TOEFL

Bật mí phương pháp ôn thi TOEFL hiệu quả, giúp bạn chạm đến ước mơ du học Mỹ dễ dàng

TOEFL là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh chuẩn hóa được nhiều trường đại học và tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận. Nếu bạn đang có kế hoạch du học hoặc làm việc tại các quốc gia nói tiếng Anh, việc đạt được điểm số TOEFL cao là điều kiện tiên quyết. Excelenglish sẽ cung cấp cho bạn Phương pháp ôn thi TOEFL hiệu quả nhất, giúp bạn dễ dàng đạt được số điểm như mong muốn.

Bật mí phương pháp ôn thi TOEFL hiệu quả, giúp bạn chạm đến ước mơ du học Mỹ dễ dàng
Bật mí phương pháp ôn thi TOEFL hiệu quả, giúp bạn chạm đến ước mơ du học Mỹ dễ dàng

Mục đích của kỳ thi TOEFL Cấu trúc và nội dung bài thi TOEFL Phương pháp ôn thi TOEFL hiệu quả
Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật hoặc làm việc. TOEFL iBT: 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết
TOEFL PBT: 2 kỹ năng Nghe, Viết
Xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc
Tận dụng tài liệu ôn tập chính thống
Rèn luyện kỹ năng làm bài nhuần nhuyễn
Quản lý thời gian hiệu quả
Chuẩn bị tâm lý vững vàng

I. Định dạng bài thi TOEFL là gì?

Định dạng bài thi TOEFL là gì?
Định dạng bài thi TOEFL là gì?

TOEFL là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh chuẩn hóa được công nhận rộng rãi và uy tín nhất trên thế giới. Bài thi này được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của những người không phải là người bản ngữ trong môi trường học thuật.

TOEFL có hai hình thức thi chính là TOEFL iBT (Internet-based Test) và TOEFL PBT (Paper-based Test). TOEFL iBT là hình thức thi trên máy tính, trong khi TOEFL PBT là hình thức thi trên giấy.

TOEFL iBT gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Mỗi kỹ năng được chấm điểm trên thang điểm từ 0 đến 30, tổng điểm bài thi là 120 điểm.

TOEFL PBT gồm 2 kỹ năng Nghe, Viết. Mỗi kỹ năng được chấm điểm trên thang điểm từ 0 đến 30, tổng điểm bài thi là 60 điểm.

TOEFL iBT TOEFL PBT
4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 2 kỹ năng Nghe, Viết
Thi trên máy tính Thi trên giấy
Tổng điểm 120 Tổng điểm 60

TOEFL được sử dụng để đánh giá năng lực tiếng Anh của những người muốn du học tại các quốc gia nói tiếng Anh như Mỹ, Anh, Canada, Úc, New Zealand,…

Để biết thêm thông tin chi tiết về định dạng bài thi TOEFL, bạn có thể truy cập website chính thức của TOEFL tại địa chỉ https://www.ets.org/toe.

II. Cấu trúc bài thi TOEFL ra sao?

Bài thi TOEFL iBT gồm 4 phần: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Mỗi phần thi được thiết kế để đánh giá một kỹ năng cụ thể của người học.

Phần thi Nghe kéo dài 60-90 phút, gồm 30-39 câu hỏi. Người học sẽ nghe các đoạn hội thoại và bài giảng, sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đã nghe.

Phần thi Nói kéo dài 20 phút, gồm 4 nhiệm vụ. Người học sẽ phải trả lời các câu hỏi, đọc to một đoạn văn bản, mô tả một bức tranh và đưa ra ý kiến về một chủ đề nhất định.

Phần thi Đọc kéo dài 60-80 phút, gồm 36-56 câu hỏi. Người học sẽ đọc các đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

Phần thi Viết kéo dài 50 phút, gồm 2 nhiệm vụ. Người học sẽ phải viết một bài luận về một chủ đề nhất định và trả lời một câu hỏi mở.

Phần thi Thời gian Số câu hỏi Nội dung
Nghe 60-90 phút 30-39 câu Nghe các đoạn hội thoại và bài giảng, trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đã nghe.
Nói 20 phút 4 nhiệm vụ Trả lời các câu hỏi, đọc to một đoạn văn bản, mô tả một bức tranh và đưa ra ý kiến về một chủ đề nhất định.
Đọc 60-80 phút 36-56 câu Đọc các đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.
Viết 50 phút 2 nhiệm vụ Viết một bài luận về một chủ đề nhất định và trả lời một câu hỏi mở.

Bài thi TOEFL PBT gồm 2 phần: Nghe, Viết. Mỗi phần thi được thiết kế để đánh giá một kỹ năng cụ thể của người học.

Phần thi Nghe kéo dài 30-40 phút, gồm 50 câu hỏi. Người học sẽ nghe các đoạn hội thoại và bài giảng, sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đã nghe.

Phần thi Viết kéo dài 25 phút, gồm 3 nhiệm vụ. Người học sẽ phải viết một bài luận về một chủ đề nhất định, trả lời một câu hỏi mở và viết một đoạn văn bản mô tả một bức tranh.

Phần thi Thời gian Số câu hỏi Nội dung
Nghe 30-40 phút 50 câu Nghe các đoạn hội thoại và bài giảng, trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đã nghe.
Viết 25 phút 3 nhiệm vụ Viết một bài luận về một chủ đề nhất định, trả lời một câu hỏi mở và viết một đoạn văn bản mô tả một bức tranh.

TOEFL là một bài thi quan trọng đối với những người muốn du học tại các quốc gia nói tiếng Anh. Để đạt được điểm số cao trong bài thi này, bạn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và luyện tập thường xuyên.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cấu trúc bài thi TOEFL và các mẹo để đạt điểm cao trong bài thi này tại website của Excel English.

III. Cấu trúc bài thi TOEFL ra sao?

Cấu trúc bài thi TOEFL ra sao?
Cấu trúc bài thi TOEFL ra sao?

Bài thi TOEFL bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, mỗi kỹ năng sẽ được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 30, tổng điểm của bài thi sẽ là 120.

Cấu trúc của bài thi TOEFL iBT như sau:

Kỹ năng Thời gian Số lượng câu hỏi
Nghe 60-90 phút 34-51 câu
Nói 20 phút 6 bài nói
Đọc 60-80 phút 36-56 câu
Viết 50 phút 2 bài viết

Chi tiết cấu trúc bài thi TOEFL iBT

Cấu trúc của bài thi TOEFL PBT như sau:

Kỹ năng Thời gian Số lượng câu hỏi
Nghe 30-40 phút 50 câu
Viết 30 phút 1 bài viết

Chi tiết cấu trúc bài thi TOEFL PBT

IV. Nội dung bài thi TOEFL có những gì?

Nội dung bài thi TOEFL có những gì?
Nội dung bài thi TOEFL có những gì?

Cấu trúc đề thi TOEFL

Đề thi TOEFL có 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Mỗi kỹ năng có dạng bài khác nhau và thời lượng làm bài cũng khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Kỹ năng nghe: 45 phút, 30 câu hỏi.
 • Kỹ năng nói: 20 phút, 4 câu hỏi.
 • Kỹ năng đọc: 60 phút, 50 câu hỏi.
 • Kỹ năng viết: 50 phút, 2 câu hỏi.

Nội dung bài thi TOEFL

Nội dung bài thi TOEFL bao gồm các chủ đề có liên quan đến cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như học thuật, văn hóa, khoa học, xã hội, v.v. Bài thi được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người dự thi trong bối cảnh học thuật hoặc làm việc.

 • Kỹ năng nghe: Nội dung bài nghe của kỳ thi TOEFL thường là các cuộc hội thoại, bài giảng hoặc các chương trình phát thanh. Người dự thi phải lắng nghe và trả lời các câu hỏi về nội dung bài nghe.
 • Kỹ năng nói: Đối với kỹ năng nói, người dự thi sẽ phải trả lời 4 câu hỏi được đưa ra. Các câu hỏi này sẽ yêu cầu người dự thi trình bày quan điểm, ý kiến hoặc kinh nghiệm của mình về một chủ đề nhất định.
 • Kỹ năng đọc: Phần thi kỹ năng đọc của kỳ thi TOEFL có 50 câu hỏi. Các câu hỏi này sẽ yêu cầu người dự thi đọc các đoạn văn và trả lời các câu hỏi về nội dung các đoạn văn đó.
 • Kỹ năng viết: Đối với kỹ năng viết, người dự thi sẽ phải viết 2 bài luận: Một bài luận mô tả về một chủ đề nhất định và một bài luận bày tỏ quan điểm về một vấn đề nào đó.
Kỹ năng
Kỹ năng Thời lượng làm bài Số câu hỏi Nội dung
Kỹ năng nghe 45 phút 30 câu hỏi Các cuộc hội thoại, bài giảng hoặc các chương trình phát thanh.
Kỹ năng nói 20 phút 4 câu hỏi Trình bày quan điểm, ý kiến hoặc kinh nghiệm của mình về một chủ đề nhất định.
Kỹ năng đọc 60 phút 50 câu hỏi Đọc các đoạn văn và trả lời các câu hỏi về nội dung các đoạn văn đó.
Kỹ năng viết 50 phút 2 câu hỏi Viết 2 bài luận: Một bài luận mô tả về một chủ đề nhất định và một bài luận bày tỏ quan điểm về một vấn đề nào đó.

Ngoài ra, bài thi TOEFL còn có một bài kiểm tra tiếng Anh học thuật (Academic Writing). Bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người dự thi trong bối cảnh học tập tại các trường đại học hoặc cao đẳng. Bài kiểm tra này bao gồm hai phần: phần viết và phần đọc.

Bài thi TOEFL là một bài thi đánh giá khả năng tiếng Anh chuẩn hóa được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Bài thi này được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của những người không phải là người bản ngữ muốn theo học tại các trường đại học hoặc cao đẳng nói tiếng Anh, hoặc muốn làm việc trong các môi trường quốc tế.

Để đạt được điểm cao trong bài thi TOEFL, người dự thi cần phải có nền tảng tiếng Anh vững chắc và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các tình huống khác nhau. Người dự thi cũng cần phải luyện tập kỹ năng làm bài thi để có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Tham khảo thêm: Bài tập ngữ pháp tiếng Anh thông dụng

Tham khảo thêm: TOEFL iBT và TOEFL PBT: Điểm giống và khác biệt

V. Phương pháp và tài liệu ôn thi TOEFL hiệu quả

Phương pháp và tài liệu ôn thi TOEFL hiệu quả
Phương pháp và tài liệu ôn thi TOEFL hiệu quả

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi TOEFL, việc lựa chọn phương pháp ôn thi hiệu quả và tài liệu chất lượng là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số phương pháp và tài liệu ôn thi TOEFL hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

1. Xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc

TOEFL là bài kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh, do đó, điều đầu tiên bạn cần làm là xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc. Điều này bao gồm cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Kỹ năng Phương pháp ôn tập
Nghe – Nghe các bài luyện nghe TOEFL chính thức- Nghe nhạc, xem phim, xem tin tức bằng tiếng Anh- Tham gia các lớp học tiếng Anh giao tiếp để luyện tập kỹ năng nghe
Nói – Luyện tập nói trước gương- Tham gia các câu lạc bộ giao tiếp tiếng Anh- Thu âm giọng nói của mình và nghe lại
Đọc – Đọc các bài viết, sách, báo bằng tiếng Anh- Tìm hiểu về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề chuyên sâu- Luyện tập kỹ năng đọc nhanh
Viết – Viết nhật ký bằng tiếng Anh- Viết các bài luận bằng tiếng Anh- Tham gia các lớp học viết tiếng Anh

2. Tận dụng tài liệu ôn tập chính thống

Có rất nhiều tài liệu ôn tập TOEFL chính thống được cung cấp bởi ETS, đơn vị tổ chức kỳ thi TOEFL. Các tài liệu này bao gồm:

 • The Official Guide to the TOEFL Test
 • TOEFL iBT Practice Online
 • TOEFL iBT Test Preparation Course
 • TOEFL iBT Test Preparation Books
 • TOEFL iBT Test Preparation CD-ROMs

Tài liệu ôn thi TOEFL chính thức cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cấu trúc bài thi, các dạng câu hỏi và chiến lược làm bài hiệu quả. Bài kiểm tra thực hành trực tuyến TOEFL iBT cung cấp cho bạn trải nghiệm thực tế về kỳ thi TOEFL. Khóa học luyện thi TOEFL iBT cung cấp cho bạn hướng dẫn toàn diện về các kỹ năng cần thiết để đạt điểm cao trong kỳ thi. Sách luyện thi TOEFL iBT cung cấp cho bạn nhiều bài tập thực hành và mẹo làm bài hữu ích. CD-ROM luyện thi TOEFL iBT cung cấp cho bạn các bài kiểm tra thực hành trên máy tính.

3. Rèn luyện kỹ năng làm bài nhuần nhuyễn

Để làm tốt bài thi TOEFL, bạn cần phải rèn luyện kỹ năng làm bài nhuần nhuyễn. Điều này bao gồm:

 • Hiểu rõ cấu trúc bài thi và các dạng câu hỏi
 • Luyện tập làm bài trong thời gian quy định
 • Kiểm tra lại bài làm và sửa chữa lỗi sai

Các bài kiểm tra thực hành TOEFL chính thức là công cụ hữu ích giúp bạn rèn luyện kỹ năng làm bài. Bạn có thể sử dụng các bài kiểm tra này để đánh giá trình độ hiện tại của mình và xác định những điểm yếu cần cải thiện.

4. Quản lý thời gian hiệu quả

Thời gian làm bài thi TOEFL là có hạn, do đó, bạn cần phải quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành bài thi đúng giờ. Một số mẹo quản lý thời gian hiệu quả trong kỳ thi TOEFL:

 • Phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần thi. Hầu hết các thí sinh thường dành nhiều thời gian cho phần Đọc hơn cho các phần còn lại.
 • Không nên dành quá nhiều thời gian cho bất kỳ câu hỏi nào. Nếu bạn không thể trả lời một câu hỏi trong vòng 1 phút, hãy bỏ qua và tiếp tục làm các câu hỏi khác.
 • Kiểm tra lại bài làm và sửa chữa lỗi sai. Tuy nhiên, bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho việc này.

5. Chuẩn bị tâm lý vững vàng

Ngoài việc chuẩn bị kiến thức và kỹ năng, bạn cũng cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng cho kỳ thi TOEFL. Điều này bao gồm:

 • Ngủ đủ giấc trước ngày thi
 • Ăn sáng đầy đủ trước khi đi thi
 • Đến địa điểm thi sớm để tránh bị căng thẳng
 • Giữ bình tĩnh và tự tin trong suốt quá trình làm bài thi

Bằng cách làm theo những phương pháp và tài liệu ôn thi TOEFL hiệu quả trên, bạn sẽ có thể tự tin đạt được kết quả cao trong kỳ thi TOEFL.

VI. Lưu ý quan trọng khi ôn luyện TOEFL

Lưu ý quan trọng khi ôn luyện TOEFL
Lưu ý quan trọng khi ôn luyện TOEFL

1. Xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể

Trước khi bắt đầu ôn tập, bạn cần xây dựng một kế hoạch cụ thể, bao gồm thời gian học tập, nội dung học tập và mục tiêu đạt được. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ học tập và đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng.

Bạn có thể tham khảo các nguồn tài liệu ôn tập chính thống của ETS, chẳng hạn như sách giáo khoa, tài liệu trực tuyến và các bài kiểm tra mẫu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các khóa học ôn tập TOEFL tại các trung tâm tiếng Anh uy tín.

2. Rèn luyện kỹ năng làm bài nhuần nhuyễn

TOEFL là một bài thi đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật, vì vậy bạn cần rèn luyện kỹ năng làm bài nhuần nhuyễn để đạt được điểm số cao.

Bạn có thể rèn luyện kỹ năng làm bài bằng cách làm các bài kiểm tra mẫu, tham gia các khóa học luyện thi TOEFL hoặc tự học tại nhà. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn làm bài TOEFL trên mạng.

3. Quản lý thời gian hiệu quả

TOEFL là một bài thi có thời gian giới hạn, vì vậy bạn cần quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành bài thi trong thời gian quy định.

Bạn có thể quản lý thời gian hiệu quả bằng cách lập kế hoạch làm bài cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần thi và tránh lãng phí thời gian vào những câu hỏi khó.

4. Chuẩn bị tâm lý vững vàng

TOEFL là một bài thi quan trọng, vì vậy bạn cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối mặt với những thử thách trong quá trình ôn tập và thi cử.

Bạn có thể chuẩn bị tâm lý vững vàng bằng cách tập trung vào mục tiêu của mình, duy trì thái độ tích cực và tự tin vào bản thân. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc giáo viên.

VII. Kết luận

TOEFL là một bài thi khó, nhưng không phải là không thể chinh phục. Với phương pháp ôn thi TOEFL hiệu quả và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn hoàn toàn có thể đạt được số điểm như mong muốn. Hãy nhớ rằng, sự chăm chỉ và quyết tâm là chìa khóa dẫn đến thành công. Chúc bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEFL sắp tới!

Related Articles

Back to top button