Từ Vựng Tiếng Anh

Tất Tần Tật Từ Vựng Tiếng Anh Về Trường Học Khiến Bạn Phải Trầm Trồ

Khi nhắc đến chuyện học tập, các bạn thường nghĩ ngay đến những điều gì? Giáo viên nghiêm khắc, những bài kiểm tra khó nhằn hay những giờ học căng thẳng? Excelenglish.vn hiểu rằng học tập có thể là một thử thách, nhưng chúng tôi cũng tin rằng đó là một hành trình thú vị và bổ ích. Với kho tàng kiến thức khổng lồ về các từ vựng tiếng anh về trường học, chúng tôi sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh, nâng cao khả năng giao tiếp và học tập hiệu quả hơn.

Tất Tần Tật Từ Vựng Tiếng Anh Về Trường Học Khiến Bạn Phải Trầm Trồ
Tất Tần Tật Từ Vựng Tiếng Anh Về Trường Học Khiến Bạn Phải Trầm Trồ

I. Các từ vựng tiếng Anh về giáo viên

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các từ vựng tiếng Anh liên quan đến giáo viên. Từ vựng này sẽ rất hữu ích cho những ai đang học tiếng Anh hoặc đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Teacher /ˈtiːtʃər/ Giáo viên
Professor /prəˈfɛsər/ Giáo sư
Instructor /ɪnˈstrʌktər/ Người hướng dẫn
Lecturer /ˈlɛktʃərər/ Giảng viên
Tutor /ˈtjuːtər/ Gia sư

Ngoài ra, còn có một số từ vựng khác liên quan đến giáo viên, chẳng hạn như:

 • Headmaster: Hiệu trưởng
 • Principal: Hiệu phó
 • Dean: Trưởng khoa
 • Chairman: Chủ tịch
 • Vice-chairman: Phó chủ tịch

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn học được thêm nhiều từ vựng tiếng Anh về giáo viên. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

II. Các từ vựng tiếng Anh về học sinh

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các từ vựng tiếng Anh liên quan đến học sinh. Từ vựng này sẽ rất hữu ích cho những ai đang học tiếng Anh hoặc đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Student /ˈstjuːdənt/ Học sinh
Pupil /ˈpjuːpəl/ Học sinh
Scholar /ˈskɑːlər/ Học giả
Learner /ˈlɜːnər/ Người học
Undergraduate /ˌʌndərˈgrædʒuːət/ Sinh viên đại học

Ngoài ra, còn có một số từ vựng khác liên quan đến học sinh, chẳng hạn như:

 • Freshman: Sinh viên năm nhất
 • Sophomore: Sinh viên năm hai
 • Junior: Sinh viên năm ba
 • Senior: Sinh viên năm tư
 • Graduate student: Sinh viên sau đại học

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn học được thêm nhiều từ vựng tiếng Anh về học sinh. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

III. Các từ vựng tiếng Anh về trường học

Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các từ vựng tiếng Anh liên quan đến trường học. Từ vựng này sẽ rất hữu ích cho những ai đang học tiếng Anh hoặc đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
School /skuːl/ Trường học
University /juːnɪˈvɜːrsəti/ Trường đại học
College /ˈkɑːlɪdʒ/ Trường cao đẳng
Institute /ˈɪnstɪtjuːt/ Học viện
Academy /əˈkædəmi/ Học viện

Ngoài ra, còn có một số từ vựng khác liên quan đến trường học, chẳng hạn như:

 • Classroom: Lớp học
 • Lecture hall: Phòng giảng bài
 • Laboratory: Phòng thí nghiệm
 • Library: Thư viện
 • Cafeteria: Nhà ăn

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn học được thêm nhiều từ vựng tiếng Anh về trường học. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

IV. Các từ vựng tiếng Anh về học sinh

Học sinh là một phần quan trọng của bất kỳ hệ thống giáo dục nào. Họ là những người sẽ tiếp thu kiến thức và kỹ năng để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chính vì vậy, việc học tập của học sinh luôn được quan tâm và chú trọng. Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ vựng liên quan đến học sinh. Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh về học sinh thông dụng nhất:

 • Student: học sinh
 • Pupil: học sinh
 • Scholar: học giả
 • Learner: người học
 • Undergraduate: sinh viên đại học

Ngoài ra, còn có một số từ vựng tiếng Anh khác cũng liên quan đến học sinh, chẳng hạn như:

 • School: trường học
 • University: trường đại học
 • College: trường cao đẳng
 • Institute: học viện
 • Academy: học viện

Những từ vựng này rất hữu ích trong việc giao tiếp về chủ đề học tập và giáo dục. Bạn có thể sử dụng chúng để nói về việc học tập của mình, hoặc để hỏi han về việc học tập của người khác. Ví dụ:

 • I am a student at the University of California, Berkeley.
 • My son is a pupil at a local elementary school.
 • She is a scholar who has published many books and articles.
 • He is a learner who is always eager to acquire new knowledge.
 • They are undergraduates who are studying for their bachelor’s degrees.

Hy vọng rằng những từ vựng tiếng Anh về học sinh này sẽ giúp bạn giao tiếp tốt hơn về chủ đề học tập và giáo dục. Chúc bạn học tiếng Anh thật thành công!

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Student /ˈstjuːdnt/ Học sinh
Pupil /ˈpjuːpl/ Học sinh
Scholar /ˈskɒlə/ Học giả
Learner /ˈlɜːnə/ Người học
Undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/ Sinh viên đại học

Học sinh là những người sẽ tiếp thu kiến thức và kỹ năng để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Các từ vựng tiếng Anh về học sinh
Các từ vựng tiếng Anh về học sinh

V. Các từ vựng tiếng Anh về trường học

Trường học là một nơi mà học sinh đến để học hỏi và phát triển kiến thức. Trường học có nhiều loại như trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường đại học, trường cao đẳng, v.v… Mỗi loại trường học đều có những đặc điểm riêng. Trường học là nơi cung cấp kiến thức, kỹ năng và thái độ cho học sinh. Trường học giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và đạo đức.
Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh về trường học:

Từ vựng Nghĩa
School Trường học
University Trường đại học
College Trường cao đẳng
Institute Viện nghiên cứu
Academy Học viện
Kindergarten Trường mẫu giáo
Primary school Trường tiểu học
Secondary school Trường trung học
High school Trường trung học phổ thông
Classroom Lớp học
Lecture hall Phòng giảng
Laboratory Phòng thí nghiệm
Library Thư viện
Cafeteria Nhà ăn
Gymnasium Phòng tập thể dục
Auditorium Hội trường
Teacher Giáo viên
Professor Giáo sư
Instructor Giảng viên
Lecturer Diễn giả
Tutor Gia sư
Student Học sinh
Pupil Học sinh
Scholar Học giả
Learner Người học
Undergraduate Sinh viên đại học
Graduate Sinh viên sau đại học
Textbook Sách giáo khoa
Notebook Vở
Pen Bút
Pencil Bút chì
Paper Giấy
Calculator Máy tính
Ruler Thước kẻ
Protractor Thước đo góc
Compass Compa

Trường học là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Trường học giúp chúng ta học hỏi kiến thức, phát triển kỹ năng và hình thành nhân cách. Trường học là nơi chúng ta gặp gỡ bạn bè, thầy cô giáo và những người khác. Trường học là nơi chúng ta trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị. Trường học là nơi chúng ta trưởng thành và phát triển.

Các từ vựng tiếng Anh về trường học
Các từ vựng tiếng Anh về trường học

VI. Các từ vựng tiếng Anh về lớp học

Các từ vựng tiếng Anh về lớp học là những từ vựng rất hữu ích đối với các bạn học sinh, sinh viên và cả những người đi làm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số từ vựng tiếng Anh về lớp học thông dụng nhất.

Từ vựng Ý nghĩa
Classroom Lớp học
Teacher Giáo viên
Student Học sinh, sinh viên
Blackboard Bảng đen
Whiteboard Bảng trắng
Marker Bút dạ
Eraser Tẩy
Desk Bàn học
Chair Ghế

Trên đây là một số từ vựng tiếng Anh về lớp học thông dụng nhất. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của các bạn.

Một số cụm từ tiếng Anh về lớp học thường dùng

* To attend class: Đi học* To take a class: Học một lớp* To teach a class: Dạy một lớp* To give a lecture: Giảng bài* To take notes: Ghi chép* To do homework: Làm bài tập về nhà* To study for a test: Ôn thi* To pass a test: Đậu kỳ thi* To fail a test: Trượt kỳ thi* To get a good grade: Đạt điểm cao* To get a bad grade: Đạt điểm thấp

Ngoài ra, còn có một số từ vựng tiếng Anh về lớp học khác mà bạn có thể tham khảo thêm:

 • Absence: Sự vắng mặt
 • Attendance: Sự có mặt
 • Behavior: Hành vi
 • Bell: Chuông
 • Book: Sách
 • Bulletin board: Bảng thông báo
 • Calculator: Máy tính
 • Calendar: Lịch
 • Chalk: Phấn
 • Clock: Đồng hồ
 • Computer: Máy tính
 • Crayon: Bút sáp màu
 • Curriculum: Chương trình học
 • Diploma: Bằng tốt nghiệp
 • Exam: Bài kiểm tra
 • Field trip: Chuyến đi thực tế
 • Grade: Điểm
 • Homework: Bài tập về nhà
 • Library: Thư viện
 • Lunch: Bữa trưa
 • Map: Bản đồ
 • Notebook: Sổ tay
 • Paper: Giấy
 • Pencil: Bút chì
 • Pen: Bút
 • Presentation: Bài thuyết trình
 • Project: Dự án
 • Report: Báo cáo
 • Ruler: Thước
 • Schedule: Lịch học
 • Science: Khoa học
 • Scissors: Kéo
 • Snack: Đồ ăn nhẹ
 • Stapler: Máy bấm kim
 • Textbook: Sách giáo khoa
 • Test: Bài kiểm tra
 • Timetable: Lịch học
 • Uniform: Đồng phục
 • Worksheet: Phiếu bài tập

Trên đây là một số từ vựng tiếng Anh về lớp học mà bạn có thể tham khảo. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với việc học tiếng Anh của bạn.

Các từ vựng tiếng Anh về lớp học
Các từ vựng tiếng Anh về lớp học

VII. Các từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

Các từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập rất hữu ích trong các tình huống giao tiếp hàng ngày như trò chuyện với giáo viên, bạn bè, đồng nghiệp hoặc khi tham gia các hoạt động ngoại khóa khác. excelenglish.vn xin gửi đến bạn những từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn dễ dàng tra cứu và ứng dụng trong học tập và giao tiếp hàng ngày.

Tiếng Anh Tiếng Việt
Book Sách
Pen Bút
Pencil Bút chì
Paper Giấy
Notebook Sổ tay
Calculator Máy tính
Ruler Thước kẻ
Protractor Thước đo góc
Compass Compa

Ngoài ra, còn có một số từ vựng tiếng Anh khác về đồ dùng học tập như:

 • Eraser (cục tẩy)
 • Sharpener (gọt bút chì)
 • Highlighter (bút dạ quang)
 • Post-it notes (giấy nhớ)
 • Stapler (máy bấm kim)
 • Hole punch (dùi lỗ)
 • Binder (bìa hồ sơ)
 • Folder (bìa đựng tài liệu)
 • Backpack (balo)
 • Lunch box (hộp cơm)

Hy vọng với những từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập trên, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc học tập và giao tiếp hàng ngày.

Các từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập
Các từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

VIII. Các từ vựng tiếng Anh về môn học

 • Math (toán học)
 • Science (khoa học)
 • History (lịch sử)
 • English (tiếng Anh)
 • Vietnamese (tiếng Việt)

Arts (mỹ thuật)

 • Music (âm nhạc)

Physical Education (giáo dục thể chất)

 • Health Education (giáo dục sức khỏe)
Môn học Từ vựng tiếng Anh
Toán học Math, mathematics, calculate, addition, subtraction, multiplication, division, algebra, geometry, calculus, statistics, probability
Khoa học Science, biology, chemistry, physics, astronomy, geology, meteorology, oceanography, paleontology, zoology
Lịch sử History, ancient history, medieval history, modern history, world history, American history, European history, Asian history, African history, Latin American history
Tiếng Anh English, English language, English literature, English grammar, English vocabulary, English pronunciation, English spelling, English writing, English speaking, English listening
Tiếng Việt Vietnamese, Vietnamese language, Vietnamese literature, Vietnamese grammar, Vietnamese vocabulary, Vietnamese pronunciation, Vietnamese spelling, Vietnamese writing, Vietnamese speaking, Vietnamese listening

Nguồn: excelenglish.edu.vn

IX. Các từ vựng tiếng Anh về trường học

Trường học là nơi để học tập và giao lưu với bạn bè, là nơi các kiến thức, ý tưởng, sáng kiến được mở rộng và phát triển. Trường học cũng là nơi mà các em có thể học được rất nhiều điều hay, vừa có kiến thức văn hóa, vừa biết cách ứng xử để có thể hòa nhập với xã hội bên ngoài. Những từ vựng tiếng Anh liên quan đến trường học sau đây sẽ giúp các bạn học tiếng Anh được tốt hơn.

Từ vựng Dịch nghĩa sang tiếng Anh
Giáo viên Teacher
Học sinh Student
Lớp học Classroom
Ký túc xá Dormitory
Thư viện Library

Các phòng học trong trường

 • Phòng thí nghiệm (Laboratory)
 • Phòng máy tính (Computer room)
 • Phòng âm nhạc (Music room)
 • Phòng thể dục (Gymnasium)
 • Phòng ăn (Cafeteria)

Các bài kiểm tra trong trường

 • Bài kiểm tra miệng (Oral exam)
 • Bài kiểm tra trắc nghiệm (Multiple-choice test)
 • Bài kiểm tra tự luận (Essay test)
 • Bài kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
 • Bài kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)

Ngoài ra, còn có rất nhiều từ vựng tiếng Anh khác liên quan đến trường học. Các bạn có thể học thêm những từ vựng này để có thể giao tiếp tốt hơn trong môi trường học tập.

Trên đây là các từ vựng tiếng Anh về trường học. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài học khác của excelenglish.edu.vn để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

X. Các từ vựng tiếng Anh khác

Ngoài các từ vựng về trường học, các bạn cũng có thể học thêm các từ vựng tiếng Anh chủ đề khác để có thể giao tiếp tốt hơn trong nhiều tình huống khác nhau.

Các từ vựng tiếng Anh về kỳ thi
Các từ vựng tiếng Anh về kỳ thi

XI. Các từ vựng tiếng Anh về điểm số

Điểm số là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập của mỗi học sinh, sinh viên. Điểm số phản ánh kết quả học tập của học sinh, sinh viên và là căn cứ để đánh giá năng lực của các em. Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ vựng liên quan đến điểm số. Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh về điểm số thường gặp:

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Grade /ɡreɪd/ Điểm
Mark /mɑːrk/ Điểm
Percentage /pəˈsɛntɪdʒ/ Phần trăm
Letter Grade /ˈlɛtər ɡreɪd/ Chữ cái đánh giá
GPA /dʒiː piː ‘eɪ/ Điểm trung bình chung

Ngoài những từ vựng trên, còn có một số từ vựng tiếng Anh khác liên quan đến điểm số, chẳng hạn như:

 • Excellent (Xuất sắc)
 • Very good (Rất tốt)
 • Good (Tốt)
 • Fair (Trung bình)
 • Poor (Kém)
 • Fail (Trượt)

Những từ vựng này thường được sử dụng trong các bảng điểm, giấy chứng nhận hoặc các tài liệu liên quan đến học tập. Hiểu rõ các từ vựng này sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi kết quả học tập của mình và đạt được những mục tiêu đề ra.

Các từ vựng tiếng Anh về điểm số
Các từ vựng tiếng Anh về điểm số

XII. Các từ vựng tiếng Anh khác về trường học

Từ vựng Nghĩa
School year Năm học
Semester Học kỳ
Quarter Quý
Trimester Tam cá nguyệt
Session Phiên họp
Break Nghỉ
Holiday Ngày lễ
Extracurricular activity Hoạt động ngoại khóa
School club Câu lạc bộ trường học
School uniform Đồng phục học sinh

Trường học đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, cung cấp cho học sinh kiến thức, kỹ năng và giá trị cần thiết để thành công trong cuộc sống. Trường học cũng là nơi để học sinh kết bạn và phát triển các mối quan hệ xã hội. Trường học có nhiều loại, bao gồm trường công, trường tư, trường quốc tế và trường chuyên biệt. Mỗi loại trường đều có những đặc điểm và lợi thế riêng.

Việc lựa chọn trường học phù hợp cho con em mình là một quyết định quan trọng đối với các bậc phụ huynh. Các bậc phụ huynh nên cân nhắc nhiều yếu tố khi lựa chọn trường học, bao gồm chất lượng giáo dục, môi trường học tập, học phí và vị trí của trường. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nên tham khảo ý kiến của con em mình khi lựa chọn trường học.

Trường học là một phần quan trọng của cuộc sống của mỗi người. Trường học không chỉ cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng, mà còn giúp học sinh phát triển các giá trị và mối quan hệ xã hội. Trường học là nơi để học sinh học tập, vui chơi và trưởng thành.

XIII. Kết luận

Trên đây là tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về trường học từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các từ vựng về giáo viên, học sinh, trường học, lớp học, đồ dùng học tập, môn học, kỳ thi, điểm số và các từ vựng khác liên quan đến trường học. Hy vọng các từ vựng này sẽ giúp các bạn học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả hơn, đặc biệt là những bạn đang học tập hoặc làm việc trong môi trường quốc tế.

Related Articles

Back to top button