Các Mẫu Câu Tiếng Anh

Các Mẫu Câu Viết Email Tiếng Anh

Hôm nay, Excel English sẽ chia sẻ cách viết email tiếng Anh chuyên nghiệp và đơn giản số 1 để ai cũng có thể áp dụng ngay được. Cùng tìm hiểu ngay cách viết email tiếng Anh để đạt hiệu quả cao.

Phần Mẫu câu Chú thích
Mở đầu Dear Sir/Madam, Sử dụng tên chính xác của người nhận
Phần nội dung chính I am writing to inform you that… Thông báo, báo cáo, hoặc yêu cầu
Kết thúc Best regards, Kết thúc email một cách chuyên nghiệp

Các Mẫu Câu Viết Email Tiếng Anh
Các Mẫu Câu Viết Email Tiếng Anh

Cấu trúc chính của email tiếng Anh chuyên nghiệp

Email tiếng Anh chuyên nghiệp bao gồm các phần chính sau:

Mở đầu (Opening)

Phần mở đầu là phần gửi lời chào tới người nhận thư. Đối với bức email chuyên nghiệp thì cần sử dụng mẫu Dear + Tên chính xác của người nhận, nếu không biết tên hãy dùng Dear Sir/Madam.

Phần Mẫu câu Chú thích
Mở đầu Dear Sir/Madam, Sử dụng tên chính xác của người nhận

Phần nội dung chính (Body)

Phần nội dung chính là phần thông báo, báo cáo, hoặc yêu cầu. Bạn cần trình bày nội dung một cách rõ ràng và ngắn gọn.

 • Thông báo: I am writing to inform you that…
 • Báo cáo: I am pleased to report that…
 • Yêu cầu: I would like to request that…

Kết thúc (Closing)

Phần kết thúc là phần cuối cùng của email. Bạn cần sử dụng mẫu Best regards, để kết thúc email một cách chuyên nghiệp.

Best regards,

Your Name

Cấu trúc chính của email tiếng Anh chuyên nghiệp
Cấu trúc chính của email tiếng Anh chuyên nghiệp

Các mẫu câu viết email tiếng Anh thông dụng

Mẫu câu thông báo

Email tiếng Anh là một công cụ hữu ích để thông báo, báo cáo, hoặc yêu cầu. Để viết email tiếng Anh chuyên nghiệp, bạn cần biết cách sử dụng các mẫu câu thông báo.

Thông báo Mẫu câu
Thông báo chung I am writing to inform you that…
Thông báo thay đổi We are pleased to announce that…

Mẫu câu báo cáo

Báo cáo là một phần quan trọng trong email tiếng Anh chuyên nghiệp. Bạn cần biết cách báo cáo một cách rõ ràng và ngắn gọn.

 • Báo cáo thành tích: I am pleased to report that…
 • Báo cáo vấn đề: We regret to inform you that…

Mẫu câu yêu cầu

Yêu cầu là một phần không thể thiếu trong email tiếng Anh chuyên nghiệp. Bạn cần biết cách yêu cầu một cách rõ ràng và lịch sự.

Để yêu cầu, bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau:

I would like to request that…

Could you please…

Các mẫu câu viết email tiếng Anh thông dụng
Các mẫu câu viết email tiếng Anh thông dụng

Vậy cách viết email tiếng Anh để đạt hiệu quả cao là gì? Đầu tiên, bạn cần phải xác định mục đích của email. Bạn muốn thông báo, báo cáo, hoặc yêu cầu gì? Xác định mục đích sẽ giúp bạn trình bày nội dung một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Tiếp theo, bạn cần phải chọn ngôn ngữ phù hợp. Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và tránh sử dụng ngôn ngữ không phù hợp.

Ngôn ngữ Mẫu câu
Chuyên nghiệp I am writing to inform you that…
Không phù hợp Hey, I want to tell you that…

Cuối cùng, bạn cần phải kiểm tra lại email trước khi gửi. Kiểm tra lại ngữ pháp, chính tả, và nội dung để đảm bảo email của bạn được hiểu một cách rõ ràng.

 • Kiểm tra ngữ pháp
 • Kiểm tra chính tả
 • Kiểm tra nội dung

Lưu ý khi viết email tiếng Anh chuyên nghiệp

Sử dụng ngôn ngữ phù hợp

Khi viết email tiếng Anh chuyên nghiệp, bạn cần sử dụng ngôn ngữ phù hợp và chuyên nghiệp. Tránh sử dụng ngôn ngữ không phù hợp hoặc quá thân thiện.

Ngôn ngữ Mẫu câu
Chuyên nghiệp I am writing to inform you that…
Không phù hợp Hey, I want to tell you that…

Kiểm tra lại email

Trước khi gửi email, bạn cần kiểm tra lại ngữ pháp, chính tả, và nội dung để đảm bảo email của bạn được hiểu một cách rõ ràng.

 • Kiểm tra ngữ pháp
 • Kiểm tra chính tả
 • Kiểm tra nội dung

Sử dụng mẫu câu phù hợp

Khi viết email tiếng Anh chuyên nghiệp, bạn cần sử dụng mẫu câu phù hợp với mục đích của email. Ví dụ, nếu bạn muốn thông báo, bạn có thể sử dụng mẫu câu “I am writing to inform you that…”

“Sử dụng mẫu câu phù hợp sẽ giúp bạn trình bày nội dung một cách rõ ràng và ngắn gọn.”

Lưu ý khi viết email tiếng Anh chuyên nghiệp
Lưu ý khi viết email tiếng Anh chuyên nghiệp

Với các mẫu câu viết email tiếng Anh trên, bạn đã có thể viết email tiếng Anh chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao. Hãy nhớ luôn lưu ý các lưu ý khi viết email tiếng Anh chuyên nghiệp để có được kết quả tốt nhất.

Related Articles

Back to top button