Phát Âm Tiếng Anh

Bảng Phát Âm Tiếng Anh: Công Cụ Hỗ Trợ Học Tiếng Anh Hiệu Quả

bảng phát âm tiếng anh từ lâu đã được biết đến là công cụ đắc lực hỗ trợ người học có thể phát âm tiếng Anh chuẩn xác như người bản xứ, đồng thời giúp bạn học mở rộng vốn từ vựng, nâng cao khả năng nghe – nói. Nếu bạn vẫn đang loay hoay không biết bắt đầu học bảng phát âm tiếng Anh như thế nào, truy cập ngay vào website Excel English để khám phá bài viết hướng dẫn chi tiết nhất hiện nay!

Bảng Phát Âm Tiếng Anh: Công Cụ Hỗ Trợ Học Tiếng Anh Hiệu Quả
Bảng Phát Âm Tiếng Anh: Công Cụ Hỗ Trợ Học Tiếng Anh Hiệu Quả

I. Bảng Phát Âm Tiếng Anh: Hướng Dẫn Chi Tiết Và Toàn Diện

Bảng phát âm tiếng Anh là một công cụ hữu ích giúp bạn học phát âm tiếng Anh chính xác. Học bảng phát âm tiếng Anh mang lại nhiều lợi ích như giúp tăng cường kỹ năng nghe, cải thiện kỹ năng nói, mở rộng vốn từ vựng. Học cách đọc bảng phát âm tiếng Anh và luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy và tự tin hơn.

Lợi Ích Của Việc Học Bảng Phát Âm Tiếng Anh

 • Giúp tăng cường kỹ năng nghe.
 • Cải thiện kỹ năng nói.
 • Mở rộng vốn từ vựng.
 • Giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy và tự tin hơn.

Cách Đọc Bảng Phát Âm Tiếng Anh

Bảng phát âm tiếng Anh gồm có 44 âm, trong đó có 20 nguyên âm và 24 phụ âm. Mỗi âm trong bảng phát âm tiếng Anh đều có một ký hiệu riêng. Để đọc bảng phát âm tiếng Anh, bạn cần học cách đọc các ký hiệu này.

Các ký hiệu trong bảng phát âm tiếng Anh được chia thành hai loại: ký hiệu nguyên âm và ký hiệu phụ âm.

Ký hiệu nguyên âm gồm có:

 • /a/
 • /e/
 • /i/
 • /o/
 • /u/
 • /ə/
 • /ʌ/
 • /ɔ/
 • /ʊ/
 • /æ/
 • /ɑː/
 • /eɪ/
 • /iː/
 • /ɔː/
 • /uː/
 • /aɪ/
 • /aʊ/
 • /ɔɪ/
 • /eə/
 • /ɪə/

Ký hiệu phụ âm gồm có:

 • /p/
 • /b/
 • /t/
 • /d/
 • /k/
 • /g/
 • /f/
 • /v/
 • /θ/
 • /ð/
 • /s/
 • /z/
 • /ʃ/
 • /ʒ/
 • /tʃ/
 • /dʒ/
 • /h/
 • /m/
 • /n/
 • /ŋ/
 • /l/
 • /r/
 • /w/
 • /j/

Để học cách đọc bảng phát âm tiếng Anh, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

 • Sử dụng từ điển phát âm tiếng Anh.
 • Nghe các bản ghi âm tiếng Anh.
 • Luyện tập nói tiếng Anh với người bản xứ.

Các Ký Hiệu Trong Bảng Phát Âm Tiếng Anh

Các ký hiệu trong bảng phát âm tiếng Anh
Ký hiệu Âm Ví dụ
/a/ a cat
/e/ e bed
/i/ i sit
/o/ o dog
/u/ u put
/ə/ ə about
/ʌ/ ʌ cup
/ɔ/ ɔ cot
/ʊ/ ʊ book
/æ/ æ hat
/ɑː/ ɑː father
/eɪ/ say
/iː/ see
/ɔː/ ɔː saw
/uː/ soon
/aɪ/ five
/aʊ/ house
/ɔɪ/ ɔɪ boy
/eə/ hair
/ɪə/ ɪə near
/p/ p pen
/b/ b bed
/t/ t ten
/d/ d dog
/k/ k cat
/g/ g go
/f/ f fish
/v/ v van
/θ/ θ thin
/ð/ ð this
/s/ s sun
/z/ z zoo
/ʃ/ ʃ ship
/ʒ/ ʒ measure
/tʃ/ church
/dʒ/ judge
/h/ h hat
/m/ m man
/n/ n net
/ŋ/ ŋ sing
/l/ l let
/r/ r red
/w/ w wet
/j/ j yes

Bài Tập Thực Hành Với Bảng Phát Âm Tiếng Anh

 1. Đọc to các từ sau đây:
  • cat
  • bed
  • sit
  • dog
  • put
  • about
  • cup
  • cot
  • book
  • hat
 2. Viết ra phiên âm của các từ sau đây:
  • father
  • say
  • see
  • saw
  • soon
  • five
  • house
  • boy
  • hair
  • near
 3. Đọc to các câu sau đây:
  • The cat sat on the mat.
  • The dog ran after the ball.
  • The boy is playing with his toy.
  • The girl is reading a book.
  • The man is working in the office.

Bảng Phát Âm Tiếng Anh: Hướng Dẫn Chi Tiết Và Toàn Diện
Bảng Phát Âm Tiếng Anh: Hướng Dẫn Chi Tiết Và Toàn Diện

II. Lợi Ích Của Việc Học Bảng Phát Âm Tiếng Anh

Việc học bảng phát âm tiếng Anh mang lại nhiều lợi ích như:

Thứ nhất Giúp tăng cường kỹ năng nghe
Thứ hai Cải thiện kỹ năng nói
Thứ ba Mở rộng vốn từ vựng
Thứ tư Giúp bạn phát âm chính xác hơn

Ngoài những lợi ích trên, học bảng phát âm tiếng Anh còn giúp bạn:

 • Tự tin hơn khi giao tiếp
 • Dễ dàng hòa nhập với môi trường quốc tế
 • Có lợi thế hơn khi xin việc
 • Giúp nâng cao trình độ tiếng Anh

Chính vì những lợi ích trên mà việc học bảng phát âm tiếng Anh là vô cùng cần thiết. Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo thì hãy bắt đầu học bảng phát âm tiếng Anh ngay từ hôm nay.

III. Cách Đọc Bảng Phát Âm Tiếng Anh

Để học bảng phát âm tiếng Anh một cách hiệu quả, bạn cần nắm được cách đọc bảng phát âm tiếng Anh. Sau đây là một số hướng dẫn cách đọc bảng phát âm tiếng Anh:

Ký hiệu IPA Cách đọc Ví dụ

/æ/

a ngắn

cat

/ɑː/

a dài

father

/ɒ/

o ngắn

stop

/ɔː/

o dài

born

/e/

e ngắn

pet

/iː/

i dài

sheep

/ɪ/

i ngắn

ship

/ɒ/

o ngắn

cot

/uː/

u dài

boot

Ngoài những ký hiệu IPA trên, bảng phát âm tiếng Anh còn có một số ký hiệu khác. Bạn có thể tham khảo thêm các ký hiệu này trên các trang web học tiếng Anh.

IV. Các Ký Hiệu Trong Bảng Phát Âm Tiếng Anh

Một số ký hiệu trong bảng phát âm tiếng Anh như:

 • [ ] – biểu thị âm vị (phoneme)
 • ˈ – dấu trọng âm thứ nhất
 • ˌ – dấu trọng âm thứ hai
 • ː – biểu thị độ dài của nguyên âm
 • ɪ – biểu thị nguyên âm ngắn
 • ɑː – biểu thị nguyên âm dài
 • ŋ – biểu thị âm mũi
 • θ – biểu thị âm vô thanh

Các ký hiệu này có thể dùng để đánh vần một từ tiếng Anh. Ví dụ, từ “cat” được đánh vần là /kæt/. Dấu /k/ biểu thị âm k, dấu /æ/ biểu thị âm a ngắn, và dấu /t/ biểu thị âm t.

V. Bài Tập Thực Hành Với Bảng Phát Âm Tiếng Anh

Để luyện tập cách đọc bảng phát âm tiếng Anh, bạn có thể làm một số bài tập thực hành sau:

 1. Đọc bảng phát âm tiếng Anh và cố gắng phát âm theo.
 2. Nghe các đoạn ghi âm tiếng Anh và cố gắng nghe rõ từng âm tiết.
 3. Nói theo các đoạn ghi âm tiếng Anh.
 4. Thu âm giọng nói của bạn và so sánh với giọng nói của người bản xứ.
 5. Thường xuyên luyện tập để cải thiện kỹ năng phát âm của bạn.

Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình. Chúc bạn học tập tốt!

Lợi Ích Của Việc Học Bảng Phát Âm Tiếng Anh
Lợi Ích Của Việc Học Bảng Phát Âm Tiếng Anh

VI. Cách Đọc Bảng Phát Âm Tiếng Anh

Bảng phát âm tiếng Anh, dạng bảng IPA (International Phonetic Alphabet) hay ký hiệu từ điển Webster, là công cụ hỗ trợ hữu ích để bạn học phát âm tiếng Anh chính xác, nắm được cách phiên âm của từ vựng và từ đó có thể tra cứu từ điển dễ dàng hơn.

Ký hiệu IPA Âm thanh tương đương
/eɪ/ Âm “ê” kéo dài như trong “cake”
/əʊ/ Âm “ô” kéo dài như trong “coat”
/Λ/ Âm “ơ” như trong “love”

Khi mới học phát âm tiếng Anh, bạn nên tập đọc bảng phát âm tiếng Anh theo thứ tự từ nguyên âm đến phụ âm, đồng thời luyện tập phát âm những từ vựng đơn giản có chứa các âm đó để làm quen dần với phiên âm và cách phát âm tiếng Anh chuẩn.

 • Nguyên âm
 • Phụ âm
 • Luật phát âm
 • Bài tập thực hành

Hãy tận dụng bảng phát âm tiếng Anh như một nguồn tài nguyên hữu ích để cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh của bạn. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Cách Đọc Bảng Phát Âm Tiếng Anh
Cách Đọc Bảng Phát Âm Tiếng Anh

VII. Các Ký Hiệu Trong Bảng Phát Âm Tiếng Anh

 1. Âm gió cuối
 2. Âm th gió
 3. Âm lưỡi đầu
 4. Âm nửa đóng
 5. Âm nguyên hóa
 6. Âm mũi hóa
 7. Âm mũi hóa
 8. Âm dài
 9. Âm đôi
 10. Âm gốc

Việc học bảng phát âm tiếng Anh không chỉ giúp bạn đọc đúng các từ tiếng Anh mà còn giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn xác hơn. Bảng phát âm tiếng Anh bao gồm 44 âm, trong đó có 20 nguyên âm và 24 phụ âm. Mỗi âm đều có một ký hiệu riêng, giúp bạn dễ dàng nhớ và phân biệt các âm với nhau.

Ký hiệu Ngữ âm Ví dụ
/æ/ æ cat
/ɑː/ ɑː car
/ɔː/ ɔː short

Bên cạnh các ký hiệu trên, bảng phát âm tiếng Anh còn có một số ký hiệu khác, chẳng hạn như:

 1. Âm gió cuối: /h/ (house, hat, hot)
 2. Âm th gió: /ð/ (the, that, these)
 3. Âm lưỡi đầu: /r/ (run, red, rose)
 4. Âm nửa đóng: /ʊ/ (cut, cup, but)
 5. Âm nguyên hóa: /ʌ/ (fun, cup, run)
 6. Âm mũi hóa: /ɪŋ/ (sing, ring, bring)
 7. Âm mũi hóa: /ən/ (button, kitten, open)
 8. Âm dài: /ː/ (car, short, book)
 9. Âm đôi: /eɪ/ (day, rain, eight)
 10. Âm gốc: /ə/ (sofa, about, ago)

Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã hiểu rõ hơn về các ký hiệu trong bảng phát âm tiếng Anh. Hãy cố gắng học và ghi nhớ bảng phát âm này để có thể đọc và nói tiếng Anh chuẩn xác hơn.

Các Ký Hiệu Trong Bảng Phát Âm Tiếng Anh
Các Ký Hiệu Trong Bảng Phát Âm Tiếng Anh

VIII. Bài Tập Thực Hành Với Bảng Phát Âm Tiếng Anh

Để rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Anh, bạn có thể thực hiện các bài tập sau đây:

 • Đọc bảng phát âm tiếng Anh và chú ý đến cách phát âm của từng nguyên âm, phụ âm và sự kết hợp giữa chúng.
 • Nghe các đoạn âm thanh có chứa các từ hoặc cụm từ mà bạn chưa quen và cố gắng bắt chước cách phát âm của người bản xứ.
 • Tập đọc to các từ và câu tiếng Anh và ghi âm lại giọng nói của mình. Sau đó, nghe lại bản ghi âm và so sánh cách phát âm của mình với cách phát âm chuẩn.
 • Thường xuyên luyện tập nói tiếng Anh với bạn bè, người thân hoặc giáo viên để được sửa lỗi phát âm kịp thời.
 • Sử dụng các ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại hoặc máy tính để luyện tập phát âm. Các ứng dụng này thường có tính năng chấm điểm phát âm và cung cấp phản hồi giúp bạn cải thiện cách phát âm.
Nguyên âm đơn Cách phát âm Ví dụ
i /ɪ/ sit
e /e/ bed
æ /æ/ hat
ɑː /ɑː/ car
ɔː /ɔː/ sort
/uː/ boot
ʌ /ʌ/ cup
ə /ə/ about
Phụ âm vô thanh Cách phát âm Ví dụ
p /p/ pen
t /t/ ten
k /k/ cat
f /f/ fish
θ /θ/ think
s /s/ sun
ʃ /ʃ/ ship
h /h/ hat
Phụ âm hữu thanh Cách phát âm Ví dụ
b /b/ bed
d /d/ dog
g /g/ go
v /v/ van
ð /ð/ this
z /z/ zoo
ʒ /ʒ/ pleasure
m /m/ man

Bên cạnh các bài tập trên, bạn cũng cần chú ý đến ngữ điệu khi nói tiếng Anh. Ngữ điệu đóng vai trò rất quan trọng trong giao tiếp vì nó giúp truyền tải cảm xúc và ý nghĩa của câu nói. Để rèn luyện ngữ điệu, bạn có thể:

 • Nghe các đoạn hội thoại hoặc bài phát biểu của người bản xứ và chú ý đến cách họ sử dụng ngữ điệu.
 • Tập đọc to các đoạn văn hoặc bài thơ tiếng Anh và cố gắng bắt chước ngữ điệu của người bản xứ.
 • Thường xuyên luyện tập nói tiếng Anh với bạn bè, người thân hoặc giáo viên để được sửa lỗi ngữ điệu kịp thời.
 • Sử dụng các ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại hoặc máy tính để luyện tập ngữ điệu. Các ứng dụng này thường có tính năng chấm điểm ngữ điệu và cung cấp phản hồi giúp bạn cải thiện cách phát âm.

Bằng cách thực hiện các bài tập trên và chú ý đến ngữ điệu, bạn sẽ có thể cải thiện đáng kể khả năng phát âm tiếng Anh của mình.

IX. Kết luận

Bảng phát âm tiếng Anh là một công cụ hữu ích và thiết yếu cho những người muốn học phát âm tiếng Anh đúng chuẩn. Việc học bảng phát âm tiếng Anh không chỉ giúp bạn học phát âm chính xác mà còn giúp bạn mở rộng vốn từ vựng, cải thiện kỹ năng nghe và nói. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về bảng phát âm tiếng Anh. Hãy kiên trì luyện tập và bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu phát âm tiếng Anh trôi chảy và tự tin.

Related Articles

Back to top button