0904 54 3434

7 loại từ nối linking words bạn nên biết trong IELTS Writing Task 2

Đăng ký trải nghiệm lớp học nấu ăn miễn phí tại Excel English
Trải nghiệm lớp học nấu ăn miễn phí tại Excel English
October 19, 2017
5 Tips luyện IELTS Reading đạt điểm cao
5 Tips luyện IELTS Reading đạt điểm cao
October 21, 2017

7 loại từ nối linking words bạn nên biết trong IELTS Writing Task 2

7 loại từ nối linking words bạn nên biết trong IELTS Writing Task 2

Tiếp nối các bí quyết đạt điểm cao trong IELTS Writing Task 1, hôm nay Excel English sẽ đưa ra bí quyết với 7 loại từ thông dụng, giúp bạn dễ ăn điểm trong IELTS Writing Task 2.

Hãy nhớ dùng các từ nối đa dạng (hay còn gọi là Linking words). Giám khảo chấm sẽ xem cách bạn dùng từ nối ra sao có linh hoạt phù hợp, chính xác và gắn kết không ? Nếu có bạn đã ăn điểm rồi đó và bài bạn sẽ được tính thêm được 25% trên tổng điểm. Các từ nối dưới đây sẽ áp dụng với mọi bài writing đặc biệt là IELTS Writing task 2.

  1. Từ nối liệt kê trong IELTS Writing Task 2

Đây là những từ nối liệt kê thường dùng ở đầu đoạn theo thứ tự hoặc được sử dụng bên trong đoạn văn để liệt kê:

Firstly

Secondly

Thirdly

Fourthly

Lastly/ last but not least/ finally

  1. Từ nối mở rộng thông thêm thông tin

Bạn sẽ cần hỗ trợ thêm ý chính trong bài IELTS Writing Task 2, những từ nối này cho biết thêm thông tin bổ sung sẽ được trình bày.

In addition

Additionally

Furthermore

Moreover

Also

Not only……….but also

As well as

And

  1. Từ nối đưa ra ví dụ, giải thích

Từ nối loại này thường hữu ích để đưa ra ví dụ để hỗ trợ bạn giải thích ý bạn nghĩ rõ cụ thể hơn.

For example

One clear example is

For instance

Such as

Namely

to illustrate

in other words

to give a clear example

  1. Từ nối đoạn kết

Những từ nối dùng để kết luận các vấn đề cần được giải quyết.

As a result

Consequently

Therefore

Thus

Hence

So

For this reason

  1. Từ nối Nhấn mạnh

Particularly

In particular

Specifically

Especially

Obviously

Of course

Clearly

  1. Từ nối đưa ra lý do và nguyên nhân

Because

Owing to

Due to

Since

as

  1. Từ nối đưa ra ý kiến

In my opinion

I think

I believe

I admit

In my view

I concur

I disagree/ cannot accept

  • Học IELTS trả góp với lãi suất 0%
    Học IELTS trả góp với lãi suất 0%

Để tìm hiểu thêm về các chương trình học tiếng Anh và luyện thi IELTS, các bạn có thể liên hệ với Excel English qua:

Facebook Comments