Ngữ Pháp Tiếng Anh

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 đầy đủ, chi tiết nhất

Ngữ pháp tiếng anh lớp 9 là nền tảng vững chắc giúp các em học sinh sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và thành thạo. Với bài viết tổng hợp này, Excelenglish sẽ cung cấp cho các em những kiến thức trọng tâm về ngữ pháp tiếng Anh lớp 9, bao gồm các thì, loại câu, dạng thức câu và nhiều nội dung khác. Các em hãy theo dõi thật kỹ để hoàn thiện kỹ năng ngữ pháp của mình nhé!

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 đầy đủ, chi tiết nhất
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 đầy đủ, chi tiết nhất

I. Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản giúp học sinh sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và thành thạo. Với bài viết tổng hợp này, các em sẽ nắm vững kiến thức về thì, loại câu, dạng thức câu cùng nhiều nội dung khác.

Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Thì hiện tại hoàn thành
 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Thì quá khứ đơn
 • Thì quá khứ tiếp diễn
 • Thì quá khứ hoàn thành
 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Thì tương lai đơn
 • Thì tương lai tiếp diễn
 • Thì tương lai hoàn thành
 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Mỗi thì trong ngữ pháp tiếng Anh đều có cách sử dụng và cấu trúc riêng. Học sinh cần nắm vững kiến thức về các thì để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Cách sử dụng thì trong ngữ pháp tiếng Anh

Cách sử dụng thì trong ngữ pháp tiếng Anh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thời gian, hoàn thành hành động và trạng thái của hành động.

Ví dụ:

 • Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả sự thật, thói quen, hành động lặp đi lặp lại hoặc hành động diễn ra trong tương lai gần.
 • Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói hoặc hành động sẽ diễn ra trong tương lai gần.
 • Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói hoặc hành động đã bắt đầu trước thời điểm nói và vẫn tiếp tục diễn ra.

Học sinh cần nắm vững cách sử dụng các thì trong ngữ pháp tiếng Anh để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

 • Câu khẳng định
 • Câu phủ định
 • Câu nghi vấn
 • Câu mệnh lệnh
 • Câu cảm thán

Mỗi loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh đều có cấu trúc và cách sử dụng riêng. Học sinh cần nắm vững kiến thức về các loại câu để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Cách dùng các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Cách dùng các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh phụ thuộc vào mục đích giao tiếp của người nói hoặc người viết.

Ví dụ:

 • Câu khẳng định được sử dụng để đưa ra thông tin hoặc sự thật.
 • Câu phủ định được sử dụng để phủ định thông tin hoặc sự thật.
 • Câu nghi vấn được sử dụng để hỏi thông tin hoặc sự thật.

Học sinh cần nắm vững cách dùng các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Các dạng thức câu trong ngữ pháp tiếng Anh

 • Câu chủ động
 • Câu bị động
 • Câu đảo ngữ
 • Câu rút gọn
 • Câu ghép
 • Câu phức

Mỗi dạng thức câu trong ngữ pháp tiếng Anh đều có cấu trúc và cách sử dụng riêng. Học sinh cần nắm vững kiến thức về các dạng thức câu để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Cách sử dụng các dạng thức câu trong tiếng Anh

Cách sử dụng các dạng thức câu trong tiếng Anh phụ thuộc vào mục đích giao tiếp của người nói hoặc người viết.

Ví dụ:

 • Câu chủ động được sử dụng khi chủ ngữ thực hiện hành động.
 • Câu bị động được sử dụng khi chủ ngữ chịu tác động của hành động.
 • Câu đảo ngữ được sử dụng để nhấn mạnh một thành phần nào đó trong câu.

Học sinh cần nắm vững cách sử dụng các dạng thức câu trong tiếng Anh để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh
Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh

II. Cách sử dụng thì trong ngữ pháp tiếng Anh

Khi sử dụng các thì trong tiếng Anh, bạn cần lưu ý đến thời điểm xảy ra hành động hay sự kiện được nhắc đến. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản về cách sử dụng thì trong tiếng Anh:

 • Hiện tại đơn: Dùng để diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái xảy ra thường xuyên hoặc mang tính chất chung chung ở hiện tại.
 • Hiện tại tiếp diễn: Dùng để diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái đang diễn ra tại thời điểm nói.
 • Hiện tại hoàn thành: Dùng để diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái đã hoàn thành ở thời điểm nói.
 • Tương lai đơn: Dùng để diễn tả những dự định, kế hoạch hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Tương lai tiếp diễn: Dùng để diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái đang diễn ra vào thời điểm nào đó trong tương lai.
 • Tương lai hoàn thành: Dùng để diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái sẽ hoàn thành vào hoặc trước thời điểm nào đó trong tương lai.
Bảng tóm tắt cách sử dụng thì trong tiếng Anh
Thì Cách sử dụng
Hiện tại đơn Diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái xảy ra thường xuyên hoặc mang tính chất chung chung ở hiện tại.
Hiện tại tiếp diễn Diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái đang diễn ra tại thời điểm nói.
Hiện tại hoàn thành Diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái đã hoàn thành ở thời điểm nói.
Tương lai đơn Diễn tả những dự định, kế hoạch hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.
Tương lai tiếp diễn Diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái đang diễn ra vào thời điểm nào đó trong tương lai.
Tương lai hoàn thành Diễn tả những sự việc, hành động hay trạng thái sẽ hoàn thành vào hoặc trước thời điểm nào đó trong tương lai.

Ngoài ra, còn có một số thì khác ít được sử dụng hơn, chẳng hạn như quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Những thì này thường được sử dụng trong các văn bản học thuật hoặc chính thức.

III. Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, có 4 loại câu chính là câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán. Mỗi loại câu có cấu trúc và cách sử dụng khác nhau.

 • Câu trần thuật: Là loại câu dùng để đưa ra một thông tin hoặc sự kiện nào đó.
 • Câu nghi vấn: Là loại câu dùng để hỏi thông tin hoặc sự kiện nào đó.
 • Câu mệnh lệnh: Là loại câu dùng để ra lệnh hoặc yêu cầu ai đó làm gì.
 • Câu cảm thán: Là loại câu dùng để bày tỏ cảm xúc hoặc thái độ của người nói.

Ngoài 4 loại câu chính này, còn có một số loại câu khác ít được sử dụng hơn, chẳng hạn như câu tồn tại, câu nhấn mạnh và câu rút gọn. Những loại câu này thường được sử dụng trong các văn bản học thuật hoặc chính thức.

IV. Cách dùng các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Để sử dụng đúng các loại câu trong tiếng Anh, bạn cần lưu ý đến một số quy tắc sau:

 • Câu trần thuật: Câu trần thuật thường có cấu trúc chủ ngữ + động từ + tân ngữ.
 • Câu nghi vấn: Câu nghi vấn thường có cấu trúc chủ ngữ + trợ động từ + động từ chính + tân ngữ.
 • Câu mệnh lệnh: Câu mệnh lệnh thường có cấu trúc động từ chính + tân ngữ.
 • Câu cảm thán: Câu cảm thán thường có cấu trúc từ cảm thán + chủ ngữ + động từ.

Ngoài ra, còn có một số quy tắc khác về cách sử dụng các loại câu trong tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh để nắm rõ hơn về vấn đề này.

V. Các dạng thức câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, có 4 dạng thức câu chính là dạng khẳng định, dạng phủ định, dạng nghi vấn và dạng cảm thán. Mỗi dạng thức câu có cấu trúc và cách sử dụng khác nhau.

 • Dạng khẳng định: Dùng để khẳng định một sự việc hoặc hành động nào đó.
 • Dạng phủ định: Dùng để phủ định một sự việc hoặc hành động nào đó.
 • Dạng nghi vấn: Dùng để hỏi thông tin hoặc sự kiện nào đó.
 • Dạng cảm thán: Dùng để bày tỏ cảm xúc hoặc thái độ của người nói.

Ngoài 4 dạng thức câu chính này, còn có một số dạng thức câu khác ít được sử dụng hơn, chẳng hạn như dạng câu tồn tại, dạng câu nhấn mạnh và dạng câu rút gọn. Những dạng thức câu này thường được sử dụng trong các văn bản học thuật hoặc chính thức.

VI. Cách sử dụng các dạng thức câu trong tiếng Anh

Để sử dụng đúng các dạng thức câu trong tiếng Anh, bạn cần lưu ý đến một số quy tắc sau:

 • Dạng khẳng định: Dạng khẳng định thường có cấu trúc chủ ngữ + động từ + tân ngữ.
 • Dạng phủ định: Dạng phủ định thường có cấu trúc chủ ngữ + trợ động từ phủ định + động từ chính + tân ngữ.
 • Dạng nghi vấn: Dạng nghi vấn thường có cấu trúc chủ ngữ + trợ động từ + động từ chính + tân ngữ.
 • Dạng cảm thán: Dạng cảm thán thường có cấu trúc từ cảm thán + chủ ngữ + động từ.

Ngoài ra, còn có một số quy tắc khác về cách sử dụng các dạng thức câu trong tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh để nắm rõ hơn về vấn đề này.

Cách sử dụng thì trong ngữ pháp tiếng Anh
Cách sử dụng thì trong ngữ pháp tiếng Anh

VII. Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Ngoài danh từ, động từ, tính từ, thì ngữ pháp tiếng Anh còn bao gồm rất nhiều loại câu khác nhau, mỗi loại câu sẽ có cách dùng và vị trí dùng khác nhau, nhưng các loại câu lại có sự liên quan mật thiết với nhau, giúp tạo nên những câu tiếng Anh hoàn chỉnh. Để phục vụ cho công việc giao tiếp hằng ngày và học tập, các bạn cần phải nắm rõ các loại câu trong tiếng Anh.

Câu trần thuật (陈述句)

Câu trần thuật là loại câu phổ biến nhất, được dùng để diễn đạt một sự việc, sự vật, hiện tượng nào đó, hoặc để miêu tả, tường thuật một câu chuyện, sự việc nào đó. Câu trần thuật được chia thành hai loại chính câu khẳng định và câu phủ định.

Ví dụ:

 • I am a student. (Tôi là một học sinh.)
 • She is beautiful. (Cô ấy rất đẹp.)
 • They are playing football. (Họ đang chơi bóng đá.)
 • We did not go to school yesterday. (Chúng tôi đã không đi học ngày hôm qua.)
 • He does not like math. (Anh ấy không thích toán.)

Câu nghi vấn (疑问句)

Câu nghi vấn là loại câu được dùng để hỏi thăm, thắc mắc về một sự việc, sự vật, hiện tượng nào đó. Câu nghi vấn thường có hai loại chính là nghi vấn Yes/ No Question và nghi vấn WH-Question.

Ví dụ:

Yes/ No Question:

 • Are you a student? (Bạn là học sinh phải không?)
 • Is she beautiful? (Cô ấy đẹp không?)
 • Do they like playing football? (Họ có thích chơi bóng đá không?)

WH-Question:

 • Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)
 • What is your name? (Tên của bạn là gì?)
 • Why did you come here? (Tại sao bạn lại đến đây?)

Câu cảm thán (感叹句)

Câu cảm thán là loại câu được dùng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ của người nói, chẳng hạn như ngạc nhiên, vui mừng, buồn bã, tức giận…

Ví dụ:

 • Wow, that’s amazing! (Ồ, thật tuyệt vời!)
 • I’m so happy! (Tôi rất vui!)
 • Oh, no! (Ôi không!)

Câu mệnh lệnh (命令句)

Câu mệnh lệnh là loại câu được dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị hoặc khuyên bảo ai đó làm gì hoặc không làm gì.

Ví dụ:

 • Close the door, please. (Đóng cửa lại hộ tôi.)
 • Don’t talk in class. (Không được nói chuyện trong lớp.)
 • Please help me with this. (Làm ơn hãy giúp tôi với.)

Câu cầu khiến (祈使句)

Câu cầu khiến là loại câu dùng để yêu cầu, đề nghị hoặc khuyên bảo ai đó làm gì đó, thường được diễn đạt dưới dạng đề nghị, yêu cầu lịch sự.

Ví dụ:

 • Can you help me with this? (Bạn có thể giúp tôi với việc này không?)
 • Would you mind opening the window? (Bạn có thể mở cửa sổ được không?)
 • Could you please pass me the salt? (Bạn có thể đưa muối cho tôi được không?)

Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh
Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

VIII. Cách dùng các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, có bốn loại câu chính: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cảm thán và câu mệnh lệnh. Mỗi loại câu có một cấu trúc và chức năng khác nhau.

Câu trần thuật (declarative sentence)

Câu trần thuật là loại câu dùng để đưa ra một thông tin hoặc sự kiện. Cấu trúc chung của câu trần thuật là: Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ. Ví dụ:

 • This is a book. (Đây là một cuốn sách.)
 • She teaches English. (Cô ấy dạy tiếng Anh.)
 • They were happy. (Họ hạnh phúc.)

Câu nghi vấn (interrogative sentence)

Câu nghi vấn là loại câu dùng để hỏi một thông tin hoặc sự kiện. Cấu trúc chung của câu nghi vấn là: Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ. Ví dụ:

 • Is this a book? (Đây có phải là một cuốn sách không?)
 • Does she teach English? (Cô ấy có dạy tiếng Anh không?)
 • Were they happy? (Họ có hạnh phúc không?)

Câu cảm thán (exclamatory sentence)

Câu cảm thán là loại câu dùng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ. Cấu trúc chung của câu cảm thán là: Từ cảm thán + Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ. Ví dụ:

 • Wow! This is a beautiful book! (Ồ! Đây là một cuốn sách đẹp!)
 • Oh no! She doesn’t teach English! (Ôi không! Cô ấy không dạy tiếng Anh!)
 • How wonderful! They were happy! (Thật tuyệt vời! Họ đã hạnh phúc!)

Câu mệnh lệnh (imperative sentence)

Câu mệnh lệnh là loại câu dùng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì. Cấu trúc chung của câu mệnh lệnh là: Động từ + Chủ ngữ + Tân ngữ. Ví dụ:

 • Give me the book. (Đưa tôi cuốn sách đó.)
 • Teach me English. (Dạy tôi tiếng Anh.)
 • Be happy! (Hãy hạnh phúc!)

Bảng tóm tắt các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Loại câu Cấu trúc Chức năng Ví dụ
Câu trần thuật Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ Dùng để đưa ra một thông tin hoặc sự kiện This is a book. (Đây là một cuốn sách.)
Câu nghi vấn Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ Dùng để hỏi một thông tin hoặc sự kiện Is this a book? (Đây có phải là một cuốn sách không?)
Câu cảm thán Từ cảm thán + Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ Dùng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ Wow! This is a beautiful book! (Ồ! Đây là một cuốn sách đẹp!)
Câu mệnh lệnh Động từ + Chủ ngữ + Tân ngữ Dùng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì Give me the book. (Đưa tôi cuốn sách đó.)

Một số lưu ý khi sử dụng các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

 • Câu trần thuật là loại câu phổ biến nhất trong tiếng Anh. Bạn nên sử dụng câu trần thuật để đưa ra thông tin hoặc sự kiện một cách rõ ràng và mạch lạc.
 • Câu nghi vấn được sử dụng để hỏi thông tin hoặc sự kiện. Bạn nên sử dụng câu nghi vấn khi bạn muốn biết thêm thông tin về một điều gì đó.
 • Câu cảm thán được sử dụng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ. Bạn nên sử dụng câu cảm thán khi bạn muốn thể hiện niềm vui, nỗi buồn, sự ngạc nhiên hoặc tức giận.
 • Câu mệnh lệnh được sử dụng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì. Bạn nên sử dụng câu mệnh lệnh khi bạn muốn người khác làm một điều gì đó cho bạn.
 • Bạn nên sử dụng các loại câu khác nhau một cách hợp lý để làm cho bài viết hoặc bài nói của bạn trở nên mạch lạc và thú vị hơn.

Cách dùng các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh
Cách dùng các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

IX. Các dạng thức câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Dạng khẳng định Mô tả hành động hoặc sự kiện xảy ra trong hiện tại, quá khứ hoặc tương lai.
Dạng phủ định Mô tả hành động hoặc sự kiện không xảy ra trong hiện tại, quá khứ hoặc tương lai.
Dạng nghi vấn Đặt câu hỏi để yêu cầu thông tin hoặc xác nhận thông tin.
Dạng mệnh lệnh Yêu cầu hoặc hướng dẫn ai đó làm điều gì đó.
Dạng cảm thán Bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ, chẳng hạn như ngạc nhiên, vui mừng hoặc buồn bã.

Mỗi dạng thức câu có cấu trúc ngữ pháp riêng. Dưới đây là bảng tóm tắt các cấu trúc ngữ pháp cơ bản của các dạng thức câu trong ngữ pháp tiếng Anh:

Dạng khẳng định Chủ ngữ + động từ + tân ngữ (nếu có)
Dạng phủ định Chủ ngữ + trợ động từ “do/does/did” + not + động từ chính + tân ngữ (nếu có)
Dạng nghi vấn Trợ động từ “do/does/did” + chủ ngữ + động từ chính + tân ngữ (nếu có)
Dạng mệnh lệnh Động từ chính + tân ngữ (nếu có)
Dạng cảm thán Trợ từ cảm thán (ví dụ: “What” hoặc “How”) + chủ ngữ + động từ chính + tân ngữ (nếu có)

Ngoài ra, trong ngữ pháp tiếng Anh còn có các dạng thức câu đặc biệt, chẳng hạn như dạng thức câu bị động, dạng thức câu ước, dạng thức câu điều kiện, v.v. Các dạng thức câu đặc biệt này sẽ được trình bày chi tiết trong các bài học sau.

Các dạng thức câu trong ngữ pháp tiếng Anh
Các dạng thức câu trong ngữ pháp tiếng Anh

X. Cách sử dụng các dạng thức câu trong tiếng Anh

Các dạng thức câu thường thể hiện các chức năng khác nhau. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách dùng của các dạng thức câu trong tiếng Anh.

Dạng thức câu Cách dùng Ví dụ
Câu khẳng định Được dùng để đưa ra một thông tin, sự kiện hay quan điểm. I am a teacher. (Tôi là một giáo viên.)
Câu phủ định Được dùng để phủ định một thông tin, sự kiện hay quan điểm. I am not a teacher. (Tôi không phải là giáo viên.)
Câu nghi vấn Được dùng để đặt câu hỏi. Are you a teacher? (Bạn là giáo viên phải không?)
Câu mệnh lệnh Được dùng để ra lệnh, yêu cầu hay đề nghị. Be quiet! (Im lặng nào!)
Câu cảm thán Được dùng để bày tỏ cảm xúc, thái độ hay sự ngạc nhiên. Wow! What a beautiful day! (Ồ! Hôm nay trời đẹp quá!)

Hy vọng bài học này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các dạng thức câu trong tiếng Anh. Hãy cố gắng luyện tập thường xuyên để có thể sử dụng thành thạo các dạng thức câu này trong giao tiếp và viết tiếng Anh.

XI. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 là nền tảng cơ bản giúp các em học sinh sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và thành thạo. Với những kiến thức trọng tâm đã được trình bày trong bài viết này, các em đã nắm vững các thì, loại câu, dạng thức câu cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Hãy tiếp tục luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng ngữ pháp của mình và đạt kết quả cao trong các kỳ thi tiếng Anh nhé!

Related Articles

Back to top button