Học tiếng anh

Nên Học Tiếng Anh Anh Hay Tiếng Anh Mỹ?

Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp, học tập và kinh doanh. Có hai loại tiếng Anh phổ biến nhất là tiếng Anh Anh (British English) và tiếng Anh Mỹ (American English). Mỗi loại tiếng Anh có những đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ, cũng như ưu điểm và nhược điểm của mỗi loại tiếng Anh. Cuối cùng, chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên nên học tiếng anh anh hay anh mỹ.

Nên Học Tiếng Anh Anh Hay Tiếng Anh Mỹ?
Nên Học Tiếng Anh Anh Hay Tiếng Anh Mỹ?

Sự khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

Tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ có nhiều điểm khác nhau, từ cách phát âm, từ vựng cho đến ngữ pháp. Ví dụ, người Anh phát âm chữ “r” rõ ràng hơn người Mỹ, và họ cũng sử dụng một số từ vựng khác nhau, như “lift” (Anh) và “elevator” (Mỹ). Về ngữ pháp, tiếng Anh Anh sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhiều hơn tiếng Anh Mỹ, và họ cũng có một số cấu trúc câu khác nhau.

Đặc điểm Tiếng Anh Anh Tiếng Anh Mỹ
Phát âm chữ “r” Rõ ràng Không rõ ràng
Từ vựng Lift, flat, lorry Elevator, apartment, truck
Ngữ pháp Sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhiều hơn Sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn giản nhiều hơn

Ngoài ra, tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ còn có một số khác biệt về chính tả và cách sử dụng dấu câu. Ví dụ, người Anh sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các phần tử trong danh sách, trong khi người Mỹ sử dụng dấu chấm phẩy. Về chính tả, tiếng Anh Anh sử dụng một số từ có đuôi “-re” (như “centre” và “theatre”), trong khi tiếng Anh Mỹ sử dụng đuôi “-er” (như “center” và “theater”).

 • Chính tả: Tiếng Anh Anh sử dụng đuôi “-re”, tiếng Anh Mỹ sử dụng đuôi “-er”.
 • Dấu câu: Tiếng Anh Anh sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các phần tử trong danh sách, tiếng Anh Mỹ sử dụng dấu chấm phẩy.

Sự khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ
Sự khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

Ưu điểm và nhược điểm của tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

Mỗi loại tiếng Anh đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.**Tiếng Anh Anh*** Ưu điểm: * Được sử dụng rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước như Anh, Úc, Canada và New Zealand. * Có nhiều tài liệu học tập và tài nguyên phong phú. * Được coi là chuẩn mực của tiếng Anh, thường được sử dụng trong các văn bản chính thức và học thuật.* Nhược điểm: * Có thể khó hiểu đối với người không phải người bản xứ do có nhiều từ vựng và cách phát âm khác biệt. * Ít phổ biến ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.**Tiếng Anh Mỹ*** Ưu điểm: * Được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, như Mexico và Philippines. * Thực tế và dễ hiểu đối với người không phải người bản xứ. * Có nhiều tài liệu học tập và tài nguyên phong phú.* Nhược điểm: * Ít phổ biến ở các quốc gia nói tiếng Anh khác, như Anh và Úc. * Có thể bị coi là không chính thức hoặc ít trang trọng hơn tiếng Anh Anh.

Đặc điểm Tiếng Anh Anh Tiếng Anh Mỹ
Phát âm chữ “r” Rõ ràng Không rõ ràng
Từ vựng Lift, flat, lorry Elevator, apartment, truck
Ngữ pháp Sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhiều hơn Sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn giản nhiều hơn

**Kết luận**Lựa chọn học tiếng Anh Anh hay tiếng Anh Mỹ tùy thuộc vào mục đích và sở thích của bạn. Nếu bạn muốn học tiếng Anh chuẩn mực, được sử dụng rộng rãi trên thế giới, thì tiếng Anh Anh là lựa chọn tốt hơn. Còn nếu bạn muốn học tiếng Anh thực tế, được sử dụng phổ biến ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, thì tiếng Anh Mỹ là lựa chọn phù hợp hơn. Dù học tiếng Anh Anh hay tiếng Anh Mỹ, điều quan trọng nhất là bạn phải học một cách bài bản, thường xuyên và kiên trì. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể thành thạo tiếng Anh và sử dụng thành thạo trong giao tiếp, học tập và công việc.Tìm hiểu thêm về khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản tại Excel English

Ưu điểm và nhược điểm của tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ
Ưu điểm và nhược điểm của tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

Nên học tiếng Anh Anh hay tiếng Anh Mỹ?

Nếu bạn muốn học tiếng Anh chuẩn mực, được sử dụng rộng rãi trên thế giới, thì tiếng Anh Anh là lựa chọn tốt hơn. Còn nếu bạn muốn học tiếng Anh thực tế, được sử dụng phổ biến ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, thì tiếng Anh Mỹ là lựa chọn phù hợp hơn.

Dù học tiếng Anh Anh hay tiếng Anh Mỹ, điều quan trọng nhất là bạn phải học một cách bài bản, thường xuyên và kiên trì. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể thành thạo tiếng Anh và sử dụng thành thạo trong giao tiếp, học tập và công việc.

Tìm hiểu thêm về khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản tại Excel English

Ưu điểm của tiếng Anh Anh

 • Được sử dụng rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước như Anh, Úc, Canada và New Zealand.
 • Có nhiều tài liệu học tập và tài nguyên phong phú.
 • Được coi là chuẩn mực của tiếng Anh, thường được sử dụng trong các văn bản chính thức và học thuật.

Nhược điểm của tiếng Anh Anh

 • Có thể khó hiểu đối với người không phải người bản xứ do có nhiều từ vựng và cách phát âm khác biệt.
 • Ít phổ biến ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

Ưu điểm của tiếng Anh Mỹ

 • Được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, như Mexico và Philippines.
 • Thực tế và dễ hiểu đối với người không phải người bản xứ.
 • Có nhiều tài liệu học tập và tài nguyên phong phú.

Nhược điểm của tiếng Anh Mỹ

 • Ít phổ biến ở các quốc gia nói tiếng Anh khác, như Anh và Úc.
 • Có thể bị coi là không chính thức hoặc ít trang trọng hơn tiếng Anh Anh.

Nên học tiếng Anh Anh hay tiếng Anh Mỹ?
Nên học tiếng Anh Anh hay tiếng Anh Mỹ?

Kết luận

Tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Tùy thuộc vào mục đích học tập và sở thích cá nhân, bạn có thể lựa chọn học tiếng Anh Anh hoặc tiếng Anh Mỹ. Nếu bạn muốn học tiếng Anh chuẩn mực, được sử dụng rộng rãi trên thế giới, thì tiếng Anh Anh là lựa chọn tốt hơn. Còn nếu bạn muốn học tiếng Anh thực tế, được sử dụng phổ biến ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, thì tiếng Anh Mỹ là lựa chọn phù hợp hơn. Dù học tiếng Anh Anh hay tiếng Anh Mỹ, điều quan trọng nhất là bạn phải học một cách bài bản, thường xuyên và kiên trì. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể thành thạo tiếng Anh và sử dụng thành thạo trong giao tiếp, học tập và công việc.

Related Articles

Back to top button