Học tiếng anh

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Unit 7 Có Đáp Án

Bài học tiếng Anh lớp 10 Unit 7 sẽ giúp các em học sinh tìm hiểu về phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm các loại phương tiện truyền thông, vai trò và tác động của chúng đối với xã hội. Bài học này cũng cung cấp các bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 7 có đáp án để các em học sinh có thể luyện tập và củng cố kiến thức đã học.

Học tiếng anh 10 unit 7: Ngữ âm và từ vựng

Trong bài học Unit 7 này, các em sẽ được học về ngữ âm và từ vựng tiếng Anh, bao gồm các nguyên âm, phụ âm, trọng âm và cách phát âm từ vựng đúng. Học tốt phần ngữ âm và từ vựng sẽ giúp các em phát âm tiếng Anh chuẩn hơn, tự tin hơn khi giao tiếp.

1. Nguyên âm

Nguyên âm là những âm được tạo ra khi không khí đi qua dây thanh và thoát ra khỏi miệng mà không bị cản trở. Trong tiếng Anh, có 20 nguyên âm, được chia thành 2 loại: nguyên âm đơn và nguyên âm đôi.Các nguyên âm đơn bao gồm: /i/, /ɪ/, /e/, /ɛ/, /æ/, /ʌ/, /ɔ/, /ɒ/, /ʊ/, /u/Các nguyên âm đôi bao gồm: /aɪ/, /aʊ/, /ɔɪ/, /eɪ/, /oʊ/, /iə/, /eə/, /uə/

2. Phụ âm

Phụ âm là những âm được tạo ra khi không khí đi qua dây thanh và thoát ra khỏi miệng bị cản trở bởi các cơ quan phát âm như môi, răng, lưỡi, vòm miệng. Trong tiếng Anh, có 24 phụ âm, được chia thành 3 loại: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và phụ âm nửa hữu thanh.Các phụ âm vô thanh bao gồm: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/Các phụ âm hữu thanh bao gồm: /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/, /ʒ/, /dʒ/Các phụ âm nửa hữu thanh bao gồm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/

3. Trọng âm

Trọng âm là sự nhấn mạnh vào một âm tiết nào đó trong một từ. Trong tiếng Anh, trọng âm có thể rơi vào bất kỳ âm tiết nào trong một từ, và nó có thể làm thay đổi nghĩa của từ. Ví dụ:* **Present** (hiện tại) và **present** (món quà)* **Subject** (chủ ngữ) và **subject** (chịu)Để biết cách phát âm một từ đúng, các em có thể tra từ điển hoặc nghe các bản ghi âm của người bản ngữ.

Học tiếng anh 10 unit 7: Ngữ pháp

Trong bài học Unit 7 này, các em sẽ được học về một số điểm ngữ pháp quan trọng, bao gồm thì hiện tại hoàn thành, câu điều kiện loại 1 và câu tường thuật.

1. Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và có liên quan đến hiện tại. Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành như sau:* Đối với câu khẳng định: have/has + phân từ quá khứ* Đối với câu phủ định: have/has not (haven’t/hasn’t) + phân từ quá khứ* Đối với câu nghi vấn: Have/Has + chủ ngữ + phân từ quá khứ?Ví dụ:* **I have studied English for 5 years.** (Tôi đã học tiếng Anh trong 5 năm.)* **She has not finished her homework yet.** (Cô ấy vẫn chưa làm xong bài tập về nhà.)* **Have you ever been to London?** (Bạn đã từng đến London chưa?)

2. Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nếu một điều kiện nhất định được đáp ứng. Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 như sau:* Mệnh đề If (nếu): thì hiện tại đơn* Mệnh đề chính: thì tương lai đơnVí dụ:* **If you study hard, you will pass the exam.** (Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)* **If it rains tomorrow, we will stay at home.** (Nếu ngày mai trời mưa, chúng ta sẽ ở nhà.)

3. Câu tường thuật

Câu tường thuật được dùng để chuyển lời nói hoặc suy nghĩ của người khác sang dạng gián tiếp. Cấu trúc của câu tường thuật như sau:* Đối với câu khẳng định: said/told + that + mệnh đề* Đối với câu phủ định: said/told + that + not + mệnh đề* Đối với câu nghi vấn: asked + if/whether + mệnh đềVí dụ:* **”I am going to school,” he said.** (Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi học.)* **”I don’t like this movie,” she told me.** (Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thích bộ phim này.)* **”Where are you going?” he asked me.** (Anh ấy hỏi tôi rằng tôi đang đi đâu.)

Học tiếng anh 10 unit 7: Đọc hiểu

Trong bài học Unit 7 này, các em sẽ được học cách đọc hiểu một đoạn văn bản tiếng Anh. Để đọc hiểu tốt, các em cần chú ý đến các yếu tố sau:* Xác định chủ đề của đoạn văn* Xác định các ý chính và ý phụ* Tìm các từ khóa và cụm từ quan trọng* Hiểu được mối liên hệ giữa các câu và đoạn vănCác em có thể luyện tập đọc hiểu bằng cách đọc các bài báo, truyện ngắn hoặc sách tiếng Anh. Khi đọc, hãy cố gắng hiểu nội dung chính của đoạn văn và trả lời các câu hỏi liên quan đến đoạn văn đó.

Học tiếng anh 10 unit 7: Luyện tập

Trong bài học Unit 7 này, các em sẽ được luyện tập các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu đã học. Các bài tập luyện tập sẽ giúp các em củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.Các em có thể luyện tập bằng cách làm các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập hoặc các bài tập trực tuyến. Khi làm bài tập, hãy cố gắng tự làm trước, sau đó đối chiếu với đáp án để kiểm tra kết quả. Nếu có câu nào chưa hiểu, các em có thể hỏi giáo viên hoặc bạn bè để được giải đáp.Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp các em tiến bộ nhanh chóng trong việc học tiếng Anh. Chúc các em học tốt!

Học tiếng anh 10 unit 7: Ngữ pháp

1. Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành dùng khi muốn nói về một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn liên quan đến hiện tại. Ví dụ như:- **I have studied English for 5 years.** (Tôi đã học tiếng Anh được 5 năm.)- **She has not finished her homework yet.** (Cô ấy vẫn chưa làm xong bài tập về nhà.)

2. Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nếu một điều kiện nhất định được đáp ứng. Ví dụ như:- **If you study hard, you will pass the exam.** (Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)- **If it rains tomorrow, we will stay at home.** (Nếu ngày mai trời mưa, chúng ta sẽ ở nhà.)

3. Câu tường thuật

Câu tường thuật dùng để chuyển lời nói hoặc suy nghĩ của người khác sang dạng gián tiếp. Ví dụ như:- **”I am going to school,” he said.** (Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi học.)- **”I don’t like this movie,” she told me.** (Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thích bộ phim này.)

Loại câu Công thức Ví dụ
Câu khẳng định said/told + that + mệnh đề He said that he was going to school.
Câu phủ định said/told + that + not + mệnh đề She told me that she didn’t like the movie.
Câu nghi vấn asked + if/whether + mệnh đề He asked me if I was going to school.

Ngoài các điểm ngữ pháp trên, trong unit 7 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 còn có các nội dung khác như từ vựng về phương tiện truyền thông, đọc hiểu và luyện tập. Các em hãy cố gắng học tập thật tốt để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé!

Học tiếng anh 10 unit 7: Đọc hiểu

Học cách hiểu bài đọc

Khi đọc một bài văn tiếng Anh, các em cần chú ý đến các yếu tố sau:- **Xác định chủ đề của đoạn văn:** Chủ đề là ý chính của đoạn văn, thường được nêu trong câu đầu tiên.- **Xác định các ý chính và ý phụ:** Ý chính là những ý quan trọng, hỗ trợ cho chủ đề. Ý phụ là những ý chi tiết, bổ sung thông tin cho ý chính.- **Tìm các từ khóa và cụm từ quan trọng:** Từ khóa là những từ quan trọng, giúp các em hiểu được nội dung chính của bài văn. Cụm từ quan trọng là những cụm từ có nghĩa, giúp các em hiểu được mối liên hệ giữa các ý trong bài văn.- **Hiểu được mối liên hệ giữa các câu và đoạn văn:** Các câu và đoạn văn trong bài văn được liên kết với nhau bằng các từ nối hoặc các cụm từ chuyển tiếp. Các em cần hiểu được mối liên hệ này để nắm được nội dung và cấu trúc của bài văn.

Luyện tập đọc hiểu

Các em có thể luyện tập đọc hiểu bằng cách đọc các bài báo, truyện ngắn hoặc sách tiếng Anh. Khi đọc, hãy cố gắng hiểu nội dung chính của đoạn văn và trả lời các câu hỏi liên quan đến đoạn văn đó.Dưới đây là một số mẹo giúp các em luyện tập đọc hiểu hiệu quả:- **Đọc chậm và cẩn thận:** Đừng vội đọc nhanh để hoàn thành bài đọc. Hãy đọc chậm và cẩn thận để hiểu được từng câu, từng đoạn.- **Đánh dấu các từ khóa và cụm từ quan trọng:** Khi đọc, hãy đánh dấu các từ khóa và cụm từ quan trọng để dễ dàng nhớ lại nội dung chính của bài văn.- **Tóm tắt các ý chính:** Sau khi đọc xong một đoạn văn, hãy tóm tắt lại các ý chính bằng lời của mình. Điều này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn nội dung của bài văn.- **Trả lời các câu hỏi:** Sau khi đọc xong bài văn, hãy trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài văn. Điều này sẽ giúp các em kiểm tra lại hiểu biết của mình.Qua bài học này, các em đã biết cách đọc hiểu một đoạn văn tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng đọc hiểu của mình nhé!

Các bài tập đọc hiểu

Các em có thể luyện tập đọc hiểu bằng cách làm các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập hoặc các bài tập trực tuyến. Khi làm bài tập, hãy cố gắng tự làm trước, sau đó đối chiếu với đáp án để kiểm tra kết quả. Nếu có câu nào chưa hiểu, các em có thể hỏi giáo viên hoặc bạn bè để được giải đáp.Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp các em tiến bộ nhanh chóng trong việc học tiếng Anh. Chúc các em học tốt!

Website Người sáng lập Năm ra mắt
Facebook Mark Zuckerberg 2004
Google Larry Page và Sergey Brin 1998
Amazon Jeff Bezos 1994
  • Đọc sách
  • Nghe nhạc
  • Xem phim

Học tiếng anh 10 unit 7: Luyện tập

Làm bài tập để giỏi tiếng Anh hơn

Các em đã học xong lý thuyết rồi, giờ là lúc luyện tập để củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình nhé! Trong phần luyện tập này, các em sẽ được làm các bài tập về ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và kỹ năng viết.Các em có thể luyện tập bằng cách làm các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập hoặc các bài tập trực tuyến. Khi làm bài tập, hãy cố gắng tự làm trước, sau đó đối chiếu với đáp án để kiểm tra kết quả. Nếu có câu nào chưa hiểu, các em có thể hỏi giáo viên hoặc bạn bè để được giải đáp.Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp các em tiến bộ nhanh chóng trong việc học tiếng Anh. Chúc các em học tốt!

Luyện tập ngữ pháp

Trong phần luyện tập ngữ pháp, các em sẽ được làm các bài tập về thì hiện tại hoàn thành, câu điều kiện loại 1 và câu tường thuật.Các em có thể luyện tập bằng cách làm các bài tập sau:- Bài tập thì hiện tại hoàn thành: https://www.english-grammar.org/exercises/present-perfect/present-perfect-exercise-1/- Bài tập câu điều kiện loại 1: https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional/conditionals-type-1- Bài tập câu tường thuật: https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-1.html

Luyện tập từ vựng

Trong phần luyện tập từ vựng, các em sẽ được làm các bài tập về từ vựng về phương tiện truyền thông.Các em có thể luyện tập bằng cách làm các bài tập sau:- Bài tập từ vựng về phương tiện truyền thông: https://www.vocabulary.com/lists/144060- Bài tập ghép từ: https://www.eslgamesplus.com/vocabulary-crosswords/media-vocabulary/- Bài tập điền từ: https://www.eslgamesplus.com/vocabulary-crosswords/media-vocabulary/

Luyện tập đọc hiểu

Trong phần luyện tập đọc hiểu, các em sẽ được làm các bài tập về đọc hiểu các bài văn về phương tiện truyền thông.Các em có thể luyện tập bằng cách làm các bài tập sau:- Bài tập đọc hiểu về phương tiện truyền thông: https://www.esl-lounge.com/student/reading/reading-comprehension-media.php- Bài tập đọc hiểu về mạng xã hội: https://www.esl-lounge.com/student/reading/reading-comprehension-social-media.php- Bài tập đọc hiểu về quảng cáo: https://www.esl-lounge.com/student/reading/reading-comprehension-advertising.php

Luyện tập kỹ năng viết

Trong phần luyện tập kỹ năng viết, các em sẽ được làm các bài tập về viết đoạn văn và viết bài luận về phương tiện truyền thông.Các em có thể luyện tập bằng cách làm các bài tập sau:- Bài tập viết đoạn văn về phương tiện truyền thông: https://www.englishclub.com/writing/essays-media.htm- Bài tập viết bài luận về phương tiện truyền thông: https://www.ielts-simon.com/ielts-help-and-preparation/ielts-writing-task-2/ielts-writing-task-2-media/

Loại bài tập Nội dung Link bài tập
Ngữ pháp Thì hiện tại hoàn thành, câu điều kiện loại 1, câu tường thuật https://www.english-grammar.org/exercises/present-perfect/present-perfect-exercise-1/
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional/conditionals-type-1
https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-1.html
Từ vựng Từ vựng về phương tiện truyền thông https://www.vocabulary.com/lists/144060
https://www.eslgamesplus.com/vocabulary-crosswords/media-vocabulary/
https://www.eslgamesplus.com/vocabulary-crosswords/media-vocabulary/
Đọc hiểu Đọc hiểu các bài văn về phương tiện truyền thông https://www.esl-lounge.com/student/reading/reading-comprehension-media.php
https://www.esl-lounge.com/student/reading/reading-comprehension-social-media.php
https://www.esl-lounge.com/student/reading/reading-comprehension-advertising.php
Kỹ năng viết Viết đoạn văn và viết bài luận về phương tiện truyền thông https://www.englishclub.com/writing/essays-media.htm
https://www.ielts-simon.com/ielts-help-and-preparation/ielts-writing-task-2/ielts-writing-task-2-media/

Kết luận

Trên đây là bài viết tổng hợp kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Phương tiện truyền thông đại chúng. Ngoài ra còn có bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 7 có đáp án giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức tiếng Anh và chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học tập tốt!

Related Articles

Back to top button