Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 thí điểm unit 4: Cấu trúc câu điều kiện loại 1, 2, 3

Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 4 là chương học quan trọng giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về từ loại và chức năng của chúng trong câu. Từ loại là những nhóm từ được phân loại dựa trên đặc điểm hình thái và chức năng cú pháp. Trong tiếng Anh, có 9 loại từ chính: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ, liên từ, thán từ. Mỗi loại từ có những đặc điểm và chức năng riêng, góp phần tạo nên cấu trúc và ý nghĩa của câu. Excelenglish sẽ cung cấp cho các em kiến thức toàn diện về từ loại và chức năng của chúng trong tiếng Anh.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 thí điểm unit 4: Cấu trúc câu điều kiện loại 1, 2, 3
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 thí điểm unit 4: Cấu trúc câu điều kiện loại 1, 2, 3

I. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 thí điểm Unit 4: Từ loại và chức năng

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 thí điểm Unit 4 cung cấp kiến thức toàn diện về từ loại và chức năng của chúng trong câu. Từ loại là những nhóm từ được phân loại dựa trên đặc điểm hình thái và chức năng cú pháp. Trong tiếng Anh, có 9 loại từ chính: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ, liên từ, thán từ. Mỗi loại từ có những đặc điểm và chức năng riêng, góp phần tạo nên cấu trúc và ý nghĩa của câu.

Danh từ là những từ chỉ người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm. Danh từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm danh từ. Ví dụ: book (sách), table (bàn), dog (chó), London (London), love (tình yêu).

Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại. Động từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm động từ. Ví dụ: read (đọc), write (viết), play (chơi), be (là), have (có).

Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người, vật, sự vật. Tính từ có thể đứng trước danh từ hoặc sau động từ tobe. Ví dụ: big (lớn), small (nhỏ), beautiful (đẹp), ugly (xấu), happy (vui).

Trạng từ là những từ chỉ cách thức, thời gian, nơi chốn hoặc mức độ của hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại. Trạng từ có thể đứng trước động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Ví dụ: quickly (nhanh chóng), slowly (chậm rãi), here (ở đây), there (ở đó), very (rất).

Đại từ là những từ dùng để thay thế danh từ. Đại từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm đại từ. Ví dụ: I (tôi), you (bạn), he (anh ấy), she (cô ấy), it (nó).

Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Giới từ thường đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ. Ví dụ: on (trên), in (trong), at (tại), to (đến), from (từ).

Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu. Liên từ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Ví dụ: and (và), but (nhưng), or (hoặc), because (bởi vì), so (vì vậy).

Thán từ là những từ dùng để bày tỏ cảm xúc hoặc thái độ của người nói. Thán từ thường đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm thán từ. Ví dụ: Oh (ồ), Ah (à), Wow (wow), Oops (ôi).

Chức năng của từ loại trong câu:

 • Danh từ: Danh từ có thể đóng vai trò chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ hoặc định ngữ trong câu.
 • Động từ: Động từ có thể đóng vai trò động từ chính, động từ phụ hoặc động từ tobe trong câu.
 • Tính từ: Tính từ có thể đóng vai trò bổ ngữ hoặc định ngữ trong câu.
 • Trạng từ: Trạng từ có thể đóng vai trò bổ ngữ hoặc định ngữ trong câu.
 • Đại từ: Đại từ có thể đóng vai trò chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ hoặc định ngữ trong câu.
 • Giới từ: Giới từ có thể đóng vai trò bổ ngữ hoặc định ngữ trong câu.
 • Liên từ: Liên từ có thể đóng vai trò nối các từ, cụm từ hoặc câu.
 • Thán từ: Thán từ có thể đóng vai trò bày tỏ cảm xúc hoặc thái độ của người nói.

Việc nắm vững kiến thức về từ loại và chức năng của chúng trong câu là rất quan trọng để học sinh có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Bảng tóm tắt các loại từ trong tiếng Anh
Loại từ Đặc điểm Chức năng
Danh từ Chỉ người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm Chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, định ngữ
Động từ Chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại Động từ chính, động từ phụ, động từ tobe
Tính từ Chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người, vật, sự vật Bổ ngữ, định ngữ
Trạng từ Chỉ cách thức, thời gian, nơi chốn hoặc mức độ của hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại Bổ ngữ, định ngữ
Đại từ Dùng để thay thế danh từ Chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, định ngữ
Giới từ Chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu Bổ ngữ, định ngữ
Liên từ Nối các từ, cụm từ hoặc câu Nối các từ, cụm từ hoặc câu
Thán từ Bày tỏ cảm xúc hoặc thái độ của người nói Bày tỏ cảm xúc hoặc thái độ của người nói

Ví dụ:

The boy is playing in the park. (Cậu bé đang chơi trong công viên.)

Trong câu này, “boy” là danh từ đóng vai trò chủ ngữ, “is playing” là động từ đóng vai trò động từ chính, “in the park” là trạng từ đóng vai trò bổ ngữ.

I like to read books. (Tôi thích đọc sách.)

Trong câu này, “I” là đại từ đóng vai trò chủ ngữ, “like” là động từ đóng vai trò động từ chính, “to read books” là cụm động từ đóng vai trò tân ngữ.

The cat is on the table. (Con mèo đang ở trên bàn.)

Trong câu này, “cat” là danh từ đóng vai trò chủ ngữ, “is” là động từ tobe, “on the table” là giới từ + danh từ đóng vai trò bổ ngữ.

He went to school by bus. (Anh ấy đi học bằng xe buýt.)

Trong câu này, “he” là đại từ đóng vai trò chủ ngữ, “went” là động từ chính, “to school” là trạng từ chỉ nơi chốn, “by bus” là giới từ + danh từ đóng vai trò bổ ngữ.

I am happy because I got a new bike. (Tôi rất vui vì tôi có một chiếc xe đạp mới.)

Trong câu này, “I” là đại từ đóng vai trò chủ ngữ, “am happy” là động từ tobe + tính từ đóng vai trò vị ngữ, “because” là liên từ, “I got a new bike” là mệnh đề đóng vai trò bổ ngữ.

Oh, no! I forgot my keys. (Ôi, không! Tôi quên chìa khóa rồi.)

Trong câu này, “Oh, no!” là thán từ bày tỏ sự ngạc nhiên, “I forgot my keys” là mệnh đề đóng vai trò chủ ngữ.

II. Các dạng từ loại trong tiếng Anh

Từ loại là những nhóm từ được phân loại dựa trên đặc điểm hình thái và chức năng cú pháp. Trong tiếng Anh, có 9 loại từ chính: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ, liên từ, thán từ.

 • Danh từ – Nouns: Danh từ là những từ chỉ người, vật, sự vật, khái niệm, địa điểm, thời gian.
 • Động từ – Verbs: Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại.
 • Tính từ – Adjectives: Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật.
 • Trạng từ – Adverbs: Trạng từ là những từ chỉ cách thức, mức độ, thời gian, địa điểm của hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại.
 • Đại từ – Pronouns: Đại từ là những từ dùng để thay thế cho danh từ.
 • Giới từ – Prepositions: Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu.
 • Liên từ – Conjunctions: Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu.
 • Thán từ – Interjections: Thán từ là những từ dùng để biểu lộ cảm xúc.

III. Chức năng của từ loại trong câu

Từ loại có chức năng khác nhau trong câu. Danh từ thường đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ. Động từ thường đóng vai trò vị ngữ. Tính từ và trạng từ thường đóng vai trò bổ ngữ. Đại từ thường đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ. Giới từ thường đóng vai trò chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Liên từ thường đóng vai trò nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Thán từ thường đóng vai trò biểu lộ cảm xúc.

Từ loại Chức năng
Danh từ Chủ ngữ, tân ngữ
Động từ Vị ngữ
Tính từ Bổ ngữ
Trạng từ Bổ ngữ
Đại từ Chủ ngữ, tân ngữ
Giới từ Chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu
Liên từ Nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu
Thán từ Biểu lộ cảm xúc

IV. Ví dụ minh họa về từ loại và chức năng

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về từ loại và chức năng của chúng trong câu:

 • Hoa nở rộ trong vườn.” – Danh từ “hoa” đóng vai trò chủ ngữ.
 • Cô ấy đang đọc sách.” – Đại từ “cô ấy” đóng vai trò chủ ngữ.
 • Chạy nhanh lên!” – Động từ “chạy” đóng vai trò vị ngữ.
 • Rất đẹp.” – Trạng từ “rất” đóng vai trò bổ ngữ.
 • Của tôi là quyển sách màu xanh.” – Đại từ “của tôi” đóng vai trò chủ ngữ.
 • Trên bàn có một lọ hoa.” – Giới từ “trên” đóng vai trò chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu.
 • tôi thích ăn kem.” – Liên từ “và” đóng vai trò nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu.
 • Ôi! Tôi làm vỡ bình hoa rồi.” – Thán từ “ôi!” đóng vai trò biểu lộ cảm xúc.

Các dạng từ loại trong tiếng Anh
Các dạng từ loại trong tiếng Anh

V. Danh từ – Nouns

Danh từ là những từ được phân loại dựa trên đặc điểm hình thái và chức năng cú pháp. Trong tiếng Anh, có 9 loại danh từ chính: danh từ chung, danh từ riêng, danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể, danh từ tập thể, danh từ vật chất và danh từ phi vật chất. Mỗi loại danh từ có những đặc điểm và chức năng riêng, góp phần tạo nên cấu trúc và ý nghĩa của câu.

Loại danh từ Đặc điểm Chức năng
Danh từ chung Chỉ chung một loại sự vật, hiện tượng, khái niệm Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ trong câu
Danh từ riêng Chỉ riêng một sự vật, hiện tượng, khái niệm cụ thể Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ trong câu
Danh từ đếm được Có thể đếm được bằng số lượng Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ trong câu
Danh từ không đếm được Không thể đếm được bằng số lượng Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ trong câu
Danh từ trừu tượng Chỉ những khái niệm, tư tưởng, tình cảm, trạng thái Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ trong câu
Danh từ cụ thể Chỉ những sự vật, hiện tượng, đồ vật cụ thể Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ trong câu
Danh từ tập thể Chỉ một nhóm người, vật, sự vật được coi như một thể thống nhất Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ trong câu
Danh từ vật chất Chỉ những chất liệu, vật liệu Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ trong câu
Danh từ phi vật chất Chỉ những thứ không có hình dạng, kích thước cụ thể Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ trong câu

Ví dụ:

 • Danh từ chung: sách, vở, bút, thước
 • Danh từ riêng: Việt Nam, Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Danh từ đếm được: quyển sách, chiếc vở, cây bút, cái thước
 • Danh từ không đếm được: nước, gạo, muối, đường
 • Danh từ trừu tượng: tình yêu, hạnh phúc, nỗi buồn, sự tức giận
 • Danh từ cụ thể: ngôi nhà, cái cây, con chó, chiếc xe
 • Danh từ tập thể: gia đình, lớp học, đội bóng, ban nhạc
 • Danh từ vật chất: vàng, bạc, đồng, sắt
 • Danh từ phi vật chất: không khí, ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ

Danh từ là một phần quan trọng trong câu, đóng vai trò chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ. Việc sử dụng đúng loại danh từ sẽ giúp câu văn trở nên chính xác và mạch lạc hơn.

VI. Động từ – Verbs

Động từ thường – Regular Verbs

 • Những động từ có tận cùng là -ed khi chia thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ
 • Ví dụ:
  • Played: chơi (trò chơi) (chia thì quá khứ đơn)
  • Watched: xem (một cái gì đó trên TV) (chia thì quá khứ đơn)

Động từ bất quy tắc – Irregular Verbs

 • Những động từ không tuân theo quy tắc cấu tạo động từ thông thường
 • Ví dụ:
  • Went: đến (một địa điểm nào đó)
  • Came: đến (thăm một người nào đó)

Động từ khuyết thiếu – Modal Verbs

 • Những động từ giúp diễn đạt mệnh đề trong câu
 • Ví dụ:
  • Can: có thể
  • Could: có khả năng

Lưu ý

 • Để sử dụng động từ trong câu, bạn cần phải chia động từ theo chủ ngữ và thì
 • Động từ đóng vai trò cốt yếu trong câu và có thể kết hợp với các thành phần câu khác để tạo nên ý nghĩa hoàn chỉnh.

Bảng tóm tắt các dạng động từ

Thể Thì hiện tại đơn Thì hiện tại hoàn thành Thì quá khứ đơn Thì quá khứ hoàn thành Thì tương lai đơn Thì tương lai hoàn thành Thể bị động
Khẳng định I play I have played I played I had played I will play I will have played I am played
Phủ định I do not play I have not played I did not play I had not played I will not play I will not have played I am not played
Nghi vấn Do I play? Have I played? Did I play? Had I played? Will I play? Will I have played? Am I played?

Một số loại động từ thông dụng

 • Động từ chỉ sở hữu: have, own, possess, belong to
 • Động từ chỉ hành động: run, walk, jump, eat, drink, sleep
 • Động từ chỉ cảm xúc: love, hate, like, dislike
 • Động từ chỉ suy nghĩ: think, know, understand, believe
 • Động từ chỉ nói: say, tell, talk, speak
 • Động từ chỉ nhìn: see, look, watch, observe
 • Động từ chỉ nghe: hear, listen, understand

VII. Tính từ – Adjectives

Tính từ là những nhóm từ được phân loại dựa trên đặc điểm hình thái và chức năng cú pháp. Trong tiếng Anh, có 9 loại tính từ chính: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ, liên từ, thán từ. Mỗi loại từ có những đặc điểm và chức năng riêng, góp phần tạo nên cấu trúc và ý nghĩa của câu.

Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ. Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ hoặc đại từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ:

 • A beautiful girl (Một cô gái xinh đẹp)
 • A tall building (Một tòa nhà cao)
 • A happy child (Một đứa trẻ hạnh phúc)

Tính từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm hình thái và chức năng cú pháp của chúng. Một số loại tính từ phổ biến bao gồm:

 • Tính từ chỉ chất lượng: miêu tả chất lượng hoặc đặc điểm của danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: good (tốt), bad (xấu), beautiful (xinh đẹp), ugly (xấu xí), tall (cao), short (thấp), big (lớn), small (nhỏ), heavy (nặng), light (nhẹ), …
 • Tính từ chỉ số lượng: miêu tả số lượng của danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: one (một), two (hai), three (ba), four (bốn), five (năm), six (sáu), seven (bảy), eight (tám), nine (chín), ten (mười), …
 • Tính từ chỉ sở hữu: miêu tả mối quan hệ sở hữu giữa danh từ hoặc đại từ với một danh từ khác. Ví dụ: my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy), her (của cô ấy), its (của nó), our (của chúng ta), their (của họ), …
 • Tính từ chỉ định: xác định danh từ hoặc đại từ cụ thể. Ví dụ: this (này), that (kia), these (những này), those (những kia), …
 • Tính từ nghi vấn: dùng để đặt câu hỏi về danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: what (gì), which (nào), whose (của ai), …

Tính từ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên ý nghĩa và cấu trúc của câu. Chúng giúp miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ, giúp người đọc hoặc người nghe hiểu rõ hơn về đối tượng được nhắc đến.

Bảng tóm tắt các loại tính từ trong tiếng Anh
Loại tính từ Đặc điểm Ví dụ
Tính từ chỉ chất lượng Miêu tả chất lượng hoặc đặc điểm của danh từ hoặc đại từ good (tốt), bad (xấu), beautiful (xinh đẹp), ugly (xấu xí), tall (cao), short (thấp), big (lớn), small (nhỏ), heavy (nặng), light (nhẹ), …
Tính từ chỉ số lượng Miêu tả số lượng của danh từ hoặc đại từ one (một), two (hai), three (ba), four (bốn), five (năm), six (sáu), seven (bảy), eight (tám), nine (chín), ten (mười), …
Tính từ chỉ sở hữu Miêu tả mối quan hệ sở hữu giữa danh từ hoặc đại từ với một danh từ khác my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy), her (của cô ấy), its (của nó), our (của chúng ta), their (của họ), …
Tính từ chỉ định Xác định danh từ hoặc đại từ cụ thể this (này), that (kia), these (những này), those (những kia), …
Tính từ nghi vấn Dùng để đặt câu hỏi về danh từ hoặc đại từ what (gì), which (nào), whose (của ai), …

Ngoài ra, tính từ còn có thể được chia thành hai loại chính là tính từ gốc và tính từ phái sinh. Tính từ gốc là những tính từ không được tạo thành từ các từ khác, trong khi tính từ phái sinh là những tính từ được tạo thành từ các từ khác bằng cách thêm tiền tố, hậu tố hoặc cả hai.

Ví dụ:

 • Tính từ gốc: good (tốt), bad (xấu), beautiful (xinh đẹp), ugly (xấu xí), tall (cao), short (thấp), big (lớn), small (nhỏ), heavy (nặng), light (nhẹ), …
 • Tính từ phái sinh: unhappy (không hạnh phúc) (từ happy (hạnh phúc) + tiền tố un-), beautiful (xinh đẹp) (từ beauty (vẻ đẹp) + hậu tố -ful), …

Tính từ là một phần quan trọng của tiếng Anh và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên ý nghĩa và cấu trúc của câu. Hiểu rõ về các loại tính từ và cách sử dụng chúng sẽ giúp bạn cải thiện khả năng viết và nói tiếng Anh của mình.

VIII. Trạng từ – Adverbs

Trạng từ là những từ loại trong tiếng Anh được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trạng từ có thể cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức, mức độ, tần suất, mục đích, nguyên nhân, kết quả, điều kiện, sự so sánh hoặc sự tương phản.

Trạng từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào chức năng và ý nghĩa của chúng. Một số loại trạng từ phổ biến bao gồm:

 • Trạng từ chỉ thời gian: now, then, soon, later, yesterday, today, tomorrow, next week, last month, etc.
 • Trạng từ chỉ địa điểm: here, there, everywhere, nowhere, upstairs, downstairs, outside, inside, etc.
 • Trạng từ chỉ cách thức: carefully, quickly, slowly, well, badly, etc.
 • Trạng từ chỉ mức độ: very, much, little, slightly, hardly, etc.
 • Trạng từ chỉ tần suất: always, often, sometimes, rarely, never, etc.
 • Trạng từ chỉ mục đích: in order to, so that, to, etc.
 • Trạng từ chỉ nguyên nhân: because, since, as, etc.
 • Trạng từ chỉ kết quả: so, therefore, consequently, etc.
 • Trạng từ chỉ điều kiện: if, unless, provided that, etc.
 • Trạng từ chỉ sự so sánh: more, less, as…as, than, etc.
 • Trạng từ chỉ sự tương phản: but, however, yet, etc.

Trạng từ có thể được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu. Chúng có thể được đặt trước động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trong một số trường hợp, trạng từ có thể được đặt ở cuối câu.

Ví dụ:

 • I quickly ran to the store.
 • She is a very intelligent student.
 • We often go to the movies.
 • I did it in order to help you.
 • If you study hard, you will pass the exam.
 • She is more beautiful than her sister.
 • I like coffee, but I don’t like tea.

Trạng từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh. Chúng giúp cho câu văn trở nên phong phú và đa dạng hơn. Khi sử dụng trạng từ, bạn cần chú ý đến vị trí và ý nghĩa của chúng để tránh mắc lỗi.

Bảng tóm tắt các loại trạng từ
Loại trạng từ Ví dụ Ý nghĩa
Trạng từ chỉ thời gian now, then, soon, later, yesterday, today, tomorrow, next week, last month, etc. Cung cấp thông tin về thời gian
Trạng từ chỉ địa điểm here, there, everywhere, nowhere, upstairs, downstairs, outside, inside, etc. Cung cấp thông tin về địa điểm
Trạng từ chỉ cách thức carefully, quickly, slowly, well, badly, etc. Cung cấp thông tin về cách thức
Trạng từ chỉ mức độ very, much, little, slightly, hardly, etc. Cung cấp thông tin về mức độ
Trạng từ chỉ tần suất always, often, sometimes, rarely, never, etc. Cung cấp thông tin về tần suất
Trạng từ chỉ mục đích in order to, so that, to, etc. Cung cấp thông tin về mục đích
Trạng từ chỉ nguyên nhân because, since, as, etc. Cung cấp thông tin về nguyên nhân
Trạng từ chỉ kết quả so, therefore, consequently, etc. Cung cấp thông tin về kết quả
Trạng từ chỉ điều kiện if, unless, provided that, etc. Cung cấp thông tin về điều kiện
Trạng từ chỉ sự so sánh more, less, as…as, than, etc. Cung cấp thông tin về sự so sánh
Trạng từ chỉ sự tương phản but, however, yet, etc. Cung cấp thông tin về sự tương phản

Trạng từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh. Chúng giúp cho câu văn trở nên phong phú và đa dạng hơn. Khi sử dụng trạng từ, bạn cần chú ý đến vị trí và ý nghĩa của chúng để tránh mắc lỗi.

IX. Đại từ – Pronouns

Đại từ là những từ được dùng để thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ trong câu. Đại từ có thể là đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ, đại từ bất định, đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh.

Loại đại từ Ví dụ Chức năng
Đại từ nhân xưng Tôi, bạn, hắn, bà, chúng tôi, các bạn, họ Thay thế cho danh từ chỉ người hoặc vật
Đại từ sở hữu Của tôi, của bạn, của hắn, của bà, của chúng tôi, của các bạn, của họ Chỉ sở hữu của danh từ
Đại từ chỉ định Đây, đó, kia, này, nọ, kia Chỉ người, vật, sự việc cụ thể
Đại từ nghi vấn Ai, gì, nào, đâu, bao nhiêu, như thế nào Hỏi về người, vật, sự việc, số lượng, tính chất
Đại từ quan hệ Mà, rằng, nào, nào, nào, nào Nối các mệnh đề trong câu phức
Đại từ bất định Một số, vài, nhiều, ít, tất cả, cả Chỉ số lượng hoặc phạm vi của danh từ
Đại từ phản thân Mình, ta, tao, mày, hắn, bà Chỉ chính danh từ hoặc cụm danh từ mà đại từ thay thế
Đại từ nhấn mạnh Chính, bản thân, đích thân Nhấn mạnh danh từ hoặc cụm danh từ mà đại từ thay thế

Đại từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Chúng giúp cho câu văn trở nên trôi chảy và dễ hiểu hơn. Khi sử dụng đại từ, cần chú ý đến ngôi, số và giới tính của danh từ mà đại từ thay thế.

 • Ngôi: Đại từ có thể là ngôi thứ nhất (tôi, chúng tôi), ngôi thứ hai (bạn, các bạn) hoặc ngôi thứ ba (hắn, bà, họ).
 • Số: Đại từ có thể là số ít hoặc số nhiều.
 • Giới tính: Đại từ có thể là giống đực, giống cái hoặc trung tính.

Ngoài ra, đại từ còn có thể được sử dụng để chỉ thời gian, địa điểm hoặc sự vật. Ví dụ:

 • Khi nào: Khi nào bạn đến?
 • Ở đâu: Ở đâu bạn sống?
 • Cái gì: Cái gì bạn muốn?

Đại từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Chúng giúp cho câu văn trở nên trôi chảy và dễ hiểu hơn. Khi sử dụng đại từ, cần chú ý đến ngôi, số và giới tính của danh từ mà đại từ thay thế.

X. Giới từ – Prepositions

STT Giới từ Dịch nghĩa
1 Above Trên
2 Across Qua
3 After Sau
4 Against Chống lại
5 Among Trong số

Giới từ (preposition) là một loại từ loại được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Giới từ có thể thể hiện mối quan hệ về thời gian, địa điểm, hướng, cách thức hoặc nguyên nhân.

Trong tiếng Anh, có rất nhiều giới từ khác nhau. Mỗi giới từ có một ý nghĩa và cách sử dụng riêng. Một số giới từ thường dùng bao gồm:

 • Of: chỉ mối quan hệ sở hữu, nguồn gốc hoặc nguyên nhân.
 • To: chỉ mối quan hệ về hướng, đích đến hoặc mục đích.
 • From: chỉ mối quan hệ về điểm xuất phát, nguồn gốc hoặc nguyên nhân.
 • At: chỉ mối quan hệ về thời gian, địa điểm hoặc tình trạng.
 • In: chỉ mối quan hệ về thời gian, địa điểm hoặc tình trạng.

Để sử dụng giới từ đúng cách, bạn cần phải hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của từng giới từ. Bạn cũng cần phải chú ý đến ngữ cảnh của câu để sử dụng giới từ phù hợp.

Ví dụ:

 • The book is on the table.
 • I went to the park.
 • She came from school.
 • We met at the coffee shop.
 • I was born in 1990.

Trong những câu ví dụ trên, giới từ được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Giới từ giúp cho câu văn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.

Để học tốt giới từ, bạn cần phải thường xuyên luyện tập. Bạn có thể luyện tập bằng cách đọc sách, báo, xem phim hoặc nghe nhạc tiếng Anh. Bạn cũng có thể luyện tập bằng cách làm các bài tập về giới từ.

Khi bạn đã học tốt giới từ, bạn sẽ có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy hơn.

XI. Liên từ – Conjunctions

Liên từ là những từ loại dùng để nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu lại với nhau. Liên từ có chức năng tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các thành phần trong câu, giúp câu văn trở nên mạch lạc và rõ ràng hơn.

Trong tiếng Anh, có 9 loại liên từ chính, bao gồm:

 • Liên từ nối: and, but, or, nor, so, yet
 • Liên từ tương phản: however, nevertheless, on the other hand, in contrast, conversely
 • Liên từ nguyên nhân – kết quả: because, since, as, so, therefore, consequently
 • Liên từ mục đích: in order to, so that, to
 • Liên từ thời gian: when, while, before, after, until, since
 • Liên từ điều kiện: if, unless, provided that, on condition that
 • Liên từ nhượng bộ: although, though, even though, even if
 • Liên từ so sánh: as…as, than, like
 • Liên từ giải thích: that is, namely, in other words

Mỗi loại liên từ có những chức năng và cách sử dụng riêng. Để sử dụng liên từ đúng cách, bạn cần nắm rõ ý nghĩa và cách dùng của từng loại liên từ.

Ví dụ:

 • I like coffee, but I don’t like tea. (Tôi thích cà phê, nhưng tôi không thích trà.)
 • She is beautiful, and she is intelligent. (Cô ấy xinh đẹp và thông minh.)
 • I studied hard, so I passed the exam. (Tôi đã học chăm chỉ, vì vậy tôi đã vượt qua kỳ thi.)
 • I went to the store to buy some milk. (Tôi đã đến cửa hàng để mua sữa.)
 • I will wait until he comes back. (Tôi sẽ đợi cho đến khi anh ấy quay lại.)
 • If you study hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)
 • Although she is poor, she is very happy. (Mặc dù cô ấy nghèo, nhưng cô ấy rất hạnh phúc.)
 • She is as beautiful as a flower. (Cô ấy đẹp như hoa.)
 • In other words, I don’t agree with you. (Nói cách khác, tôi không đồng ý với bạn.)

Liên từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh. Sử dụng liên từ đúng cách sẽ giúp bạn viết và nói tiếng Anh trôi chảy và mạch lạc hơn.

XII. Thán từ – Interjections

Thán từ là những từ loại được dùng để bộc lộ cảm xúc, thái độ của người nói. Thán từ thường đứng độc lập, không có chức năng ngữ pháp trong câu. Trong tiếng Anh, thán từ có thể được sử dụng để thể hiện nhiều loại cảm xúc khác nhau, từ vui mừng, ngạc nhiên đến buồn bã, tức giận.

Một số thán từ phổ biến trong tiếng Anh bao gồm:

 • Oh: dùng để thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú hoặc thất vọng.
 • Ah: dùng để thể hiện sự hiểu biết, nhận ra hoặc đồng ý.
 • Wow: dùng để thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú hoặc ấn tượng.
 • Oops: dùng để thể hiện sự hối tiếc, xin lỗi hoặc ngạc nhiên.
 • Ouch: dùng để thể hiện sự đau đớn hoặc khó chịu.

Thán từ có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, từ giao tiếp hàng ngày đến văn học và thơ ca. Khi sử dụng thán từ, cần chú ý đến ngữ cảnh và hoàn cảnh để tránh sử dụng sai hoặc gây hiểu lầm.

STT Thán từ Ý nghĩa
1 Oh Bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú hoặc thất vọng
2 Ah Bày tỏ sự hiểu biết, nhận ra hoặc đồng ý
3 Wow Bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú hoặc ấn tượng
4 Oops Bày tỏ sự hối tiếc, xin lỗi hoặc ngạc nhiên
5 Ouch Bày tỏ sự đau đớn hoặc khó chịu

Ví dụ:

 • “Oh, I didn’t know that.” (Ồ, tôi không biết điều đó.)
 • “Ah, now I understand.” (À, bây giờ tôi hiểu rồi.)
 • “Wow, that’s amazing!” (Wow, thật tuyệt vời!)
 • “Oops, I dropped my phone.” (Ồ, tôi làm rơi điện thoại rồi.)
 • “Ouch, that hurts!” (Á, đau quá!)

Thán từ là một phần quan trọng của tiếng Anh và có thể giúp bạn thể hiện cảm xúc và thái độ của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần sử dụng thán từ một cách hợp lý và phù hợp với ngữ cảnh để tránh gây hiểu lầm hoặc khó chịu cho người nghe.

XIII. Chức năng của từ loại trong câu

Sau các thông tin cơ bản về từ loại, chúng ta cùng phân tích chức năng của từng từ loại trong câu:

 • Danh từ: Thực hiện chức năng chủ ngữ và tân ngữ, có thể là thành phần bổ ngữ của câu.
 • Động từ: Thực hiện chức năng vị ngữ, có thể là thành phần chủ ngữ, tân ngữ của câu. Những thành phần khác có thể được cấu tạo từ động từ gồm có tiểu vị ngữ và trạng ngữ.
 • Tính từ: Thực hiện chức năng bổ nghĩa cho danh từ, có thể là thành phần định ngữ, trạng ngữ, hoặc tiểu ngữ của câu.
 • Trạng từ: Thực hiện chức năng bổ ngữ cho chính trạng ngữ, động từ và tính từ. Ngoài ra, có thể đứng làm thành phần tình thái của câu.
 • Đại từ: Thực hiện chức năng đại từ, là đại diện, thế thân cho danh từ.
 • Giới từ: Thực hiện chức năng trỏ vị trí quan hệ giữa các thành phần chính. Giới từ dùng để kết nối danh từ với danh từ hay đại từ, hoặc kết nối cụm danh từ với cụm danh từ.
 • Liên từ: Thực hiện chức năng nối các từ, cụm từ, hoặc các câu lại với nhau.
 • Thán từ: Thực hiện chức năng diễn đạt cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói, có khi cũng được đứng độc lập thành câu.
Từ loại Chức năng Ví dụ
Danh từ Chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ Trẻ em là tương lai của đất nước.
Động từ Vị ngữ, chủ ngữ, tân ngữ Học sinh đang học bài.
Tính từ Bổ nghĩa cho danh từ Tiết trời mùa thu thật dễ chịu.
Trạng từ Bổ ngữ cho chính trạng ngữ, động từ và tính từ Xe chạy rất nhanh trên đường cao tốc.
Đại từ Đại diện, thế thân cho danh từ Tôi là giáo viên.
Giới từ Trỏ vị trí quan hệ giữa các thành phần chính Từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng 30 giờ đi tàu hỏa.
Liên từ Nối các từ, cụm từ, hoặc các câu lại với nhau Trẻ em thích chơi đồ chơi, nhưng người lớn lại thích làm việc.
Thán từ Diễn đạt cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói Ôi, đẹp quá!

XIV. Ví dụ minh họa về từ loại và chức năng

Danh từ:

 • Cây
 • Bàn
 • Xe
 • Sách
 • Bút

Động từ:

 • Đi bộ
 • Nói
 • Ăn
 • Ngồi
 • Đọc

Tính từ:

 • Lớn
 • Nhỏ
 • Béo
 • Gầy
 • Đẹp

Trạng từ:

 • Rất
 • Quá
 • Chẳng
 • Hết sức
 • Vô cùng

Đại từ:

 • Tôi
 • Anh/chị
 • Bạn
 • Chúng ta

Liên từ:

 • Hoặc
 • Bởi vì
 • Tại vì
 • Nhờ

Thán từ:

 • Ôi!
 • Trời ơi!
 • Hớ!
 • Ấy!
 • Ủa!

Từ tượng thanh:

 • Rầm rầm
 • Lạch cạch
 • Tích tắc
 • Rào rào
 • Lộp độp

Từ tượng hình:

 • Mỏng manh
 • Mượt mà
 • Thấp thoáng
 • Lung linh
 • Bập bùng

Các từ loại có thể kết hợp với nhau để tạo thành câu.

Ví dụ: Bố đi làm về.

Câu này bao gồm danh từ (bố), động từ (đi), trạng từ (về).

Từ loại có chức năng khác nhau trong câu.

Danh từ là chủ ngữ hoặc tân ngữ.

Động từ là vị ngữ.

Tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

Trạng từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ.

Đại từ thay thế danh từ.

Liên từ nối các từ, cụm từ hoặc câu.

Thán từ biểu lộ cảm xúc.

Từ tượng thanh là từ dùng để mô phỏng âm thanh.

Từ tượng hình là từ dùng để mô tả hình ảnh.

XV. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 thí điểm Unit 4 về từ loại và chức năng là nền tảng cơ bản để các em học sinh giao tiếp và sử dụng tiếng Anh hiệu quả. Thông qua bài học này, các em đã nắm được kiến thức về các loại từ chính trong tiếng Anh, đặc điểm hình thái và chức năng cú pháp của chúng. Từ đó, các em có thể sử dụng từ loại một cách chính xác, tạo nên những câu văn mạch lạc và có ý nghĩa. excelenglish hy vọng rằng bài học này sẽ giúp các em củng cố kiến thức ngữ pháp và tự tin hơn trong quá trình học tiếng Anh.

Related Articles

Back to top button