0904 54 3434

Đỗ Hoàng Anh Minh

Lê Hoàng Hải
April 10, 2018
Cao Tuấn Nghĩa
April 30, 2018

Đỗ Hoàng Anh Minh

 

“Cách nhanh nhất để luyện tốc độ đọc là làm đề thật nhiều. Không cần làm quá nhiều đề cao siêu đâu, mình chỉ làm đề trong quyển Cambridge và bài tập nhận được ở Excel English.”

Mình thường đọc lướt nội dung bài khóa, nắm trọn ý chính, gạch chân những từ khóa quan trọng, rồi mới đọc câu hỏi và trả lời theo thứ tự.

Cuối cùng, quan điểm của mình là bài Reading hầu như chỉ kiểm tra kĩ năng đọc hiểu, chứ không kiểm tra vốn từ vựng của bạn đang ở mức nào. Thực sự, mình cũng không sở hữu quá nhiều từ ngữ chuyên ngành, nhưng mình vẫn  đọc – hiểu được những bài khóa.”

Facebook Comments

Đỗ Hoàng Anh Minh 12A4 niên khóa 2015-2018 THPT Phạm Hồng Thái April 17, 2018