0904 54 3434

Phạm Thị Thu Hà

Chu Nam Anh
May 22, 2017
Huỳnh Hồng Anh
June 10, 2017

Phạm Thị Thu Hà

Điều đầu tiên ấn tượng về Excel thì em sẽ nói về sự thân thiện của các anh chị admin và các anh chị giáo viên. Anh Dương và chị Hoàng Anh Thư là 2 người giúp đỡ em rất nhiều trong khoảng thời gian em ôn thi căng thẳng

Facebook Comments

Phạm Thị Thu Hà https://www.facebook.com/mo.mummim.961 Hà Nội June 8, 2017