0904 54 3434

Nguyễn Minh Quân
July 22, 2017
Tạ Quang Nam Anh
July 29, 2017

Lê Hà My

Excel là một trung tâm rất tốt cho các bạn có ước mơ muốn đi du học. Tại vì mình thấy trung tâm này có rất nhiều bạn đạt điểm IELTS rất cao và là một môi trường cạnh tranh rất là lớn. Trong khóa học em vừa tăng lên được những kỹ năng cần thiết cũng như sự tự tin

Facebook Comments

Lê Hà My stellar2309003@gmail.com Hà Nội July 28, 2017