Ngữ Pháp Tiếng Anh

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là gì? Vai trò của ngữ pháp trong tiếng Anh

Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo. Nếu bạn muốn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả, hãy đến với Excelenglish để khám phá thế giới ngữ pháp tiếng Anh đầy thú vị và bổ ích. Tại đây, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức toàn diện về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và thành thạo.

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là gì? Vai trò của ngữ pháp trong tiếng Anh
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là gì? Vai trò của ngữ pháp trong tiếng Anh

I. Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo. Nếu bạn muốn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần phải nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức toàn diện về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và thành thạo.

Các loại cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh phổ biến

 • Cấu trúc câu đơn:

Cấu trúc câu đơn là loại cấu trúc ngữ pháp đơn giản nhất, bao gồm một chủ ngữ, một động từ và một tân ngữ. Ví dụ: “I eat an apple.” (Tôi ăn một quả táo.)

 • Cấu trúc câu ghép:

Cấu trúc câu ghép là loại cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn, bao gồm hai hoặc nhiều mệnh đề được nối với nhau bằng một liên từ. Ví dụ: “I eat an apple because I am hungry.” (Tôi ăn một quả táo vì tôi đói.)

 • Cấu trúc câu phức:

Cấu trúc câu phức là loại cấu trúc ngữ pháp phức tạp nhất, bao gồm một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Ví dụ: “I eat an apple while I am watching TV.” (Tôi ăn một quả táo trong khi tôi đang xem TV.)

Cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đúng cách

 • Hiểu rõ chức năng của từng loại cấu trúc ngữ pháp:

Mỗi loại cấu trúc ngữ pháp có một chức năng riêng. Ví dụ, cấu trúc câu đơn dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện đơn giản, cấu trúc câu ghép dùng để diễn tả hai hoặc nhiều hành động hoặc sự kiện có mối quan hệ với nhau, cấu trúc câu phức dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện chính và một hoặc nhiều hành động hoặc sự kiện phụ.

 • Sử dụng đúng các thì động từ:

Thì động từ là một yếu tố quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Thì động từ cho biết thời gian diễn ra của một hành động hoặc sự kiện. Có nhiều thì động từ khác nhau trong tiếng Anh, mỗi thì động từ có cách sử dụng riêng. Ví dụ, thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện đang diễn ra ở thời điểm hiện tại, thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, thì tương lai đơn dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

 • Sử dụng đúng các giới từ:

Giới từ là một loại từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Có nhiều giới từ khác nhau trong tiếng Anh, mỗi giới từ có cách sử dụng riêng. Ví dụ, giới từ “on” dùng để chỉ vị trí của một vật trên một bề mặt, giới từ “in” dùng để chỉ vị trí của một vật bên trong một vật khác, giới từ “at” dùng để chỉ vị trí của một vật tại một địa điểm.

 • Sử dụng đúng các liên từ:

Liên từ là một loại từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Có nhiều liên từ khác nhau trong tiếng Anh, mỗi liên từ có cách sử dụng riêng. Ví dụ, liên từ “and” dùng để nối hai từ hoặc cụm từ có nghĩa tương tự nhau, liên từ “but” dùng để nối hai từ hoặc cụm từ có nghĩa trái ngược nhau, liên từ “because” dùng để nối hai mệnh đề có mối quan hệ nhân quả.

Một số mẹo để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

 • Đọc nhiều sách, báo, tạp chí và truyện bằng tiếng Anh:

Đọc là một cách tuyệt vời để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Khi bạn đọc, bạn sẽ tiếp xúc với nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau và bạn sẽ dần dần quen với cách sử dụng chúng. Bạn cũng có thể học được nhiều từ vựng mới khi bạn đọc.

 • Nghe nhiều nhạc, phim và chương trình truyền hình bằng tiếng Anh:

Nghe là một cách khác để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Khi bạn nghe, bạn sẽ tiếp xúc với nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau và bạn sẽ dần dần quen với cách sử dụng chúng. Bạn cũng có thể học được nhiều từ vựng mới khi bạn nghe.

 • Viết nhiều bài văn, bài luận và email bằng tiếng Anh:

Viết là một cách tuyệt vời để củng cố kiến thức về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Khi bạn viết, bạn sẽ phải suy nghĩ về cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau và bạn sẽ dần dần quen với cách sử dụng chúng. Bạn cũng có thể học được nhiều từ vựng mới khi bạn viết.

 • Luyện tập nói tiếng Anh thường xuyên:

Nói là một cách tuyệt vời để thực hành sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Khi bạn nói, bạn sẽ phải suy nghĩ về cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau và bạn sẽ dần dần quen với cách sử dụng chúng. Bạn cũng có thể học được nhiều từ vựng mới khi bạn nói.

II. Các loại cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh phổ biến

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo. Nếu bạn muốn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần phải nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và biết cách sử dụng chúng đúng cách. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức toàn diện về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và thành thạo.

Cấu trúc câu đơn

Cấu trúc câu đơn là loại câu đơn giản nhất trong tiếng Anh, bao gồm một chủ ngữ, một động từ và một tân ngữ. Ví dụ:

 • I eat an apple. (Tôi ăn một quả táo.)
 • She goes to school. (Cô ấy đi học.)
 • They play football. (Họ chơi bóng đá.)

Cấu trúc câu ghép

Cấu trúc câu ghép là loại câu phức tạp hơn, bao gồm hai hoặc nhiều mệnh đề được nối với nhau bằng một liên từ. Ví dụ:

 • I eat an apple because I am hungry. (Tôi ăn một quả táo vì tôi đói.)
 • She goes to school although she is sick. (Cô ấy đi học mặc dù cô ấy bị ốm.)
 • They play football even though it is raining. (Họ chơi bóng đá mặc dù trời đang mưa.)

Cấu trúc câu phức

Cấu trúc câu phức là loại câu phức tạp nhất trong tiếng Anh, bao gồm một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Ví dụ:

 • I know that she is a good student. (Tôi biết rằng cô ấy là một học sinh giỏi.)
 • She said that she would come to the party. (Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến bữa tiệc.)
 • They believe that they will win the game. (Họ tin rằng họ sẽ thắng trận đấu.)

Các thì trong tiếng Anh

Tiếng Anh có ba thì chính: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Mỗi thì có nhiều dạng khác nhau, được sử dụng để diễn tả các hành động hoặc sự kiện xảy ra ở các thời điểm khác nhau. Ví dụ:

 • Thì hiện tại đơn: I eat an apple. (Tôi ăn một quả táo.)
 • Thì hiện tại tiếp diễn: I am eating an apple. (Tôi đang ăn một quả táo.)
 • Thì hiện tại hoàn thành: I have eaten an apple. (Tôi đã ăn một quả táo.)
 • Thì quá khứ đơn: I ate an apple. (Tôi đã ăn một quả táo.)
 • Thì quá khứ tiếp diễn: I was eating an apple. (Tôi đang ăn một quả táo.)
 • Thì quá khứ hoàn thành: I had eaten an apple. (Tôi đã ăn một quả táo.)
 • Thì tương lai đơn: I will eat an apple. (Tôi sẽ ăn một quả táo.)
 • Thì tương lai tiếp diễn: I will be eating an apple. (Tôi sẽ đang ăn một quả táo.)
 • Thì tương lai hoàn thành: I will have eaten an apple. (Tôi sẽ đã ăn một quả táo.)

Các loại từ trong tiếng Anh

Tiếng Anh có nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng riêng. Các loại từ chính trong tiếng Anh bao gồm:

 • Danh từ: Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, địa điểm hoặc khái niệm. Ví dụ: apple (quả táo), book (quyển sách), table (cái bàn), London (London), love (tình yêu).
 • Động từ: Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại. Ví dụ: eat (ăn), sleep (ngủ), play (chơi), be (là), have (có).
 • Tính từ: Tính từ là những từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ. Ví dụ: big (lớn), small (nhỏ), red (đỏ), beautiful (đẹp), ugly (xấu).
 • Trạng từ: Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Ví dụ: quickly (nhanh chóng), slowly (chậm rãi), very (rất), too (quá), not (không).
 • Giới từ: Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ: on (trên), in (trong), at (tại), to (đến), from (từ).
 • Liên từ: Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Ví dụ: and (và), but (nhưng), or (hoặc), because (bởi vì), although (mặc dù).

Cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đúng cách

Để sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đúng cách, bạn cần phải nắm vững các quy tắc ngữ pháp cơ bản và biết cách áp dụng chúng vào thực tế. Một số quy tắc ngữ pháp cơ bản mà bạn cần phải biết bao gồm:

 • Thứ tự của các thành phần trong câu: Chủ ngữ – Động từ – Tân ngữ.
 • Sự nhất quán về thì: Các động từ trong câu phải sử dụng cùng một thì.
 • Sự nhất quán về số: Danh từ và động từ phải sử dụng cùng một số.
 • Sự nhất quán về giới tính: Danh từ và đại từ phải sử dụng cùng một giới tính.
 • Sự sử dụng đúng các giới từ và liên từ.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải luyện tập thường xuyên để nâng cao khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh một cách thành thạo. Bạn có thể luyện tập bằng cách đọc sách, báo, tạp chí tiếng Anh, xem phim, nghe nhạc tiếng Anh hoặc nói chuyện với người bản xứ.

Một số mẹo để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả, bạn có thể áp dụng một số mẹo sau:

 • Học các quy tắc ngữ pháp cơ bản một cách hệ thống.
 • Luyện tập thường xuyên bằng cách đọc sách, báo, tạp chí tiếng Anh, xem phim, nghe nhạc tiếng Anh hoặc nói chuyện với người bản xứ.
 • Sử dụng các tài liệu học tập như sách giáo khoa, sách bài tập, tài liệu trực tuyến hoặc các ứng dụng học tiếng Anh.
 • Tham gia các lớp học tiếng Anh hoặc các khóa học trực tuyến để được hướng dẫn và hỗ trợ từ giáo viên.
 • Đừng ngại mắc lỗi. Lỗi là một phần tất yếu của quá trình học tập. Hãy học hỏi từ những lỗi sai của mình và tiếp tục luyện tập để cải thiện khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả.

Các loại cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh phổ biến
Loại cấu trúc ngữ pháp Ví dụ
Cấu trúc câu đơn I eat an apple. (Tôi ăn một quả táo.)
Cấu trúc câu ghép I eat an apple because I am hungry. (Tôi ăn một quả táo vì tôi đói.)
Cấu trúc câu phức I know that she is a good student. (Tôi biết rằng cô ấy là một học sinh giỏi.)
Các thì trong tiếng Anh I eat an apple. (Tôi ăn một quả táo.)
Các loại từ trong tiếng Anh Danh từ: apple (quả táo), book (quyển sách), table (cái bàn), London (London), love (tình yêu).

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo. Nếu bạn muốn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần phải nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và biết cách sử dụng chúng đúng cách.

III. Cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đúng cách

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bạn sử dụng ngôn ngữ này một cách chính xác và hiệu quả. Có nhiều cách khác nhau để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, nhưng một trong những cách hiệu quả nhất là sử dụng các bài tập thực hành.

 • Học ngữ pháp tiếng Anh qua bài hát
 • Xem phim và chương trình truyền hình bằng tiếng Anh
 • Đọc sách và báo bằng tiếng Anh
 • Nghe nhạc tiếng Anh
 • Chơi trò chơi bằng tiếng Anh

Để sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đúng cách, bạn cần phải biết các thì, các dạng thức và các cách sử dụng của chúng. Ví dụ, trong thì hiện tại đơn, bạn sử dụng động từ ở dạng nguyên mẫu với các chủ ngữ số ít, nhưng với các chủ ngữ số nhiều, bạn phải thêm đuôi “-s” hoặc “-es” vào động từ.

Thì Công thức Cách dùng
Hiện tại đơn S + V Diễn tả sự kiện hoặc hành động xảy ra thường xuyên hoặc mang tính sự thật
Hiện tại tiếp diễn S + is/am/are + V-ing Diễn tả hành động hoặc sự kiện đang diễn ra tại thời điểm nói
Hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 Diễn tả hành động hoặc sự kiện đã hoàn thành trước thời điểm nói

Khi bạn đã nắm vững các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh, bạn có thể bắt đầu áp dụng chúng vào các bài nói và bài viết của mình. Ban đầu, bạn có thể sẽ mắc một số lỗi, nhưng đừng lo lắng, bạn sẽ dần dần cải thiện được khả năng sử dụng ngữ pháp tiếng Anh của mình qua thời gian. Điều quan trọng là bạn phải kiên trì và thực hành thường xuyên.

Ngoài việc học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, bạn cũng cần phải học thêm từ vựng tiếng Anh. Từ vựng tiếng Anh rất phong phú và đa dạng, vì vậy bạn cần phải học tập thường xuyên để có thể sử dụng ngôn ngữ này một cách thành thạo.

 • Sử dụng danh sách từ vựng
 • Học từ vựng thông qua ngữ cảnh
 • Sử dụng ứng dụng học từ vựng
 • Học từ vựng thông qua các phương tiện truyền thông
 • Học từ vựng thông qua trò chơi

Bằng cách học tập thường xuyên và sử dụng tiếng Anh một cách tích cực, bạn sẽ dần dần cải thiện được khả năng sử dụng ngôn ngữ này.

Cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đúng cách
Cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đúng cách

IV. Một số mẹo để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo. Nếu bạn muốn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần phải nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và biết cách sử dụng chúng đúng cách.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả. Hãy theo dõi và áp dụng những mẹo này để nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn nhé!

1. Học các cấu trúc ngữ pháp cơ bản

Trước khi học các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, bạn cần phải nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản này bao gồm:

 • Các thì cơ bản: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai
 • Các dạng động từ: động từ thường, động từ tobe, động từ khuyết thiếu
 • Các loại danh từ: danh từ chung, danh từ riêng, danh từ đếm được, danh từ không đếm được
 • Các loại tính từ: tính từ chỉ chất lượng, tính từ chỉ số lượng, tính từ sở hữu
 • Các loại trạng từ: trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ địa điểm, trạng từ chỉ cách thức

2. Học các cấu trúc ngữ pháp qua ngữ cảnh

Một cách hiệu quả để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là học chúng qua ngữ cảnh. Khi bạn đọc hoặc nghe tiếng Anh, hãy chú ý đến các cấu trúc ngữ pháp được sử dụng. Sau đó, hãy cố gắng hiểu ý nghĩa của câu và cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp đó.

Bạn cũng có thể học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh qua các bài tập. Các bài tập này sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về các cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng chúng.

3. Thực hành thường xuyên

Để học tốt cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần phải thực hành thường xuyên. Bạn có thể thực hành bằng cách:

 • Đọc các bài báo, sách và tạp chí bằng tiếng Anh
 • Nghe các chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng Anh
 • Xem các bộ phim và chương trình truyền hình bằng tiếng Anh
 • Viết các bài báo, truyện ngắn và email bằng tiếng Anh
 • Nói chuyện với người bản ngữ hoặc người học tiếng Anh khác

4. Sử dụng các công cụ học tập

Có rất nhiều công cụ học tập có thể giúp bạn học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Một số công cụ học tập phổ biến bao gồm:

 • Sách giáo khoa
 • Sách bài tập
 • Các ứng dụng học tiếng Anh
 • Các trang web học tiếng Anh
 • Các khóa học trực tuyến

5. Đừng ngại mắc lỗi

Khi học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, bạn sẽ không tránh khỏi việc mắc lỗi. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Đừng ngại mắc lỗi, vì lỗi sai sẽ giúp bạn học hỏi và tiến bộ. Hãy cố gắng sửa chữa lỗi sai của mình và tiếp tục học tập.

Bảng 1: Các thì trong tiếng Anh
Tên thì Công thức Cách dùng
Hiện tại đơn S + V Dùng để diễn tả sự việc diễn ra thường xuyên hoặc sự thật hiển nhiên
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Dùng để diễn tả sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói
Hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 Dùng để diễn tả sự việc đã xảy ra và hoàn thành trước thời điểm nói
Tương lai đơn S + will + V Dùng để diễn tả sự việc sẽ xảy ra trong tương lai
Tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing Dùng để diễn tả sự việc sẽ đang diễn ra tại thời điểm trong tương lai
Tương lai hoàn thành S + will have + V3 Dùng để diễn tả sự việc sẽ xảy ra và hoàn thành trước thời điểm trong tương lai

Trích dẫn:

“Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo. Nếu bạn muốn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần phải nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và biết cách sử dụng chúng đúng cách.”

Kết luận

Trên đây là một số mẹo để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả. Hãy theo dõi và áp dụng những mẹo này để nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn nhé!

Một số mẹo để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả
Một số mẹo để học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

V. Bài tập thực hành cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh

Để củng cố kiến thức về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, bạn có thể tham khảo một số bài tập thực hành sau:

 • Bài tập 1: Xác định cấu trúc ngữ pháp của các câu sau:
 • I am going to the store.
 • She is reading a book.
 • They are playing soccer.
 • Bài tập 2: Điền vào chỗ trống với cấu trúc ngữ pháp đúng:
 • I _____ to the store every day. (go)
 • She _____ a book right now. (read)
 • They _____ soccer in the park. (play)
 • Bài tập 3: Viết lại các câu sau theo cấu trúc ngữ pháp khác:
 • I am going to the store. (Present continuous)
 • She is reading a book. (Past tense)
 • They are playing soccer. (Future tense)
 • Bài tập 4: Dịch các câu sau sang tiếng Anh:
 • Tôi đang đi đến cửa hàng.
 • Cô ấy đang đọc một cuốn sách.
 • Họ đang chơi bóng đá.
 • Bài tập 5: Đọc đoạn văn sau và xác định cấu trúc ngữ pháp của các câu:

I woke up early this morning and went for a run. After my run, I took a shower and got dressed. Then, I ate breakfast and went to work. At work, I had a meeting with my boss and we discussed the new project. After the meeting, I went back to my desk and continued working. In the evening, I went home and cooked dinner. After dinner, I watched TV and then went to bed.

 • Đáp án:
 • I woke up early this morning: Simple past tense
 • I went for a run: Simple past tense
 • I took a shower: Simple past tense
 • I got dressed: Simple past tense
 • I ate breakfast: Simple past tense
 • I went to work: Simple past tense
 • I had a meeting with my boss: Simple past tense
 • We discussed the new project: Simple past tense
 • I went back to my desk: Simple past tense
 • I continued working: Simple past tense
 • I went home: Simple past tense
 • I cooked dinner: Simple past tense
 • I watched TV: Simple past tense
 • I went to bed: Simple past tense

Trên đây là một số bài tập thực hành cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Bạn có thể luyện tập thêm để củng cố kiến thức và sử dụng thành thạo các cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp và viết tiếng Anh.

VI. Kết luận

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để củng cố kiến thức và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Related Articles

Back to top button