Tiếng Anh Giao Tiếp

Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản giúp bạn tự tin giao tiếp

Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản là một trong những phần quan trọng trong kỳ thi tiếng Anh. Bài test này đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh trong các tình huống khác nhau. Để đạt được kết quả cao trong bài test này, thí sinh cần nắm vững cấu trúc, các dạng bài test và cách ôn luyện hiệu quả. Excelenglish sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản trong bài viết này.

Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản giúp bạn tự tin giao tiếp
Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản giúp bạn tự tin giao tiếp

I. Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản là một trong những phần quan trọng trong kỳ thi tiếng Anh. Bài test này đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh trong các tình huống khác nhau. Để đạt được kết quả cao trong bài test này, thí sinh cần nắm vững cấu trúc, các dạng bài test và cách ôn luyện hiệu quả.

Cấu trúc bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

STT Tên phần Số câu Thời gian làm bài
1 Phần 1: Nghe hiểu 30 30 phút
2 Phần 2: Đọc hiểu 30 30 phút
3 Phần 3: Nói 15 15 phút
4 Phần 4: Viết 15 15 phút

Các dạng bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

 • Nghe hiểu: Thí sinh sẽ được nghe một đoạn hội thoại hoặc một bài nói chuyện và sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đã nghe.
 • Đọc hiểu: Thí sinh sẽ được đọc một đoạn văn bản và sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.
 • Nói: Thí sinh sẽ được đưa ra một chủ đề hoặc một tình huống và sau đó phải nói về chủ đề hoặc tình huống đó trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Viết: Thí sinh sẽ được yêu cầu viết một bài văn ngắn về một chủ đề hoặc một tình huống nhất định.

Cách ôn luyện bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

 • Nghe hiểu: Thí sinh cần luyện nghe các đoạn hội thoại và bài nói chuyện bằng tiếng Anh thường xuyên để cải thiện khả năng nghe của mình. Có thể luyện nghe qua các chương trình phát thanh, truyền hình, phim ảnh, video hoặc các bài học trực tuyến.
 • Đọc hiểu: Thí sinh cần luyện đọc các đoạn văn bản bằng tiếng Anh thường xuyên để cải thiện khả năng đọc của mình. Có thể luyện đọc qua các báo, tạp chí, sách, truyện hoặc các bài học trực tuyến.
 • Nói: Thí sinh cần luyện nói tiếng Anh thường xuyên để cải thiện khả năng nói của mình. Có thể luyện nói qua các câu lạc bộ tiếng Anh, các lớp học tiếng Anh hoặc các bài học trực tuyến.
 • Viết: Thí sinh cần luyện viết các bài văn tiếng Anh thường xuyên để cải thiện khả năng viết của mình. Có thể luyện viết qua các câu lạc bộ tiếng Anh, các lớp học tiếng Anh hoặc các bài học trực tuyến.

Những lưu ý khi làm bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

 • Đọc kỹ hướng dẫn làm bài trước khi bắt đầu làm bài.
 • Quản lý thời gian làm bài hợp lý để tránh bị thiếu thời gian.
 • Đọc kỹ các câu hỏi và xác định rõ yêu cầu của câu hỏi trước khi trả lời.
 • Trả lời các câu hỏi một cách mạch lạc và rõ ràng.
 • Kiểm tra lại bài làm trước khi nộp bài.

Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản mẫu

Phần 1: Nghe hiểu

Nghe đoạn hội thoại sau và trả lời các câu hỏi:

A: Hello, can I help you?

B: Yes, I’m looking for a book on the history of Vietnam.

A: We have a few books on that topic in the history section. Follow me.

B: Thank you.

Câu 1: Người nói B đang tìm kiếm loại sách gì?

A. Sách về lịch sử Việt Nam

B. Sách về văn học Việt Nam

C. Sách về địa lý Việt Nam

D. Sách về kinh tế Việt Nam

Câu 2: Người nói A làm việc ở đâu?

A. Thư viện

B. Nhà sách

C. Bảo tàng

D. Trường học

Phần 2: Đọc hiểu

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

The Great Wall of China is one of the most iconic structures in the world. It is also the longest man-made structure in the world, stretching for over 21,000 kilometers. The Great Wall was built over a period of many centuries, beginning in the 7th century BC. It was built to protect China from invaders. The Great Wall is a UNESCO World Heritage Site and is visited by millions of tourists each year.

Câu 3: The Great Wall of China is the longest _____ in the world.

A. Natural structure

B. Man-made structure

C. Historical structure

D. Architectural structure

Câu 4: The Great Wall of China was built to protect China from _____.

A. Invaders

B. Natural disasters

C. Economic crisis

D. Political instability

Phần 3: Nói

Nói về một chủ đề hoặc một tình huống nhất định trong vòng 1 phút.

Chủ đề: Sở thích của bạn

Tình huống: Bạn đang giới thiệu bản thân với một người bạn mới

Phần 4: Viết

Viết một bài văn ngắn về một chủ đề hoặc một tình huống nhất định. (Số lượng từ tối thiểu: 100 từ)

Chủ đề: Ngày đầu tiên đi học

Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản
Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

II. Cấu trúc bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản thường gồm các phần sau:

 • Phần 1: Đọc hiểu
 • Phần 2: Nghe hiểu
 • Phần 3: Viết câu
 • Phần 4: Nói

Phần 1: Đọc hiểu

Ở phần này, thí sinh sẽ được cho một đoạn văn bản ngắn và một số câu hỏi liên quan đến đoạn văn bản đó. Thí sinh cần đọc hiểu đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi một cách chính xác.

Phần 2: Nghe hiểu

Ở phần này, thí sinh sẽ được nghe một đoạn hội thoại hoặc một bài nói ngắn. Sau đó, thí sinh cần trả lời một số câu hỏi liên quan đến đoạn hội thoại hoặc bài nói đó. Thí sinh cần nghe hiểu nội dung đoạn hội thoại hoặc bài nói và trả lời các câu hỏi một cách chính xác.

Phần 3: Viết câu

Ở phần này, thí sinh sẽ được cho một số từ hoặc cụm từ và yêu cầu viết thành một câu hoàn chỉnh. Thí sinh cần hiểu nghĩa của các từ hoặc cụm từ đó và sắp xếp chúng thành một câu hoàn chỉnh có nghĩa.

Phần 4: Nói

Ở phần này, thí sinh sẽ được yêu cầu trả lời một số câu hỏi hoặc tham gia vào một cuộc trò chuyện ngắn với giám khảo. Thí sinh cần trả lời các câu hỏi hoặc tham gia vào cuộc trò chuyện một cách trôi chảy và chính xác.

III. Các dạng bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Có nhiều dạng bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản khác nhau, tùy thuộc vào trình độ và mục đích của bài test. Một số dạng bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản phổ biến bao gồm:

 • Bài kiểm tra trắc nghiệm: Thí sinh sẽ được cho một số câu hỏi và nhiều lựa chọn trả lời. Thí sinh cần chọn ra câu trả lời đúng nhất.
 • Bài kiểm tra tự luận: Thí sinh sẽ được cho một số câu hỏi và yêu cầu trả lời bằng văn bản. Thí sinh cần trả lời các câu hỏi một cách chi tiết và chính xác.
 • Bài kiểm tra hội thoại: Thí sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào một cuộc trò chuyện ngắn với giám khảo. Giám khảo sẽ đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh của thí sinh thông qua cuộc trò chuyện này.

IV. Cách ôn luyện bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Để ôn luyện hiệu quả bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản, thí sinh cần:

 • Nắm vững kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh cơ bản.
 • Luyện tập đọc hiểu các đoạn văn bản tiếng Anh.
 • Luyện tập nghe hiểu các đoạn hội thoại và bài nói tiếng Anh.
 • Luyện tập viết câu và đoạn văn tiếng Anh.
 • Luyện tập nói tiếng Anh thường xuyên.
 • Tham gia các lớp học tiếng Anh giao tiếp hoặc các câu lạc bộ tiếng Anh để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh.

V. Những lưu ý khi làm bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Để đạt kết quả cao trong bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản, thí sinh cần lưu ý một số điều sau:

 • Đọc kỹ đề bài và hướng dẫn làm bài trước khi bắt đầu làm bài.
 • Phân bổ thời gian làm bài hợp lý, tránh dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi.
 • Trả lời các câu hỏi một cách chính xác và đầy đủ.
 • Viết câu và đoạn văn tiếng Anh một cách mạch lạc và chính xác.
 • Nói tiếng Anh một cách trôi chảy và tự tin.

Cấu trúc bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản
Cấu trúc bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

VI. Các dạng bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Để kiểm tra kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của thí sinh, bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản thường có nhiều dạng, mỗi dạng sẽ đánh giá một khía cạnh khác nhau. Sau đây là một số dạng bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản phổ biến nhất:

STT Dạng bài test Nội dung đánh giá Thời gian hoàn thành
1 Đọc hiểu Đánh giá khả năng hiểu nội dung các đoạn văn, bài viết liên quan đến các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày 30 phút
2 Nghe hiểu Đánh giá khả năng hiểu nội dung các đoạn hội thoại, bài nói liên quan đến các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày 30 phút
3 Nói Đánh giá khả năng nói của thí sinh, bao gồm kỹ năng phát âm, nhấn trọng âm, ngữ điệu, cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp 10 phút
4 Viết Đánh giá khả năng viết của thí sinh, bao gồm kỹ năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp, chính tả và khả năng diễn đạt ý 30 phút

Trong bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản, thí sinh có thể gặp phải các dạng câu hỏi đa dạng, bao gồm:

 • Chọn đáp án đúng nhất cho câu hỏi
 • Hoàn thành câu còn thiếu
 • Tìm lỗi sai trong câu
 • Sắp xếp các từ hoặc cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh
 • Viết một đoạn văn hoặc bài viết ngắn

Để đạt được kết quả tốt trong bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản, thí sinh cần:

 • Luyện tập kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thường xuyên
 • Mở rộng vốn từ vựng và ngữ pháp
 • Hiểu rõ các dạng câu hỏi thường gặp trong bài test
 • Quản lý thời gian hợp lý

Các dạng bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản
Các dạng bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

VII. Cách ôn luyện bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Để đạt được kết quả cao trong bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản, thí sinh cần nắm vững cấu trúc, các dạng bài test và cách ôn luyện hiệu quả. excelenglish sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về bài test này trong bài viết này.

Cấu trúc bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản thường bao gồm các phần sau:

 • Phần 1: Trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng (20 câu)
 • Phần 2: Đọc hiểu (2 đoạn văn, mỗi đoạn 5 câu hỏi)
 • Phần 3: Nghe hiểu (2 đoạn hội thoại, mỗi đoạn 5 câu hỏi)
 • Phần 4: Nói (1 chủ đề, 2 phút trình bày)
 • Phần 5: Viết (1 chủ đề, 150 từ)

Các dạng bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Trong mỗi phần của bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản, lại có nhiều dạng bài test khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Phần 1: Trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng:
  • Đề cho một câu hoặc một đoạn văn ngắn, yêu cầu chọn đáp án đúng nhất về ngữ pháp hoặc từ vựng.
  • Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu.
  • Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

 • Phần 2: Đọc hiểu:
  • Đọc một đoạn văn ngắn, trả lời các câu hỏi về nội dung đoạn văn đó.
  • Đọc một đoạn văn dài, trả lời các câu hỏi chi tiết về nội dung đoạn văn đó.

 • Phần 3: Nghe hiểu:
  • Nghe một đoạn hội thoại ngắn, trả lời các câu hỏi về nội dung đoạn hội thoại đó.
  • Nghe một đoạn hội thoại dài, trả lời các câu hỏi chi tiết về nội dung đoạn hội thoại đó.

 • Phần 4: Nói:
 • Chuẩn bị một bài nói ngắn về một chủ đề nhất định trong vòng 2 phút.
 • Phần 5: Viết:
 • Viết một bài văn ngắn về một chủ đề nhất định trong vòng 150 từ.

Cách ôn luyện bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Để ôn luyện hiệu quả bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản, thí sinh cần lưu ý một số điều sau:

 • Nắm vững kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng anh cơ bản:
  • Đây là nền tảng để làm tốt các phần khác của bài test. Thí sinh cần học thuộc các thì, các loại từ, các cụm từ thông dụng,…
  • Có thể sử dụng các tài liệu học ngữ pháp và từ vựng tiếng anh cơ bản, hoặc tham gia các khóa học tiếng anh giao tiếp.

 • Luyện tập làm bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản thường xuyên:
  • Việc này sẽ giúp thí sinh làm quen với cấu trúc và các dạng bài test, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài một cách nhanh chóng và chính xác.
  • Có thể tìm các đề thi tiếng anh giao tiếp cơ bản trên mạng hoặc trong các sách tham khảo.

 • Luyện tập nói và viết tiếng anh thường xuyên:
  • Hai kỹ năng này rất quan trọng trong bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản. Thí sinh cần luyện tập nói và viết tiếng anh thường xuyên để nâng cao khả năng giao tiếp.
  • Có thể luyện tập nói và viết tiếng anh với bạn bè, người thân hoặc tham gia các câu lạc bộ tiếng anh.

Trên đây là một số thông tin về cấu trúc, các dạng bài test và cách ôn luyện bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các thí sinh đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Cách ôn luyện bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản
Cách ôn luyện bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

VIII. Những lưu ý khi làm bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

Để đạt được kết quả cao trong bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản, thí sinh cần lưu ý một số vấn đề sau:

STT Nội dung
1 Nắm vững kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh cơ bản
2 Luyện tập thường xuyên các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh
3 Có chiến lược làm bài hợp lý
4 Giữ bình tĩnh và tự tin khi làm bài thi

Để đạt được kết quả cao trong bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản, thí sinh cần nắm vững kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh cơ bản. Từ vựng là yếu tố quan trọng hàng đầu trong giao tiếp tiếng Anh nói chung và bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản nói riêng. Từ vựng phong phú sẽ giúp bạn hiểu nội dung bài nghe, đọc và diễn đạt ý tưởng một cách trôi chảy, mạch lạc. Ngữ pháp là nền tảng để tạo nên câu tiếng Anh chính xác và dễ hiểu. Kiến thức ngữ pháp vững vàng giúp bạn diễn đạt ý tưởng chính xác, trôi chảy và mạch lạc, đồng thời tránh được các lỗi ngữ pháp nghiêm trọng.

Để đạt được kết quả cao trong bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản, bạn cũng cần phải có các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh vững vàng. Kỹ năng nghe là khả năng hiểu thông tin được truyền đạt thông qua âm thanh. Kỹ năng nói là khả năng diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ, cảm xúc bằng lời nói. Kỹ năng đọc là khả năng hiểu thông tin được viết hoặc in. Kỹ năng viết là khả năng thể hiện ý tưởng, suy nghĩ bằng văn bản.

Để đạt được kết quả cao trong bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản, bạn cũng cần có chiến lược làm bài hợp lý. Chiến lược làm bài hiệu quả sẽ giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả hơn, tránh tình trạng thiếu thời gian làm bài. Dành thời gian luyện tập thường xuyên giúp bạn làm quen với cấu trúc và nội dung bài thi, cũng như rèn luyện các kỹ năng cần thiết để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Để đạt được kết quả cao trong bài test tiếng Anh giao tiếp cơ bản, bạn cũng cần giữ bình tĩnh và tự tin khi làm bài thi. Tình trạng căng thẳng, hồi hộp sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung và làm bài của bạn. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh và tự tin để làm bài thi một cách tốt nhất.

Những lưu ý khi làm bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản
Những lưu ý khi làm bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

IX. Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản mẫu

Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một trong những phần quan trọng trong kỳ thi tiếng Anh. Bài kiểm tra này đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh trong các tình huống khác nhau. Để đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra này, thí sinh cần nắm vững cấu trúc, các dạng bài test và cách ôn luyện hiệu quả.

Cấu trúc bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản Nội dung
Phần 1: Trắc nghiệm Gồm 20 câu trắc nghiệm về ngữ pháp, từ vựng và giao tiếp.
Phần 2: Đối thoại Thí sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào một cuộc đối thoại với giám khảo.
Phần 3: Đọc hiểu Thí sinh sẽ được yêu cầu đọc một đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi liên quan.
Phần 4: Viết Thí sinh sẽ được yêu cầu viết một đoạn văn ngắn về một chủ đề nhất định.

Các dạng bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

 • Trắc nghiệm: Thí sinh sẽ được đưa ra một câu hỏi và bốn phương án trả lời. Thí sinh cần chọn phương án trả lời đúng nhất.
 • Đối thoại: Thí sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào một cuộc đối thoại với giám khảo. Cuộc đối thoại sẽ diễn ra trong một tình huống cụ thể. Thí sinh cần sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với giám khảo một cách tự nhiên và trôi chảy.
 • Đọc hiểu: Thí sinh sẽ được yêu cầu đọc một đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi liên quan. Các câu hỏi có thể liên quan đến nội dung chính của đoạn văn, các chi tiết cụ thể hoặc ý kiến của tác giả.
 • Viết: Thí sinh sẽ được yêu cầu viết một đoạn văn ngắn về một chủ đề nhất định. Đoạn văn cần có cấu trúc rõ ràng, nội dung đầy đủ và sử dụng tiếng Anh chính xác.

Cách ôn luyện bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

 1. Học ngữ pháp và từ vựng: Thí sinh cần nắm vững ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh cơ bản. Điều này sẽ giúp thí sinh hiểu được nội dung bài đọc, bài nghe và trả lời các câu hỏi một cách chính xác.
 2. Luyện tập kỹ năng nghe: Thí sinh cần luyện tập kỹ năng nghe tiếng Anh thường xuyên để cải thiện khả năng nghe hiểu. Thí sinh có thể luyện tập bằng cách nghe các bài hát, xem phim hoặc nghe các chương trình phát thanh bằng tiếng Anh.
 3. Luyện tập kỹ năng nói: Thí sinh cần luyện tập kỹ năng nói tiếng Anh thường xuyên để cải thiện khả năng giao tiếp. Thí sinh có thể luyện tập bằng cách nói chuyện với bạn bè, người thân hoặc tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh.
 4. Luyện tập kỹ năng đọc: Thí sinh cần luyện tập kỹ năng đọc tiếng Anh thường xuyên để cải thiện khả năng đọc hiểu. Thí sinh có thể luyện tập bằng cách đọc sách, báo, tạp chí hoặc các tài liệu khác bằng tiếng Anh.
 5. Luyện tập kỹ năng viết: Thí sinh cần luyện tập kỹ năng viết tiếng Anh thường xuyên để cải thiện khả năng viết. Thí sinh có thể luyện tập bằng cách viết nhật ký, viết thư hoặc tham gia các cuộc thi viết.

Những lưu ý khi làm bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản

 • Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm bài.
 • Quản lý thời gian hợp lý.
 • Đọc kỹ câu hỏi và các phương án trả lời trước khi chọn đáp án.
 • Trả lời câu hỏi một cách chính xác và đầy đủ.
 • Kiểm tra lại bài làm trước khi nộp.

X. Kết luận

Bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản là một phần quan trọng trong kỳ thi tiếng Anh. Để đạt được kết quả cao trong bài test này, thí sinh cần nắm vững cấu trúc, các dạng bài test và cách ôn luyện hiệu quả. excelenglish hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để chuẩn bị cho bài test tiếng anh giao tiếp cơ bản. Chúc bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi!

Related Articles

Back to top button