0904 54 3434

Nguyễn Lê Thủy Nguyên
February 21, 2018
Trần Vũ Minh Hà
March 2, 2018

Vũ Nguyên Long

“Thầy cô truyền tải kiến thức dễ hiểu. Em thích nhất là cách làm bài tập rồi đổi chéo với bạn bên cạnh để chấm, sau đó cô giáo chữa bài, điểm số của mình sẽ rất trung thực, mình sẽ biết lỗi sai mình hay mắc phải để sửa.

Ở đây em thấy lợi nhất là tần suất mock với giáo viên nhiều, nhất là được mock với giáo viên Tây, thầy cô sẽ chữa luôn lỗi sai, em có thể tăng cường mức độ phản xạ của mình khi đi thi.

Em cũng thấy khá thích mô hình này, nó khá tiện, không ràng buộc khung giờ học. Các lớp mở liên tục, nên em có thể cân nhắc khi nào cần học nhiều, em sẽ đến lớp nhiều hơn hay khi nào bận, em sẽ chuyển buổi học đó sang hôm khác.
Về điểm số của mình, em không hài lòng cho lắm, vì em nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế nữa. Nhất là ở kĩ năng viết, điểm trên lớp của em khá tốt, nhưng khi vào phòng thi, do em chưa biết cách quản lý thời gian, dành quá nhiều thời gian để tìm từ & các cụm từ nên khi viết em bị cuốn.”

 

Facebook Comments

Vũ Nguyên Long 01236599007 THPT Việt Đức February 28, 2018