0904 54 3434

Xem thêm về Chương trình học IELTS BUFFET tại đây

Đăng ký ngay!


Vui lòng để lại thông tin đăng ký để đặt lịch học thử IELTS Buffet

trong 01 tuần tại Excel English

Vui lòng để lại thông tin đăng ký để nhận tư vấn và đặt lịch học thử IELTS Buffet trong 1 tuần tại Excel English
Đăng ký kiểm tra trình độ miễn phí
Đăng ký học thử IELTS Buffet 1 tuần
-Bài kiểm tra trình độ diễn ra trong vòng 02 tiếng, bạn có thể đến bất kì ngày nào trong tuần từ t2-CN, 09h sáng đến trước 06h tối.
-Lịch học tại Excel English rất linh động, ngày nào cũng có lớp phù hợp với từng trình độ của các học viên.

Học Từ Mất Gốc – Hoc Cấp Tốc – Bảo Hành Đầu ra – Không Giới Hạn Số Buổi Học – Đăng Ký Học IELTS Buffet Cùng 280 Cao Thủ IELTS