0904 54 3434

[IELTS Speaking] Từ vựng và bài mẫu đạt band 7 Chủ đề Tính cách – Topic Personality

Learn English Through the News - Meghan Markle declares herself a feminist on the British monarchy’s website
Learn English Through the News – Meghan Markle declares herself a feminist on the British monarchy’s website
May 23, 2018
English grammar in use (2018) – cuốn sách “gối đầu giường” của sĩ tử IELTS
May 25, 2018

[IELTS Speaking] Từ vựng và bài mẫu đạt band 7 Chủ đề Tính cách – Topic Personality

[IELTS Speaking]: Từ vựng và bài mẫu đạt band 7 Chủ đề Tính cách – Topic Personality

Topic Personality là một chủ đề được khai thác rất nhiều trong các bài thi IELTS Speaking, đặc biệt là trong Part 2. Vì vậy, để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi IELTS, Excel English xin giới thiệu đến bạn đề thi mẫu, hướng dẫn cách làm topic Personality, cũng như những từ vựng thuộc chủ đề này.

Câu hỏi Speaking Part 2

Describe a feature of your personal character that you find important.

You should say:

what it is

is it a common characteristic

how it is helpful to you

and explain why it is important to you.

Sample Answer

Thank you very much for the topic. It’s kind of tough to talk about someone’s own personal characteristics as I believe, the way we judge ourselves differs from the perspective other people judge us. Nonetheless, we all have our own idea about our own characteristics and I would like to talk about my ability to stay calm (bình tĩnh) even in the time of distress (đau khổ).

I am not short-tempered (nóng tính) and I try to remain calm no matter how severe the situation is and I find it a helpful characteristic. From my own experience I can say that, whenever I got very much vibrated and acted very promptly without giving much consideration about the situation, I did not take the right decision and repented for that.

In my opinion, that should be a common characteristic among other people but my personal experience sometimes contradicts my opinion as I often find people who can’t remain calm in an adverse situation and act very weirdly (một cách kì quặc). So to say, this is not a rare quality but many people lack it.

Remaining calm and using brain rather than the tongue is a helpful characteristic as it would help you taking the right decision and would show you the right way and course of actions. Being very fragile (mỏng manh) in action and taking a prompt decision without thinking can sometimes lead us to misunderstand and can ruin relationships. Not being able to remain calm also shows your weakness and that often allure (làm cho xiêu lòng) you to take a completely wrong decision.

To me, this is a very important characteristic. This quality has saved me from making many mistakes and saved me from lamenting (than vãn) later on. Being able to remain calm in an adverse (bất lợi) situation helps me taking the right decision and that’s something which I find very helpful in my personal and professional life.

Vocabulary Topic Personality

Words Pronunciation Meaning
Encouraging (adj) /ɪnˈkʌr.ɪ.dʒɪŋ/ Khuyến khích, làm cho can đảm
Intellectual (adj) /ˌɪn.təlˈek.tʃu.əl/ Hiểu biết rộng
Witty (adj) /ˈwɪt.i/ Hài hước
Dependable (adj) /dɪˈpen.də.bəl/ Đáng tin cậy
Self-reliance (adj) /ˈself·rɪˈlɑɪ·əns/ Tự lực, độc lập
Talented (adj) /ˈtæl.ən.tɪd/ Tài năng
Diligent (adj) /ˈdɪl.ɪ.dʒənt/ Siêng năng
Meticulous (adj) /məˈtɪk.jə.ləs/ Tỉ mỉ
Eager (adj) /ˈiː.ɡər/ Háo hức
Modest (adj) /ˈmɒd.ɪst/ Khiêm tốn
Talkative (adj) /ˈtɔː.kə.tɪv/ Hay nói
Enthusiastic (adj) /ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/ Nhiệt tình
Sociable (adj) /ˈsəʊ.ʃə.bəl/ Có tính quảng giao
Cheerful (adj) /ˈtʃɪə.fəl/ Vui vẻ
Considerate (adj) /kənˈsɪd.ər.ət/ Ân cần, chu đáo

Excel English hy vọng rằng đây sẽ là một bài viết hữu ích đối với tất cả các bạn đang luyện thi IELTS cho những kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi thật tốt!

Nguồn bài sample answer: IELTS Mentor

Xem thêm:

 1. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Kiến trúc – Topic Architecture and Buildings
 2. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Nghệ thuật – Topic Art
 3. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Tội phạm – Topic Crime
 4. IELTS Writing – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Giáo dục – Topic Education
 5. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Thời tiết – Topic Weather
 6. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Gia đình – Topic Family
 7. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Môi trường – Topic Environment
 8. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Tính cách – Topic Personality
 9. IELTS Speaking – Thành ngữ và từ vựng chủ đề Ăn uống – Topic Food

 • Học IELTS trả góp với lãi suất 0%
  Học IELTS trả góp với lãi suất 0%

Mô hình học IELTS Buffet IELTS Listening
Tips & mẹo học IELTS IELTS Speaking
Kho tài liệu tiếng Anh IELTS Reading
Chia sẻ của các Cao thủ IELTS 7.0+ IELTS Writing

Theo dõi Youtube channel của Excel English

Facebook Comments