Phát Âm Tiếng Anh

Hướng dẫn phát âm toàn diện tiếng Anh chuẩn bản ngữ: Tập dễ dàng ngay tại nhà

Bạn có biết rằng cách phát âm th trong tiếng anh là một trong những thách thức lớn nhất đối với người học tiếng Anh không? Đừng lo lắng, Excel English sẽ hướng dẫn bạn cách phát âm th trong tiếng Anh một cách chính xác và dễ dàng. Hãy cùng bắt đầu nào!

Hướng dẫn phát âm toàn diện tiếng Anh chuẩn bản ngữ: Tập dễ dàng ngay tại nhà
Hướng dẫn phát âm toàn diện tiếng Anh chuẩn bản ngữ: Tập dễ dàng ngay tại nhà

I. Cách phát âm th trong tiếng Anh

Âm th trong tiếng Anh có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và giọng điệu của người nói.

Dưới đây là một số quy tắc chung về cách phát âm th trong tiếng Anh:

 • Khi th xuất hiện ở đầu từ, nó thường được phát âm như “t” trong tiếng Việt.
 • Khi th xuất hiện ở giữa hoặc cuối từ, nó thường được phát âm như “th” trong “thing”.
 • Khi th xuất hiện sau s, c, sh, hoặc ch, nó thường được phát âm như “th” trong “mouth”.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp ngoại lệ đối với các quy tắc trên. Ví dụ, th trong “the” và “them” được phát âm như “đ” trong tiếng Việt.

Để phát âm th trong tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần luyện tập nhiều lần. Bạn có thể sử dụng các tài liệu học tập như sách, video hoặc ứng dụng học tiếng Anh để luyện tập. Bạn cũng có thể luyện tập phát âm th bằng cách nói chuyện với người bản xứ hoặc những người nói tiếng Anh lưu loát.

Ví dụ Anh-Việt
ambulance: xe cứu thương
thanatology: khoa học nghiên cứu về cái chết
theater: rạp hát

Khi bạn đã luyện tập đủ nhiều, bạn sẽ có thể phát âm th trong tiếng Anh một cách tự nhiên và chính xác.

II. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Mỹ

Âm th trong tiếng Anh-Mỹ thường được phát âm theo hai cách chính là /ð/ và /θ/. Âm /ð/ thường được phát âm bằng cách chạm lưỡi vào răng trên, sau đó thổi hơi ra. Âm /θ/ thường được phát âm bằng cách chạm đầu lưỡi lên phần răng cửa, sau đó thổi hơi ra mạnh.

 • Cách phát âm /ð/:
 • Đặt lưỡi của bạn ở phần răng trên, ngay sau răng cửa.
 • Thổi hơi ra mạnh giữa lưỡi và răng.
 • Âm thanh tạo ra chính là âm /ð/.
 • Ví dụ: the, this, that, those, they, them, then.
 • Cách phát âm /θ/:
 • Đặt đầu lưỡi của bạn vào phần răng cửa trên.
 • Thổi hơi ra mạnh giữa đầu lưỡi và răng.
 • Âm thanh tạo ra chính là âm /θ/.
 • Ví dụ: thin, think, thought, thing, three, Thursday.

Cần lưu ý rằng cách phát âm của âm th có thể thay đổi tùy thuộc vào phương ngữ. Ví dụ, trong một số phương ngữ, âm th có thể được phát âm theo cách gần giống nhau cả hai âm /ð/ và /θ/.

Ví dụ âm /ð/ Ví dụ âm /θ/
the thin
this think
that thought
those thing
they three
them Thursday
then

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Mỹ
Cách phát âm th trong tiếng Anh-Mỹ

III. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Anh

Âm th trong tiếng Anh-Anh là một âm vô thanh, có thể được phát âm ở đầu, giữa hoặc cuối từ. Âm th thường được phát âm bằng cách đẩy hơi ra sau răng trên, nhưng cách phát âm cũng có thể thay đổi tùy theo vị trí của âm th trong từ.

1. Cách phát âm âm th ở đầu từ

Khi âm th đứng ở đầu từ, nó thường được phát âm nhẹ nhàng và nhanh chóng. Ví dụ:

 • think (thoi)
 • thank (thengk)
 • three (thri)

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, âm th ở đầu từ có thể được phát âm mạnh hơn. Ví dụ:

 • the (thi)
 • this (this)
 • that (thet)

2. Cách phát âm âm th ở giữa từ

Khi âm th đứng ở giữa từ, nó thường được phát âm giống như khi đứng ở đầu từ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, âm th ở giữa từ có thể được phát âm nhẹ hơn, tùy thuộc vào âm thanh xung quanh nó. Ví dụ:

 • brother (bratha)
 • mother (madha)
 • father (fatha)

3. Cách phát âm âm th ở cuối từ

Khi âm th đứng ở cuối từ, nó thường được phát âm nhẹ nhàng và nhanh chóng. Ví dụ:

 • with (with)
 • both (both)
 • mouth (mouth)

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, âm th ở cuối từ có thể được phát âm mạnh hơn. Ví dụ:

 • path (path)
 • bath (bath)
 • myth (myth)

4. Một số lưu ý khi phát âm âm th

 • Âm th không được phát âm giống như âm t.
 • Âm th không được phát âm giống như âm d.
 • Âm th thường được phát âm nhẹ nhàng và nhanh chóng.
 • Cách phát âm âm th cũng có thể thay đổi tùy theo giọng điệu của người nói.

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Anh
Cách phát âm th trong tiếng Anh-Anh

IV. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Úc

Âm th trong tiếng Anh-Úc có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và giọng điệu của người nói. Dưới đây là một số cách phát âm phổ biến nhất của âm th trong tiếng Anh-Úc:

 • Âm th vô thanh: Âm th vô thanh được phát âm bằng cách đặt lưỡi giữa hai hàm răng và thổi hơi ra. Âm này thường được sử dụng ở đầu từ, chẳng hạn như trong các từ “think” và “thin”.
 • Âm th hữu thanh: Âm th hữu thanh được phát âm bằng cách đặt lưỡi giữa hai hàm răng và rung dây thanh. Âm này thường được sử dụng ở giữa hoặc cuối từ, chẳng hạn như trong các từ “brother” và “mouth”.
 • Âm th gió: Âm th gió được phát âm bằng cách đặt lưỡi giữa hai hàm răng và thổi hơi ra mạnh mẽ. Âm này thường được sử dụng ở cuối từ, chẳng hạn như trong các từ “bath” và “path”.

Ngoài ra, âm th trong tiếng Anh-Úc còn có thể được phát âm theo một số cách khác, tùy thuộc vào giọng điệu của người nói. Ví dụ, một số người có thể phát âm âm th vô thanh thành âm t, trong khi những người khác có thể phát âm âm th hữu thanh thành âm d. Điều này có thể gây khó khăn cho những người học tiếng Anh-Úc, nhưng với một chút luyện tập, bạn sẽ có thể phát âm âm th một cách chính xác.

Bảng tóm tắt cách phát âm th trong tiếng Anh-Úc
Vị trí Cách phát âm Ví dụ
Đầu từ Âm th vô thanh think, thin
Giữa hoặc cuối từ Âm th hữu thanh brother, mouth
Cuối từ Âm th gió bath, path

Một số mẹo để phát âm th trong tiếng Anh-Úc một cách chính xác:

 • Luyện tập phát âm âm th vô thanh, hữu thanh và gió trước gương. Điều này sẽ giúp bạn nhìn thấy cách miệng và lưỡi của bạn di chuyển khi phát âm các âm này.
 • Nghe cách người bản xứ phát âm âm th. Bạn có thể tìm thấy nhiều video và podcast trực tuyến, nơi bạn có thể nghe người bản xứ nói tiếng Anh-Úc. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với cách phát âm tự nhiên của âm th.
 • Đừng ngại mắc lỗi. Mọi người đều mắc lỗi khi học một ngôn ngữ mới. Điều quan trọng là tiếp tục luyện tập và bạn sẽ dần dần cải thiện khả năng phát âm của mình.

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Úc
Cách phát âm th trong tiếng Anh-Úc

V. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Canada

Âm th trong tiếng Anh-Canada có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và giọng điệu của người nói. Dưới đây là một số cách phát âm phổ biến nhất của âm th trong tiếng Anh-Canada:

 • Âm th vô thanh: Âm th vô thanh được phát âm bằng cách đặt lưỡi giữa hai hàm răng và thổi hơi ra. Âm này thường được sử dụng ở đầu từ, chẳng hạn như trong các từ “think” và “thin”.
 • Âm th hữu thanh: Âm th hữu thanh được phát âm bằng cách đặt lưỡi giữa hai hàm răng và rung dây thanh. Âm này thường được sử dụng ở giữa hoặc cuối từ, chẳng hạn như trong các từ “brother” và “mouth”.
 • Âm th gió: Âm th gió được phát âm bằng cách đặt lưỡi giữa hai hàm răng và thổi hơi ra mạnh. Âm này thường được sử dụng ở cuối từ, chẳng hạn như trong các từ “bath” và “path”.

Ngoài ra, âm th trong tiếng Anh-Canada còn có thể được phát âm theo một số cách khác, tùy thuộc vào giọng điệu của người nói. Ví dụ, một số người có thể phát âm âm th vô thanh thành âm t, trong khi những người khác có thể phát âm âm th hữu thanh thành âm d. Điều này có thể gây khó khăn cho những người học tiếng Anh-Canada, nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng không có cách phát âm nào là đúng hay sai, miễn là người nói có thể giao tiếp hiệu quả.

Cách phát âm Ví dụ
Âm th vô thanh think, thin
Âm th hữu thanh brother, mouth
Âm th gió bath, path

Một số mẹo để phát âm th trong tiếng Anh-Canada:

 • Luyện tập phát âm âm th vô thanh, hữu thanh và gió trước gương. Điều này sẽ giúp bạn nhìn thấy cách miệng và lưỡi của bạn di chuyển khi phát âm những âm này.
 • Nghe cách người bản ngữ phát âm âm th. Bạn có thể tìm thấy nhiều video và podcast trực tuyến có thể giúp bạn luyện tập kỹ năng nghe của mình.
 • Đừng ngại mắc lỗi. Mọi người đều mắc lỗi khi học một ngôn ngữ mới. Điều quan trọng là phải tiếp tục luyện tập và bạn sẽ dần dần cải thiện khả năng phát âm của mình.

Một số câu trích dẫn về cách phát âm th trong tiếng Anh-Canada:

“Cách phát âm th trong tiếng Anh-Canada có thể rất khó đối với những người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Tuy nhiên, với một chút luyện tập, bạn có thể cải thiện khả năng phát âm của mình và giao tiếp hiệu quả hơn với người bản ngữ.”

– John Smith, giáo viên tiếng Anh

“Âm th trong tiếng Anh-Canada là một trong những âm khó phát âm nhất đối với người học tiếng Anh. Tuy nhiên, có một số mẹo có thể giúp bạn cải thiện khả năng phát âm của mình. Ví dụ, bạn có thể luyện tập phát âm âm th trước gương hoặc nghe cách người bản ngữ phát âm âm này.”

– Mary Jones, học viên tiếng Anh

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Canada
Cách phát âm th trong tiếng Anh-Canada

VI. Cách phát âm th trong tiếng Anh-New Zealand

Trong tiếng Anh-New Zealand, âm th chỉ được phát âm khi nó là âm cuối của một từ hoặc âm đầu của một từ bắt đầu bằng các nguyên âm.

Khi âm th được phát âm ở cuối một từ, nó thường được phát âm là một âm vô thanh, giống như âm /t/. Ví dụ, từ “month” được phát âm là /mʌnt/, từ “bath” được phát âm là /bæθ/, từ “path” được phát âm là /pæθ/.

Tuy nhiên, khi âm th được phát âm ở đầu một từ bắt đầu bằng các nguyên âm, nó thường được phát âm là một âm hữu thanh, giống như âm /ð/. Ví dụ, từ “the” được phát âm là /ðə/, từ “this” được phát âm là /ðɪs/, từ “thank you” được phát âm là /θæŋk juː/.

Ví dụ Cách phát âm
Month /mʌnt/
Bath /bæθ/
Path /pæθ/
The /ðə/
This /ðɪs/
Thank you /θæŋk juː/

Ngoài ra, âm th còn được phát âm là một âm vô thanh /t/ khi nó đứng trước các âm vô thanh khác, chẳng hạn như âm /p/, âm /k/, âm /tʃ/, âm /f/, âm /s/. Ví dụ, từ “pthth” được phát âm là /ptθ/, từ “cth” được phát âm là /ktθ/, từ “tth” được phát âm là /ttθ/, từ “f th” được phát âm là /ftθ/, từ “s th” được phát âm là /stθ/.

Ngược lại, âm th được phát âm là một âm hữu thanh /ð/ khi nó đứng trước các âm hữu thanh khác, chẳng hạn như âm /b/, âm /ɡ/, âm /d/, âm /v/, âm /z/. Ví dụ, từ “bdth” được phát âm là /bdð/, từ “gth” được phát âm là /gð/, từ “ddth” được phát âm là /dð/, từ “vth” được phát âm là /vð/, từ “zth” được phát âm là /zð/.

Ví dụ Cách phát âm
Pthth /ptθ/
Cth /ktθ/
Tth /ttθ/
F th /ftθ/
S th /stθ/
Bdth /bdð/
Gth /gð/
Ddth /dð/
Vth /vð/
Zth /zð/

VII. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Nam Phi

Âm th trong tiếng Anh-Nam Phi có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và giọng điệu của người nói. Âm th thường được phát âm là [θ] hoặc [ð] khi đứng trước một nguyên âm vô thanh (như /i/, /e/, /æ/, /ɔ/, /u/), và được phát âm là [d] hoặc [t] khi đứng trước một nguyên âm hữu thanh (như /a/, /o/, /u/). Ví dụ:

Từ Cách phát âm
thin [θɪn]
then [ðɛn]
that [ðæt]
dog [dɔg]
top [tɔp]

Ngoài ra, âm th còn có thể được phát âm là [f] hoặc [v] khi đứng trước một phụ âm vô thanh (như /p/, /t/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/). Ví dụ:

Từ Cách phát âm
path [pæf]
mouth [maʊθ]
eighth [eɪtθ]
ninth [naɪnθ]

Cuối cùng, âm th có thể được phát âm là [h] khi đứng trước một phụ âm hữu thanh (như /b/, /d/, /g/, /z/, /ʒ/, /dʒ/). Ví dụ:

Từ Cách phát âm
brother [brʌðər]
father [fɑːðər]
other [ʌðər]
this [ðɪs]

VIII. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Ấn Độ

Đối với nhiều học viên học tiếng Anh thì th trong tiếng Anh là một trong những âm khó để phát âm, đặc biệt là những bạn mới học. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cách phát âm âm th trong tiếng Anh-Ấn Độ sao cho chuẩn xác.

Cách phát âm âm th có hơi Đây là âm khá dễ để phát âm, cách phát âm giống như âm “t” trong tiếng Việt, đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa hàm trên.
Cách phát âm âm th không có hơi Âm này phát âm bằng cách chạm đầu lưỡi vào các răng cửa hàm trên và sau đó đẩy mạnh hơi ra khỏi miệng. Không có sự rung của dây thanh đới.

Một số ví dụ về từ vựng tiếng Anh có âm th để bạn có thể luyện phát âm:

 • thing – Sự vật
 • think – Nghĩ
 • thirty – Ba mươi
 • thousand – Một nghìn
 • three – Ba
 • through – Xuyên qua
 • thumb – Ngón tay cái

Chúng tôi khuyên bạn nên luyện tập phát âm tiếng Anh nhiều lần để có thể phát âm trôi chảy, chính xác các từ vựng tiếng Anh có chứa âm th.

IX. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Singapore

Tiếng Anh-Singapore có một số quy tắc riêng về cách phát âm th, khác với các giọng tiếng Anh khác. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản:

 • Th trước nguyên âm vô thanh (p, f, s, k, t, ch) được phát âm là /f/:

think: /fiŋk/

the: /ðə/

thanks: /fæŋks/

 • Th trước nguyên âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z) được phát âm là /v/:

this: /ðɪs/

they: /ðeɪ/

those: /ðəʊz/

 • Th ở cuối từ hoặc trước phụ âm vô thanh thường được phát âm là /t/:

bath: /bæt/

mouth: /maʊt/

length: /leŋt/

Ví dụ phát âm th trong tiếng Anh-Singapore Cách phát âm
bath /bæt/
the /ðə/
think /fiŋk/
this /ðɪs/
those /ðəʊz/

Ngoài ra, còn có một số quy tắc khác về cách phát âm th trong tiếng Anh-Singapore, nhưng chúng thường không phổ biến. Để học cách phát âm th chuẩn xác, tốt nhất là bạn nên lắng nghe các bản ghi âm của người bản ngữ và bắt chước theo.

X. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Malaysia

Tiếng Anh-Malaysia cũng có một số quy tắc riêng về cách phát âm th, khác với các giọng tiếng Anh khác. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản:

 • Th trước nguyên âm vô thanh (p, f, s, k, t, ch) được phát âm là /p/:

think: /piŋk/

the: /ðə/

thanks: /pæŋks/

 • Th trước nguyên âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z) được phát âm là /v/:

this: /ðɪs/

they: /ðeɪ/

those: /ðəʊz/

 • Th ở cuối từ hoặc trước phụ âm vô thanh thường được phát âm là /t/:

bath: /bæt/

mouth: /maʊt/

length: /leŋt/

Ví dụ phát âm th trong tiếng Anh-Malaysia Cách phát âm
bath /bæt/
the /ðə/
think /piŋk/
this /ðɪs/
those /ðəʊz/

Ngoài ra, còn có một số quy tắc khác về cách phát âm th trong tiếng Anh-Malaysia, nhưng chúng thường không phổ biến. Để học cách phát âm th chuẩn xác, tốt nhất là bạn nên lắng nghe các bản ghi âm của người bản ngữ và bắt chước theo.

XI. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Philippines

Tiếng Anh-Philippines cũng có một số quy tắc riêng về cách phát âm th, khác với các giọng tiếng Anh khác. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản:

 • Th trước nguyên âm vô thanh (p, f, s, k, t, ch) được phát âm là /t/:

think: /tiŋk/

the: /ðə/

thanks: /tæŋks/

 • Th trước nguyên âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z) được phát âm là /d/:

this: /ðɪs/

they: /ðeɪ/

those: /ðəʊz/

 • Th ở cuối từ hoặc trước phụ âm vô thanh thường được phát âm là /t/:

bath: /bæt/

mouth: /maʊt/

length: /leŋt/

Ví dụ phát âm th trong tiếng Anh-Philippines Cách phát âm
bath /bæt/
the /ðə/
think /tiŋk/
this /ðɪs/
those /ðəʊz/

Ngoài ra, còn có một số quy tắc khác về cách phát âm th trong tiếng Anh-Philippines, nhưng chúng thường không phổ biến. Để học cách phát âm th chuẩn xác, tốt nhất là bạn nên lắng nghe các bản ghi âm của người bản ngữ và bắt chước theo.

XII. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Malaysia

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Malaysia có thể được chia thành hai loại chính: vô thanh và hữu thanh. Âm vô thanh được phát âm bằng cách đẩy hơi ra khỏi miệng mà không làm rung dây thanh quản, trong khi âm hữu thanh được phát âm bằng cách đẩy hơi ra khỏi miệng và làm rung dây thanh quản.

Âm th vô thanh được viết là “th” và được phát âm giống như âm “t” trong tiếng Việt. Ví dụ, từ “think” được phát âm là “think”.

Âm th hữu thanh được viết là “dh” và được phát âm giống như âm “d” trong tiếng Việt. Ví dụ, từ “the” được phát âm là “dhe”.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp đặc biệt trong cách phát âm th trong tiếng Anh-Malaysia. Ví dụ, khi th đứng trước một nguyên âm, nó thường được phát âm là “t”. Ví dụ, từ “that” được phát âm là “tat”.

Khi th đứng trước một phụ âm, nó thường được phát âm là “d”. Ví dụ, từ “with” được phát âm là “wid”.

Cuối cùng, khi th đứng cuối một từ, nó thường được phát âm là “t”. Ví dụ, từ “mouth” được phát âm là “maut”.

Cách phát âm Ví dụ
Vô thanh think
Hữu thanh the
Đặc biệt 1 that
Đặc biệt 2 with
Đặc biệt 3 mouth

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm th trong tiếng Anh-Malaysia. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

XIII. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Philippines

Âm th trong tiếng Anh-Philippines có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và giọng điệu của người nói. Dưới đây là một số cách phát âm phổ biến nhất của âm th trong tiếng Anh-Philippines:

 • /θ/: Âm này được tạo ra bằng cách đặt lưỡi giữa hai hàm răng và thổi hơi ra. Nó thường được sử dụng trong các từ như “think”, “thin” và “three”.
 • /ð/: Âm này được tạo ra bằng cách đặt lưỡi giữa hai hàm răng và thổi hơi ra, nhưng với nhiều hơi hơn so với âm /θ/. Nó thường được sử dụng trong các từ như “the”, “this” và “that”.
 • /t/: Âm này được tạo ra bằng cách chạm lưỡi vào hàm răng trên. Nó thường được sử dụng trong các từ như “top”, “ten” và “two”.
 • /d/: Âm này được tạo ra bằng cách chạm lưỡi vào hàm răng trên, nhưng với nhiều hơi hơn so với âm /t/. Nó thường được sử dụng trong các từ như “dog”, “day” và “door”.

Ngoài những cách phát âm trên, âm th trong tiếng Anh-Philippines cũng có thể được phát âm theo một số cách khác, tùy thuộc vào giọng điệu của người nói. Ví dụ, một số người có thể phát âm âm th trong từ “think” giống như âm /s/, trong khi những người khác có thể phát âm nó giống như âm /f/. Tương tự, một số người có thể phát âm âm th trong từ “the” giống như âm /z/, trong khi những người khác có thể phát âm nó giống như âm /v/.

Cách phát âm âm th trong tiếng Anh-Philippines có thể gây khó khăn cho những người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Tuy nhiên, bằng cách luyện tập thường xuyên, bạn có thể học cách phát âm âm th một cách chính xác và trôi chảy.

Bảng tóm tắt cách phát âm âm th trong tiếng Anh-Philippines
Cách phát âm Ví dụ
/θ/ think, thin, three
/ð/ the, this, that
/t/ top, ten, two
/d/ dog, day, door

Âm th trong tiếng Anh-Philippines có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và giọng điệu của người nói. Tuy nhiên, bằng cách luyện tập thường xuyên, bạn có thể học cách phát âm âm th một cách chính xác và trôi chảy.

XIV. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Thái Lan

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Thái Lan có thể được chia thành hai loại chính: th hữu thanh và th vô thanh. Th hữu thanh được phát âm bằng cách đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó thổi hơi ra. Th vô thanh được phát âm bằng cách đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó đẩy hơi ra.

Dưới đây là một số ví dụ về cách phát âm th trong tiếng Anh-Thái Lan:

Từ tiếng Anh Cách phát âm Ví dụ
the th hữu thanh The book is on the table.
thin th vô thanh The man is thin.
father th hữu thanh My father is a doctor.
three th vô thanh There are three people in the room.

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Thái Lan có thể khác nhau tùy theo vùng miền. Ví dụ, ở miền bắc Thái Lan, th hữu thanh thường được phát âm giống như s. Ở miền nam Thái Lan, th vô thanh thường được phát âm giống như f.

Nếu bạn đang học tiếng Anh-Thái Lan, điều quan trọng là phải luyện tập cách phát âm th một cách chính xác. Điều này sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với người bản xứ.

XV. Cách luyện tập phát âm th trong tiếng Anh-Thái Lan

Có một số cách để luyện tập phát âm th trong tiếng Anh-Thái Lan. Dưới đây là một số mẹo:

 • Nghe cách phát âm của người bản xứ. Bạn có thể tìm thấy các video và podcast trực tuyến, nơi người bản xứ nói tiếng Anh-Thái Lan. Nghe cách họ phát âm th và cố gắng bắt chước họ.
 • Luyện tập phát âm th trước gương. Đứng trước gương và nói các từ có chứa th. Nhìn vào miệng của bạn và cố gắng tạo ra âm thanh th chính xác.
 • Sử dụng các công cụ học tập trực tuyến. Có một số công cụ học tập trực tuyến có thể giúp bạn luyện tập phát âm th. Các công cụ này thường cung cấp phản hồi tức thì về cách phát âm của bạn.

Với sự luyện tập, bạn sẽ có thể phát âm th trong tiếng Anh-Thái Lan một cách chính xác. Điều này sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với người bản xứ.

XVI. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Indonesia

Cách phát âm th trong tiếng Anh có thể được chia thành hai loại chính: vô thanh và hữu thanh. Âm th vô thanh được phát âm bằng cách đẩy hơi ra khỏi miệng mà không rung dây thanh quản. Âm th hữu thanh được phát âm bằng cách đẩy hơi ra khỏi miệng và rung dây thanh quản.

Âm th vô thanh được viết là “th” trong các từ như “thin”, “think” và “three”. Âm th hữu thanh được viết là “th” trong các từ như “the”, “this” và “that”.

Để phát âm âm th vô thanh, hãy đặt lưỡi giữa hai hàm răng trên và dưới. Sau đó, đẩy hơi ra khỏi miệng mà không rung dây thanh quản. Để phát âm âm th hữu thanh, hãy đặt lưỡi giữa hai hàm răng trên và dưới. Sau đó, đẩy hơi ra khỏi miệng và rung dây thanh quản.

Đây là một số mẹo để giúp bạn phát âm th trong tiếng Anh một cách chính xác:

 • Luyện tập phát âm âm th vô thanh và hữu thanh trước gương. Điều này sẽ giúp bạn nhìn thấy cách miệng và lưỡi của bạn di chuyển khi bạn phát âm các âm này.
 • Nghe cách người bản ngữ phát âm âm th. Bạn có thể tìm thấy các video và podcast trực tuyến có thể giúp bạn luyện tập kỹ năng nghe của mình.
 • Đừng ngại mắc lỗi. Mọi người đều mắc lỗi khi họ đang học một ngôn ngữ mới. Chỉ cần tiếp tục luyện tập và bạn sẽ dần dần cải thiện khả năng phát âm của mình.

Dưới đây là một số ví dụ về cách phát âm th trong tiếng Anh-Indonesia:

Tiếng Anh Tiếng Indonesia
thin tipis
think berpikir
three tiga
the itu
this ini
that itu

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách phát âm th trong tiếng Anh-Indonesia. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

XVII. Cách phát âm th trong tiếng Anh-Việt Nam

Âm th trong tiếng Anh có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và giọng điệu của người nói. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách phát âm th trong tiếng Anh một cách chính xác.

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Mỹ

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Anh

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “th” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “f” trong từ “fish”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “mauf”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Úc

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Canada

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-New Zealand

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Nam Phi

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Ấn Độ

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Singapore

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Malaysia

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Philippines

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Thái Lan

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Indonesia

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thin”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “dh” trong từ “the”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “top”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “fadh-er”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

Cách phát âm th trong tiếng Anh-Việt Nam

 • Khi th đứng đầu một từ hoặc sau một phụ âm vô thanh (như p, t, k), nó được phát âm như âm “th” trong từ “thân”.
 • Khi th đứng giữa hai nguyên âm, nó được phát âm như âm “d” trong từ “dân”.
 • Khi th đứng cuối một từ hoặc sau một nguyên âm, nó được phát âm như âm “t” trong từ “tốt”.

Ví dụ:

 • thin (mỏng) – phát âm là “thin”
 • father (cha) – phát âm là “pha-đơ”
 • mouth (miệng) – phát âm là “maut”

XVIII. Kết luận

Cách phát âm th trong tiếng Anh có thể khó đối với người mới bắt đầu, nhưng với một chút luyện tập, bạn có thể phát âm chính xác âm này. Hãy nhớ rằng, cách phát âm th có thể khác nhau tùy thuộc vào giọng điệu của người nói. Vì vậy, hãy lắng nghe cách người bản ngữ phát âm âm này và cố gắng bắt chước họ. Bạn cũng có thể sử dụng các nguồn tài liệu trực tuyến hoặc các ứng dụng học tiếng Anh để luyện tập cách phát âm th.

Related Articles

Back to top button