0904 54 3434

Lâm Việt Thắng
August 18, 2017
Đỗ Minh Nhật
August 30, 2017

Lê Linh Anh

Người quen của em đã giới thiệu cho em đến Excel English và em rất hứng thú với chương trình IELTS Buffet. Tiếp em rất ấn tượng với bộ tài liệu của Excel vì trước đây em cũng đã từng tự luyện IELTS nhưng thực sự bộ tài luyện của em vẫn còn rất là hạn chế, còn đến với Excel lúc nào em cũng có sẵn nguồn tài liệu từ tự vựng, ngữ pháp cho đến các bài luyện IELTS. Đặc biệt đợt gần thi ngày nào em cũng đến Excel English.

Facebook Comments

Lê Linh Anh linhanh05.0997@gmail.com THPT Chuyên Ngoại Ngữ August 19, 2017