0904 54 3434

Dương Thị Phương Anh
October 21, 2017
Nguyễn Hữu Toàn
November 12, 2017

Lã Hữu Trung

Phương pháp IELTS Buffet là phương pháp đầu tiên mình thấy ở Việt nam. Mình còn ấn tượng nhất với thầy Lê Việt Dũng, ngoài ra còn cô Hoàng Anh Thư cũng như cô Mỹ Linh đã giúp mình rất nhiều

Facebook Comments

Lã Hữu Trung trunglahuu@gmail.com Hà Nội October 23, 2017