0904 54 3434

Dương Thị Phương Anh

Phụ huynh Lê Xuân Lộc
October 20, 2017
Lã Hữu Trung
October 23, 2017

Dương Thị Phương Anh

Bên Excel tạo được điều kiện khá tốt cho học sinh và trong lúc học mình không gặp phải bất cứ khó khăn gì cả. Và bất cứ khi nào mình gặp vấn đề mình đều có thể chia sẻ với giáo viên và được hỗ trợ rất tận tình từ giáo viên

Facebook Comments

Dương Thị Phương Anh 01687321136 Hà Nội October 21, 2017