0904 54 3434

Phụ huynh Dương Kiều Khanh
October 3, 2017
Trần Khánh Linh
October 7, 2017

Lê Quang Minh

Giờ học ở đây do là buffet nên học một cách rất là thoải mái, mình có thể tự chọn giờ học theo lịch của mình và các thầy cô giáo rất là nhiệt tình, giúp mình chữa bài rất nhiều. Buổi nào đến học cũng được Speaking luyện nói như bài thi thật, nên kĩ năng cải thiện lên rất nhanh

Facebook Comments

Lê Quang Minh https://www.facebook.com/le.quangminh.104 Hà Nội October 6, 2017