Phát Âm Tiếng Anh

Phát âm i trong tiếng Anh: Bí quyết phát âm chuẩn như người bản xứ

Bạn muốn nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ? Phát âm chuẩn xác và tự nhiên là một trong những yếu tố tiên quyết giúp bạn đạt được điều đó. Âm /i/ là một trong những nguyên âm phổ biến nhất trong tiếng Anh, và việc phát âm đúng có thể giúp cải thiện đáng kể khả năng nói của bạn. Trong bài hướng dẫn này từ Excel English, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách toàn diện về cách phát âm /i/ chuẩn xác, cũng như luyện tập qua các bài tập đơn giản để bạn có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.

Phát âm i trong tiếng Anh: Bí quyết phát âm chuẩn như người bản xứ
Phát âm i trong tiếng Anh: Bí quyết phát âm chuẩn như người bản xứ

I. Cách phát âm i trong tiếng Anh

Âm /i/ là một trong những âm vô cùng phổ biến và xuất hiện tại rất nhiều từ vựng của tiếng Anh. Chính vì lẽ đó, việc phát âm /i/ chuẩn xác sẽ giúp bạn nói tiếng Anh lưu loát và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn khi muốn phat am i trong tieng anh và thường bị nhầm lẫn với âm /ɪ/.

Trong bài viết này, Excel English sẽ hướng dẫn bạn cách phát âm /i/ chuẩn xác theo hướng dẫn của Excel English.

Mẹo phát âm từng âm đôi có chứa /i/

Bên cạnh việc phát âm chuẩn xác âm /i/, bạn cũng cần lưu ý đến cách phát âm của những âm đôi có chứa /i/. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn phát âm chuẩn xác các âm đôi này:

 • Âm /ai/: Âm này được phát âm bằng cách kết hợp giữa âm /a/ và /i/. Khi phát âm, bạn cần mở rộng miệng và kéo dài âm /a/, sau đó nhanh chóng chuyển sang âm /i/. Ví dụ: “five” (/faɪv/), “like” (/laɪk/).
 • Âm /ei/: Âm này được phát âm bằng cách kết hợp giữa âm /e/ và /i/. Khi phát âm, bạn cần mở rộng miệng và kéo dài âm /e/, sau đó nhanh chóng chuyển sang âm /i/. Ví dụ: “eight” (/eɪt/), “weight” (/weɪt/).
 • Âm /oi/: Âm này được phát âm bằng cách kết hợp giữa âm /o/ và /i/. Khi phát âm, bạn cần mở rộng miệng và kéo dài âm /o/, sau đó nhanh chóng chuyển sang âm /i/. Ví dụ: “coin” (/kɔɪn/), “boil” (/bɔɪl/).
 • Âm /ui/: Âm này được phát âm bằng cách kết hợp giữa âm /u/ và /i/. Khi phát âm, bạn cần mở rộng miệng và kéo dài âm /u/, sau đó nhanh chóng chuyển sang âm /i/. Ví dụ: “fruit” (/fruːt/), “juice” (/dʒuːs/).

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài học về phát âm tiếng Anh trên website của Excel English để cải thiện khả năng phát âm của mình.

Tổng hợp các bài tập luyện phát âm /i/

Để luyện tập phát âm /i/ chuẩn xác, bạn có thể tham khảo một số bài tập sau:

 1. Đọc to các từ vựng có chứa âm /i/: Bạn có thể tìm kiếm các từ vựng có chứa âm /i/ trên internet hoặc trong các cuốn sách giáo khoa tiếng Anh. Sau đó, hãy đọc to các từ vựng này nhiều lần để luyện tập phát âm chuẩn xác.
 2. Luyện tập phát âm các âm đôi có chứa /i/: Bạn có thể luyện tập phát âm các âm đôi có chứa /i/ bằng cách đọc to các từ vựng có chứa các âm đôi này. Ví dụ, bạn có thể đọc to các từ vựng như “five”, “like”, “eight”, “weight”, “coin”, “boil”, “fruit”, “juice”,… nhiều lần để luyện tập phát âm chuẩn xác.
 3. Đọc to các đoạn văn có chứa âm /i/: Bạn có thể tìm kiếm các đoạn văn có chứa âm /i/ trên internet hoặc trong các cuốn sách giáo khoa tiếng Anh. Sau đó, hãy đọc to các đoạn văn này nhiều lần để luyện tập phát âm chuẩn xác.
 4. Thu âm giọng nói của mình và nghe lại: Bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính để thu âm giọng nói của mình khi đang đọc to các từ vựng, âm đôi hoặc đoạn văn có chứa âm /i/. Sau đó, hãy nghe lại bản thu âm và kiểm tra xem mình đã phát âm chuẩn xác hay chưa. Nếu phát hiện ra lỗi, hãy luyện tập lại cho đến khi phát âm chuẩn xác.

Trên đây là một số mẹo và bài tập giúp bạn phát âm /i/ chuẩn xác trong tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để cải thiện khả năng phát âm của mình và nói tiếng Anh lưu loát hơn.

Cách phát âm i trong tiếng Anh
Cách phát âm i trong tiếng Anh

II. Những quy tắc phát âm i trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, âm /i/ có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và vị trí của nó trong từ. Dưới đây là một số quy tắc chung về cách phát âm /i/ trong tiếng Anh:

 • Khi /i/ đứng trước một phụ âm vô thanh (như /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/, /ð/), nó thường được phát âm là /ɪ/. Ví dụ: “sit” (/sɪt/), “pit” (/pɪt/), “kit” (/kɪt/), “fix” (/fɪks/), “sin” (/sɪn/), “ship” (/ʃɪp/), “chin” (/tʃɪn/), “thin” (/θɪn/), “this” (/ðɪs/).
 • Khi /i/ đứng trước một phụ âm hữu thanh (như /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ŋ/), nó thường được phát âm là /iː/. Ví dụ: “bid” (/biːd/), “did” (/diːd/), “big” (/bɪg/), “live” (/laɪv/), “sin” (/zɪn/), “vision” (/vɪʒən/), “judge” (/dʒʌdʒ/), “thin” (/ðɪn/), “lip” (/lɪp/), “rip” (/rɪp/), “him” (/hɪm/), “bin” (/bɪn/), “sing” (/sɪŋ/).
 • Khi /i/ đứng trước một nguyên âm khác, nó thường được phát âm là /j/. Ví dụ: “piano” (/piˈænoʊ/), “union” (/ˈjuːniən/), “science” (/ˈsaɪəns/), “patient” (/ˈpeɪʃənt/).
 • Khi /i/ đứng cuối một từ hoặc một âm tiết, nó thường được phát âm là /iː/. Ví dụ: “see” (/siː/), “me” (/miː/), “she” (/ʃiː/), “he” (/hiː/), “tie” (/taɪ/).

Ngoài ra, còn có một số trường hợp đặc biệt về cách phát âm /i/ trong tiếng Anh. Ví dụ, trong một số từ, /i/ có thể được phát âm là /aɪ/ hoặc /eɪ/. Ví dụ: “eye” (/aɪ/), “height” (/haɪt/), “their” (/ðeər/), “veil” (/veɪl/).

Để phát âm /i/ trong tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần luyện tập thường xuyên và chú ý đến cách phát âm của người bản xứ. Bạn có thể tìm kiếm các video hoặc bài học trực tuyến để học cách phát âm /i/ một cách chính xác.

Bảng tóm tắt các quy tắc phát âm /i/ trong tiếng Anh
Vị trí của /i/ Cách phát âm Ví dụ
Trước phụ âm vô thanh /ɪ/ sit (/sɪt/), pit (/pɪt/), kit (/kɪt/), fix (/fɪks/), sin (/sɪn/), ship (/ʃɪp/), chin (/tʃɪn/), thin (/θɪn/), this (/ðɪs/)
Trước phụ âm hữu thanh /iː/ bid (/biːd/), did (/diːd/), big (/bɪg/), live (/laɪv/), sin (/zɪn/), vision (/vɪʒən/), judge (/dʒʌdʒ/), thin (/ðɪn/), lip (/lɪp/), rip (/rɪp/), him (/hɪm/), bin (/bɪn/), sing (/sɪŋ/)
Trước nguyên âm khác /j/ piano (/piˈænoʊ/), union (/ˈjuːniən/), science (/ˈsaɪəns/), patient (/ˈpeɪʃənt/)
Cuối từ hoặc âm tiết /iː/ see (/siː/), me (/miː/), she (/ʃiː/), he (/hiː/), tie (/taɪ/)

Những quy tắc phát âm i trong tiếng Anh
Những quy tắc phát âm i trong tiếng Anh

III. Những trường hợp ngoại lệ khi phát âm i trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, âm /i/ thường được phát âm là /iː/. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ khi âm /i/ được phát âm khác đi. Dưới đây là một số trường hợp ngoại lệ phổ biến nhất:

 • Khi âm /i/ đứng trước một phụ âm vô thanh (/p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /h/), nó thường được phát âm là /ɪ/. Ví dụ:
Từ Phát âm
sit /sɪt/
pit /pɪt/
kit /kɪt/
fix /fɪks/
thin /θɪn/
 • Khi âm /i/ đứng trước một phụ âm hữu thanh (/b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/, /ʒ/, /dʒ/), nó thường được phát âm là /iː/. Ví dụ:
Từ Phát âm
bid /biːd/
did /diːd/
gig /gɪg/
view /vjuː/
this /ðɪs/
 • Khi âm /i/ đứng trước một nguyên âm khác, nó thường được phát âm là /j/. Ví dụ:
Từ Phát âm
piano /piˈɑːnoʊ/
union /ˈjuːnjən/
science /ˈsaɪəns/
 • Khi âm /i/ đứng cuối một từ, nó thường được phát âm là /iː/. Ví dụ:
Từ Phát âm
see /siː/
key /kiː/
fly /flaɪ/

Đây chỉ là một số trường hợp ngoại lệ phổ biến nhất khi phát âm âm /i/ trong tiếng Anh. Có một số trường hợp ngoại lệ khác, nhưng chúng ít phổ biến hơn. Nếu bạn không chắc chắn về cách phát âm của một từ nào đó, bạn có thể tra từ điển hoặc hỏi một người bản ngữ.

Những trường hợp ngoại lệ khi phát âm i trong tiếng Anh
Những trường hợp ngoại lệ khi phát âm i trong tiếng Anh

IV. Cách luyện tập phát âm i trong tiếng Anh

Âm /i/ trong tiếng Anh có thể được chia thành hai loại chính: nguyên âm dài /i:/ và nguyên âm ngắn /ɪ/. Âm /i:/ là nguyên âm được kéo dài trên hai đơn vị thời gian phát âm, trong khi âm /ɪ/ là nguyên âm được phát âm nhanh trên một đơn vị thời gian phát âm.

Để luyện tập phát âm chuẩn âm /i/ trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 • Bước 1: Nghe và bắt chước: Lắng nghe người bản ngữ nói những từ có chứa âm /i/ và cố gắng bắt chước theo cách phát âm của họ. Bạn có thể tìm các đoạn ghi âm hoặc video dạy phát âm /i/ trên mạng, hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết hơn.
 • Bước 2: Luyện tập phát âm riêng lẻ: Sau khi đã nghe và bắt chước được cách phát âm của người bản ngữ, bạn hãy bắt đầu luyện tập phát âm từng âm /i/ riêng lẻ. Bạn có thể sử dụng các từ có chứa âm /i/ để luyện tập, chẳng hạn như “sit”, “five”, “my”, “kind”, “kite”, “like”, “sing”, “wind”, “lip”, “big”, “win”, “rich”, “this”, “will”, “billion”, “milk”, “fill”.
 • Bước 3: Luyện tập phát âm trong câu: Khi đã luyện tập phát âm riêng lẻ thành thạo, bạn hãy bắt đầu luyện tập phát âm âm /i/ trong câu. Bạn có thể sử dụng các câu đơn giản hoặc phức tạp hơn để luyện tập. Chẳng hạn như: “I like big words”, “My kids like to sing”, “I like this kind of music”, “I will win the game.”, ” this is a simple trick”.
 • Bước 4: Luyện tập phát âm thành tiếng với người khác: Sau khi đã luyện tập phát âm trong câu thành thạo, bạn hãy bắt đầu luyện tập phát âm thành tiếng với người khác. Bạn có thể nói chuyện với bạn bè, người thân hoặc tham gia các lớp học phát âm trực tuyến để luyện tập. Việc luyện tập phát âm thành tiếng với người khác sẽ giúp bạn nhận được phản hồi và sửa đổi cách phát âm của mình sao cho chuẩn xác hơn.
Cách đánh vần
 Âm i trong tiếng Anh  Cách đánh vần
 i dài  ie, igh, y, i
 
 i ngắn  i, y, u, e

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số mẹo sau để luyện tập phát âm âm /i/ trong tiếng Anh hiệu quả hơn:

 • Sử dụng gương: Đứng trước gương và nhìn vào miệng của mình khi phát âm /i/. Điều này sẽ giúp bạn quan sát được cách di chuyển của môi và lưỡi khi phát âm và điều chỉnh cho đúng.
 • Ghi âm giọng nói của mình: Sử dụng điện thoại hoặc máy tính để ghi âm giọng nói của mình khi đang phát âm /i/. Sau đó, bạn có thể nghe lại bản ghi âm và so sánh với cách phát âm của người bản ngữ để tìm ra điểm khác biệt và sửa đổi cho đúng.
 • Tham gia các lớp học phát âm tiếng Anh: Tham gia các lớp học phát âm tiếng Anh trực tuyến hoặc trực tiếp để được hướng dẫn chi tiết và chuyên nghiệp hơn. Các giáo viên dạy phát âm tiếng Anh sẽ giúp bạn nhận biết được những lỗi sai trong cách phát âm của mình và hướng dẫn bạn cách khắc phục để phát âm chuẩn xác hơn.

Với sự kiên trì và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể phát âm chuẩn âm /i/ trong tiếng Anh và tự tin giao tiếp với người bản ngữ.

V. Một số mẹo để phát âm i trong tiếng Anh chuẩn

Đặt lưỡi bạn ở vị trí gần với vị trí phát âm /ɪ/ nhưng lại căng lưỡi nhiều hơn. Sau đó bạn mở miệng hơn so với khi phát âm /ɪ/. Âm /i:/ sẽ khiến lưỡi bạn hơi căng và phẳng.

Tập phát âm /i:/ đơn lẻ. Khi bạn đã thành thạo việc phát âm /i:/ đơn lẻ thì hãy tập nói thành một chuỗi nhiều âm /i:/. Ví dụ: “seat”, “sleep”, “meet”, “feel”, “need”…

Học theo người bản xứ qua video, phim ảnh. Hãy xem thật nhiều video, xem các bộ phim hay chương trình tivi mà diễn viên nói tiếng Anh chuẩn, sau đó nhại lại theo cách họ phát âm. Bạn cũng có thể tạm dừng video để bắt chước lại đoạn mà diễn viên vừa mới đọc.

Ví dụ phiên âm Từ/ cụm từ
/si:t/ Seat(ghế ngồi)
/sli:p/ Sleep(ngủ)
/mi:t/ Meet(gặp)
/fi:l/ feel(cảm thấy)
/ni:d/ need(cần)

Luyện phát âm /i:/ trong câu. Sau khi bạn đã nắm vững cách phát âm /i:/ chuẩn, bạn luyện tập đọc to các câu có chứa âm /i:/. Dưới đây là một số ví dụ về các câu đơn giản:

 • I need to eat a piece of pie. (Tôi cần ăn một miếng bánh.)
 • She likes to meet her friends in the park. (Cô thích gặp gỡ bạn bè ở công viên.)
 • He is a police officer. (Anh ấy là một cảnh sát.)
 • They will leave the city next week. (Họ sẽ rời thành phố vào tuần tới.)
 • We should get a new TV. (Chúng ta nên mua một chiếc TV mới.)

Một số mẹo để phát âm i trong tiếng Anh chuẩn
Một số mẹo để phát âm i trong tiếng Anh chuẩn

VI. Kết luận

Phát âm chuẩn xác âm /i/ trong tiếng Anh là điều vô cùng quan trọng nếu bạn muốn nói tiếng Anh lưu loát và dễ dàng hơn. Hy vọng rằng với những bí quyết và bài tập luyện phát âm mà Excel English đã chia sẻ trong bài viết này, bạn sẽ có thể cải thiện đáng kể khả năng phát âm của mình. Hãy kiên trì luyện tập và chúc bạn thành công!

Related Articles

Back to top button