0904 54 3434

Nguyễn Nhật Hà My

Đỗ Minh Nhật
August 30, 2017
September 13, 2017

Nguyễn Nhật Hà My

Mình cảm thấy ở đây hiệu quả rất là cao so với trung tâm khác. Trong mỗi buổi học mình nhận đucợ khá là nhiều kiến thức và mình tiếp thu được rất nhiều cách học, những cái Tip bổ ích cho luyện thi IELTS. Mình nghĩ thầy Dũng rất là truyền cảm hứng cho học sinh, cách dạy của thầy rất gần gũi và tự nhiên. Mình nghĩ tất cả học sinh của Excel đều rất quý thầy Dũng

Facebook Comments

Nguyễn Nhật Hà My https://www.facebook.com/keo.my.56 Hà Nội September 7, 2017