0904 54 3434

Phạm Hà
April 11, 2017
Chu Nam Anh
May 22, 2017

Ngô Minh Anh Thi

Về trung tâm Excel mình cảm thấy hệ thống tổ chức rất quy củ, mình rất ấn tượng với chị Mỹ Linh bởi vì khi mà chi Linh dạy có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết của chị và về mặt chuyên môn kiến thức của chị cũng rất tốt.

Facebook Comments

Ngô Minh Anh Thi nmat2309@gmail.com https://www.facebook.com/anhthi.nm April 12, 2017