Phát Âm Tiếng Anh

Cách phát âm chữ S trong tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu

Phát âm chuẩn âm S trong tiếng Anh là một trong những thử thách lớn đối với người Việt khi học tiếng Anh. Lý do là vì âm S trong tiếng Anh có nhiều cách phát âm khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và các phụ âm xung quanh. Tuy nhiên, nếu bạn nắm vững được các quy tắc phát âm S trong tiếng Anh và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể phát âm chuẩn âm S như người bản xứ. Bài viết này của Excel English sẽ hướng dẫn chi tiết cách phát âm s trong tiếng anh, giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự tin và lưu loát hơn.

Cách phát âm chữ S trong tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu
Cách phát âm chữ S trong tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu

I. Cách phát âm S trong tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết

Cách phát âm S trong tiếng Anh là một trong những điều gây khó khăn cho người Việt khi học tiếng Anh. Bởi nếu phát âm S không chuẩn có thể gây ra sự nhầm lẫn đáng tiếc trong giao tiếp. Chính vì vậy, việc phát âm S sao cho chuẩn xác và trôi chảy đã trở thành bài toán nan giải đối với nhiều người, kể cả với những người đã học tiếng Anh trong một thời gian dài.

Nguyên tắc phát âm s trong tiếng Anh

Để phát âm S trong tiếng Anh chuẩn xác, bạn cần nắm vững một số nguyên tắc cơ bản sau:

 • Khi S đứng trước các nguyên âm có âm thanh là /i/, /e/, /æ/, /u/, /o/, /ɔː/, /əʊ/, /aɪ/, /aʊ/, /ɔɪ/, /eɪ/, /əʊ/, /aɪə/, /aʊə/, /ɔɪə/, /eɪə/, bạn cần phát âm S thành âm /s/.
 • Khi S đứng trước các phụ âm vô thanh /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/, bạn cần phát âm S thành âm /s/.
 • Khi S đứng trước các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ŋ/, bạn cần phát âm S thành âm /z/.

Các trường hợp phát âm S trong tiếng Anh

Dựa vào các nguyên tắc trên, chúng ta có thể phân loại các trường hợp phát âm S trong tiếng Anh như sau:

Các trường hợp phát âm S trong tiếng Anh
Trường hợp Cách phát âm Ví dụ
S đứng trước các nguyên âm /i/, /e/, /æ/, /u/, /o/, /ɔː/, /əʊ/, /aɪ/, /aʊ/, /ɔɪ/, /eɪ/, /əʊ/, /aɪə/, /aʊə/, /ɔɪə/, /eɪə/ /s/ see, say, sat, sun, so, saw, south, sign, sound, soil, say, show, sphere, shower, share, sure
S đứng trước các phụ âm vô thanh /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/ /s/ spot, stop, skin, safe, thin, ship, cheap, she
S đứng trước các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ŋ/ /z/ bus, dog, gas, vase, this, zoo, measure, judge, listen, rose, mouse, nose, sing

Bài tập luyện phát âm S trong tiếng Anh

Để luyện tập phát âm S trong tiếng Anh chuẩn xác, bạn có thể thực hiện các bài tập sau:

 1. Đọc to các từ vựng có chứa âm S.
 2. Nghe các đoạn hội thoại hoặc bài hát có chứa âm S và cố gắng bắt chước cách phát âm của người bản xứ.
 3. Thu âm giọng nói của mình khi đọc các từ vựng hoặc đoạn hội thoại có chứa âm S và sau đó nghe lại để kiểm tra xem mình đã phát âm chuẩn xác chưa.
 4. Tham gia các lớp học tiếng Anh hoặc các câu lạc bộ luyện nói tiếng Anh để được hướng dẫn và sửa lỗi phát âm.

Với sự kiên trì và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể phát âm S trong tiếng Anh chuẩn xác và trôi chảy như người bản xứ.

Thắc mắc thường gặp về cách phát âm S trong tiếng Anh

Dưới đây là một số thắc mắc thường gặp về cách phát âm S trong tiếng Anh:

 • Tại sao tôi không thể phát âm S trong tiếng Anh chuẩn xác?
 • Có nhiều lý do khiến bạn không thể phát âm S trong tiếng Anh chuẩn xác, chẳng hạn như: bạn chưa nắm vững các nguyên tắc phát âm S, bạn chưa luyện tập đủ nhiều, bạn không có môi trường để luyện tập,…
 • Làm thế nào để tôi có thể phát âm S trong tiếng Anh chuẩn xác?
 • Để phát âm S trong tiếng Anh chuẩn xác, bạn cần nắm vững các nguyên tắc phát âm S, luyện tập thường xuyên, tạo môi trường để luyện tập,…
 • Tôi có thể luyện tập phát âm S trong tiếng Anh ở đâu?
 • Bạn có thể luyện tập phát âm S trong tiếng Anh ở nhiều nơi, chẳng hạn như: tại nhà, tại lớp học tiếng Anh, tại câu lạc bộ luyện nói tiếng Anh,…

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm S trong tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Cách phát âm S trong tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết
Cách phát âm S trong tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết

II. Nguyên tắc phát âm s trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, âm /s/ có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và các âm xung quanh.

1. Âm /s/ được phát âm là /s/ khi đứng trước các nguyên âm.

 • Ví dụ: sun, sea, sit, say, so

2. Âm /s/ được phát âm là /z/ khi đứng giữa hai nguyên âm.

 • Ví dụ: rose, nose, house, mouse, please

3. Âm /s/ được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước các phụ âm vô thanh /t/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/.

 • Ví dụ: stop, skin, ship, such, judge

4. Âm /s/ được phát âm là /ʒ/ khi đứng trước các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/.

 • Ví dụ: bus, dog, gas, love, this, is

5. Âm /s/ được phát âm là /ks/ khi đứng trước các phụ âm /p/, /t/, /k/.

 • Ví dụ: spin, stop, skill

6. Âm /s/ được phát âm là /ts/ khi đứng trước các phụ âm /f/, /θ/.

 • Ví dụ: soft, thin

7. Âm /s/ được phát âm là /ɪz/ khi đứng cuối từ và sau các phụ âm vô thanh /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/.

 • Ví dụ: cups, hats, books, laughs, paths

8. Âm /s/ được phát âm là /əz/ khi đứng cuối từ và sau các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/.

 • Ví dụ: dogs, beds, bags, loves, this, is
Bảng tóm tắt cách phát âm âm /s/ trong tiếng Anh
Vị trí Cách phát âm Ví dụ
Trước các nguyên âm /s/ sun, sea, sit, say, so
Giữa hai nguyên âm /z/ rose, nose, house, mouse, please
Trước các phụ âm vô thanh /t/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/ /ʃ/ stop, skin, ship, such, judge
Trước các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/ /ʒ/ bus, dog, gas, love, this, is
Trước các phụ âm /p/, /t/, /k/ /ks/ spin, stop, skill
Trước các phụ âm /f/, /θ/ /ts/ soft, thin
Cuối từ và sau các phụ âm vô thanh /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ /ɪz/ cups, hats, books, laughs, paths
Cuối từ và sau các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/ /əz/ dogs, beds, bags, loves, this, is

III. Các trường hợp phát âm S trong tiếng Anh

1. Phát âm /s/ khi đứng trước các nguyên âm

 • Ví dụ: sun, sea, sit, say, so

2. Phát âm /z/ khi đứng giữa hai nguyên âm

 • Ví dụ: rose, nose, house, mouse, please

3. Phát âm /ʃ/ khi đứng trước các phụ âm vô thanh /t/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/

 • Ví dụ: stop, skin, ship, such, judge

4. Phát âm /ʒ/ khi đứng trước các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/

 • Ví dụ: bus, dog, gas, love, this, is

5. Phát âm /ks/ khi đứng trước các phụ âm /p/, /t/, /k/

 • Ví dụ: spin, stop, skill

6. Phát âm /ts/ khi đứng trước các phụ âm /f/, /θ/

 • Ví dụ: soft, thin

7. Phát âm /ɪz/ khi đứng cuối từ và sau các phụ âm vô thanh /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/

 • Ví dụ: cups, hats, books, laughs, paths

8. Phát âm /əz/ khi đứng cuối từ và sau các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/

 • Ví dụ: dogs, beds, bags, loves, this, is

IV. Các trường hợp phát âm S trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, S có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và các âm xung quanh. Dưới đây là một số trường hợp phát âm S trong tiếng Anh:

 • S phát âm là /s/: Khi S đứng trước các nguyên âm a, e, i, o, u, nó thường được phát âm là /s/. Ví dụ: sun (/sʌn/), sea (/siː/), sit (/sɪt/), so (/səʊ/), us (/ʌs/).
 • S phát âm là /z/: Khi S đứng trước các phụ âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z) hoặc cuối từ, nó thường được phát âm là /z/. Ví dụ: bus (/bʌz/), dog (/dɒg/), gas (/ɡæs/), jazz (/dʒæz/), lose (/luːz/), mouse (/maʊs/), nose (/nəʊz/), rose (/rəʊz/), vase (/veɪz/), was (/wʌz/), yes (/jɛs/), zoo (/zuː/).
 • S phát âm là /ʃ/: Khi S đứng trước các phụ âm vô thanh (c, f, k, p, s, t, th) hoặc các cụm phụ âm ch, sh, th, nó thường được phát âm là /ʃ/. Ví dụ: cat (/kæt/), face (/feɪs/), kiss (/kɪs/), spot (/spɒt/), stay (/steɪ/), thin (/θɪn/), church (/tʃɜːtʃ/), ship (/ʃɪp/), bath (/bɑːθ/).
 • S phát âm là /ʒ/: Khi S đứng trước các phụ âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z) hoặc cuối từ, nó thường được phát âm là /ʒ/. Ví dụ: pleasure (/ˈplɛʒər/), measure (/ˈmɛʒər/), vision (/ˈvɪʒən/), garage (/ˈɡærɑːʒ/), leisure (/ˈlɛʒər/).

Ngoài ra, S còn có thể được phát âm là /tʃ/ khi nó đứng trước các cụm phụ âm r, l, n, w. Ví dụ: scream (/skriːm/), slow (/sləʊ/), snow (/snəʊ/), sword (/sɔːd/).

Bảng tóm tắt các trường hợp phát âm S trong tiếng Anh
Vị trí của S Cách phát âm Ví dụ
Trước các nguyên âm a, e, i, o, u /s/ sun (/sʌn/), sea (/siː/), sit (/sɪt/), so (/səʊ/), us (/ʌs/)
Trước các phụ âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z) hoặc cuối từ /z/ bus (/bʌz/), dog (/dɒg/), gas (/ɡæs/), jazz (/dʒæz/), lose (/luːz/), mouse (/maʊs/), nose (/nəʊz/), rose (/rəʊz/), vase (/veɪz/), was (/wʌz/), yes (/jɛs/), zoo (/zuː/)
Trước các phụ âm vô thanh (c, f, k, p, s, t, th) hoặc các cụm phụ âm ch, sh, th /ʃ/ cat (/kæt/), face (/feɪs/), kiss (/kɪs/), spot (/spɒt/), stay (/steɪ/), thin (/θɪn/), church (/tʃɜːtʃ/), ship (/ʃɪp/), bath (/bɑːθ/)
Trước các phụ âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z) hoặc cuối từ /ʒ/ pleasure (/ˈplɛʒər/), measure (/ˈmɛʒər/), vision (/ˈvɪʒən/), garage (/ˈɡærɑːʒ/), leisure (/ˈlɛʒər/)
Trước các cụm phụ âm r, l, n, w /tʃ/ scream (/skriːm/), slow (/sləʊ/), snow (/snəʊ/), sword (/sɔːd/)

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm S trong tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh thật tốt!

Các trường hợp phát âm S trong tiếng Anh
Các trường hợp phát âm S trong tiếng Anh

V. Bài tập luyện phát âm S trong tiếng Anh

1. Đọc to các từ sau nhiều lần:

 • sun
 • sea
 • sand
 • sky
 • star
 • sit
 • say
 • sing
 • song
 • soap

2. Đọc to các câu sau nhiều lần:

 • The sun is shining brightly.
 • The sea is blue and beautiful.
 • The sand is soft and warm.
 • The sky is clear and cloudless.
 • The stars are twinkling in the sky.
 • I am sitting on the beach.
 • I am saying hello to my friend.
 • I am singing a song.
 • I am listening to a song.
 • I am washing my hands with soap.

3. Nghe các đoạn hội thoại sau và lặp lại:

 • A: Hello, how are you?B: I’m fine, thank you. And you?A: I’m good, thanks.
 • A: What are you doing?B: I’m studying for my English test.A: Good luck!
 • A: Where are you going?B: I’m going to the store.A: What are you going to buy?

4. Tự tạo các câu và đoạn hội thoại sử dụng các từ và cụm từ có chứa âm S.

 • Ví dụ:
 • I am a student.I am studying English.I like to sing songs.I have a sister.

5. Luyện tập phát âm S trước gương để xem khẩu hình miệng của mình.

 • Đảm bảo rằng lưỡi của bạn chạm vào răng trên khi phát âm S.
 • Thở ra đều đặn khi phát âm S.
 • Luyện tập thường xuyên để cải thiện khả năng phát âm S của mình.

Bài tập luyện phát âm S trong tiếng Anh
Bài tập luyện phát âm S trong tiếng Anh

VI. Thắc mắc thường gặp về cách phát âm S trong tiếng Anh

Cách phát âm S thường gặp trong tiếng Anh

Phát âm Ví dụ Ghi chú
/s/ sun [sʌn] Trước nguyên âm “e”, “i”, “y”
/z/ soccer [ˈsɑːkər] Trước nguyên âm “a”, “o”, “u”, và những phụ âm “b”, “d”, “g”
/ʃ/ sugar [ˈʃʊɡər] Trước /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/
/ʒ/ treasure [ˈtreʒər] Trước /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/
silent island [ˈaɪlənd] Cuối từ

Your content

Thắc mắc thường gặp về cách phát âm S trong tiếng Anh
Thắc mắc thường gặp về cách phát âm S trong tiếng Anh

VII. Cách luyện tập phát âm S trong tiếng Anh hiệu quả

Ngoài việc tập luyện phát âm S đơn thuần, để cải thiện phát âm S trong tiếng Anh hiệu quả, người học có thể áp dụng những phương pháp tập luyện như sau:

 • Đọc đi đọc lại các từ, cụm từ, câu văn có phát âm S thường xuyên.
 • Ghi âm lại giọng nói của mình đang đọc các từ, cụm từ, câu văn đó rồi nghe lại để nhận biết lỗi sai.
 • Tập phát âm S trước gương để quan sát chuyển động của môi và lưỡi.
 • Tham gia các nhóm tiếng Anh, diễn đàn hoặc câu lạc bộ tiếng Anh để có thêm cơ hội thực hành nói tiếng Anh, cải thiện kỹ năng giao tiếp và hoàn thiện khả năng phát âm S chuẩn xác hơn.
 • Sử dụng các ứng dụng hoặc phần mềm học tiếng Anh để luyện phát âm S một cách hiệu quả.

Trên đây là cách phát âm S trong tiếng Anh cùng các trường hợp phát âm S và hướng dẫn luyện tập phát âm S chuẩn xác. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng phát âm S tiếng Anh một cách hiệu quả.

Cách luyện tập phát âm S trong tiếng Anh hiệu quả
Cách luyện tập phát âm S trong tiếng Anh hiệu quả

VIII. Kết luận

Việc phát âm S trong tiếng Anh chuẩn xác và trôi chảy là rất quan trọng trong giao tiếp. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc phát âm S, đừng lo lắng, chỉ cần luyện tập thường xuyên theo hướng dẫn trong bài viết này, bạn sẽ sớm cải thiện được khả năng phát âm của mình. Chúc các bạn học tiếng Anh thành công!

Related Articles

Back to top button