To what extent do you agree or disagree?

Cá nhân không nên được cho phép mang theo súng, vì nó sẽ tăng tỉ lệ tội phạm và bạo lực trong xã hội. Bạn có đồng ý với ý kiến trên không?

Hướng dẫn cách làm bài

Mở bài: Giới thiệu vấn đề; Đưa ra ý kiến của bản thân: đồng ý/không đồng ý với ý kiến đề bài.

Thân bài:

– Some believe that countries all over the world should embrace severe gun control laws / break down the gun-owning culture / enact strict laws to forbid guns.

(Các quốc gia nên đưa ra những luật kiểm soát súng chặt chẽ)

– Handguns or pistols are banned for civilians, even for sports purposes. Hunters must get a certificate from the police to own a shotgun or a rifle for hunting.

(Công dân nên bị cấm sử dụng súng, kể cả cho mục đích thể thao. Thợ săn phải được cấp giấy phép sử dụng súng.)

– Gun killings make/grab the headlines.

(Những vụ giết người bằng súng đã làm dấy nên dư luận.)

– People always talk about gun control after massacres or school killing. The people who do these things are mentally ill. We can’t legislate against what these people might do.

(Mọi người chỉ quan tâm đến vấn đề kiểm soát súng sau những cuộc thảm sát. Những kẻ làm vậy là những kẻ tâm thần. Chúng ta không thể lập pháp chống lại những điều mà chúng có thể làm.)

– Assault weapons accessible to the public increase the rate of suicide and domestic violence.

(Những vũ khí ám sát mà công chúng có thể tiếp cận được tăng tỉ lệ tự tử và bạo lực gia đình.)

– Suicide candidates have greater chances to kill themselves. A federal ban on assault weapons should take effect.

(Những người tự tử có xác suất lớn hơn để tự sát. Lệnh cấm liên bang về vũ khí tấn công sẽ có hiệu lực.)

– Owning and carrying a gun can psychologically affect our behaviours. Letting people carry guns puts others’ life in risk rather than ensuring safety.

(Sở hữu một khẩu súng có thể ảnh hưởng đến hành vi. Cho phép mọi người mang súng có thể khiến cuộc sống của những người khác gặp nguy hiểm, hơn là để nâng cao sự an toàn.)

– Some people prefer carrying their own firearms for safety.

(Nhiều người muốn tự mang theo vũ khí riêng để đảm bảo an toàn.)

– Recent gun shot which killed innocent children and responsible staff brought endless sorrow to the community and arouse the public’s rethinking towards gun control.

(Những vụ dùng súng giết trẻ em vô tội và nhân viên đã dấy lên sự buồn bã tột độ cho toàn cộng đồng và khiến công chúng phải nghĩ lại về việc kiểm soát súng.)

– Gun ownership should be a civil right. People from countries where rights to keep and bear arms are guaranteed by national constitution treat gun possession as individual liberties.

(Việc sở hữu súng nên là quyền công dân.)

– Firearms play an essential role in self-defense.

(Vũ khí đóng vai trò quan trọng trong việc tự vệ.)

– Criminals will think twice before robbing the house of someone with a gun. Innocent people won’t suffer because they are able to defend themselves.

(Tội phạm sẽ nghĩ lại trước khi cướp nhà người khác với một khẩu súng. Những người vô tội sẽ không phải chịu đựng vì họ có thể tự bảo vệ mình.)

– The new generation of smart guns that can only be used by the owner with fingerprint recognition.

(Thế hệ mới của súng thông minh – chỉ sử dụng được bởi chính chủ với nhận diện vân tay.)

– Tougher penalties won’t stop serious criminals from using guns. A cocaine dealer already faces a long prison sentence if he is caught.

(Những mức phạt mạnh hơn sẽ không ngăn tội phạm nguy hiểm sử dụng súng.)

 

 • Kết bài: Tóm lại quan điểm của bạn về những câu hỏi của đề bài. Có thể đưa ra lời khuyên.

Vocabulary Topic Education

Words Pronunciation Meaning
Assualt (n) /əˈsɔlt/ Cuộc tấn công
Murder (n) /’mə:də/ Tội giết người
Fraud (n) /frɔ:d/ Sự gian lận
Hacking (n) /’hækiɳ/ Truy cập trái phép
Hijacking (n) /ˈhaɪ.dʒækiɳ/ Vụ không tặc
Human trafficking (n) /ˈhjuː.mən/ /ˈtræfɪkɪŋ/ Buôn người
Smuggling (n) /ˈsmʌɡlɪŋ/ Buôn lậu
Terrorism (n) /ˈter.ər.ɪ.zəm/ Khủng bố
Death penalty /ˈdeθ ˌpen.əl.ti/ Án tử hình
Prison sentence /ˈprɪz.ən//ˈsen.təns/ Án tù giam
Forfeiture (n) /ˈfɔː.fɪ.tʃər/ Sự tước của cải
Fine (n) /faɪn/ Tiền phạt
Jury (n) /ˈdʒʊə.ri/ Bồi thẩm đoàn
Trial (n) /traɪəl/ Phiên tòa xử
Court (n) /kɔːt/ Tòa án, quan tòa
Witness (n) /ˈwɪt.nəs/ Nhân chứng
Evidence (n) /ˈev.ɪ.dəns/ Bằng chứng
Armed police /ɑːmd//pəˈliːs/ Cảnh sát có trang bị vũ trang
Rehabilitation (n) /riː.hæbɪl.ɪˈteɪ.ʃən/ Sự phục hồi, cải tạo
Deter (v) /dɪˈtɜːr/ Ngăn cản

Excel English hy vọng rằng đây sẽ là một bài viết hữu ích đối với tất cả các bạn đang luyện thi IELTS cho những kì thi sắp tới và đang cần nâng cao từ vựng topic Crime. Chúc các bạn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi thật tốt!

Xem thêm:

 1. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Kiến trúc – Topic Architecture and Buildings
 2. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Nghệ thuật – Topic Art
 3. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Tội phạm – Topic Crime
 4. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Giáo dục – Topic Education
 5. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Thời tiết – Topic Weather
 6. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Gia đình – Topic Family
 7. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Môi trường – Topic Environment

 • Học IELTS trả góp với lãi suất 0%
  Học IELTS trả góp với lãi suất 0%

Mô hình học IELTS Buffet IELTS Listening
Tips & mẹo học IELTS IELTS Speaking
Kho tài liệu IELTS Reading
Chia sẻ của các Cao thủ IELTS 7.0+ IELTS Writing

Theo dõi Youtube channel của Excel English

 

Facebook Comments