Ngữ Pháp Tiếng Anh

So sánh ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt

Khi học ngoại ngữ, ngữ pháp luôn là một phần quan trọng cần phải nắm vững. Excelenglish xin giới thiệu đến bạn bài viết “So sánh ngữ pháp Anh – Việt” để bạn có thể hiểu rõ hơn về sự khác biệt và điểm tương đồng giữa hai ngôn ngữ này. Qua đó, bạn có thể học tiếng Anh và tiếng Việt một cách hiệu quả hơn.

So sánh ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt - excelenglish
So sánh ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt – excelenglish

Ngữ pháp tiếng Anh Ngữ pháp tiếng Việt
Sử dụng thì nhiều hơn Sử dụng thì ít hơn
Có nhiều loại danh từ hơn Có ít loại danh từ hơn
Có nhiều loại động từ hơn Có ít loại động từ hơn
Có nhiều loại tính từ hơn Có ít loại tính từ hơn
Có nhiều loại trạng từ hơn Có ít loại trạng từ hơn

I. Thành phần câu Anh – Việt

Thành phần câu Anh – Việt
Thành phần câu Anh – Việt

Thành phần câu trong tiếng Anh và tiếng Việt là một thành tố thiết yếu để tạo nên ý nghĩa cho câu. Cả tiếng Anh và tiếng Việt đều có những thành phần cơ bản giống nhau, nhưng cũng có những điểm khác biệt nhất định. Bài viết này sẽ so sánh thành phần câu trong tiếng Anh và tiếng Việt, giúp bạn hiểu rõ hơn về hai ngôn ngữ này.

1. Chủ ngữ và vị ngữ

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chủ ngữ thường đứng trước động từ chính, còn trong ngữ pháp tiếng Việt thì chủ ngữ có thể đứng trước hoặc sau động từ chính. Ví dụ: “I love you” (Anh yêu em) và “Em yêu anh”

2. Mệnh đề

Trong ngữ pháp tiếng Anh, mệnh đề là đơn vị ngữ pháp quan trọng, có thể làm chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ hoặc bổ ngữ cho động từ của câu. Mệnh đề có thể được giới thiệu bởi liên từ, trạng từ, tính từ hoặc danh từ. Ví dụ: “I know that you are happy” (Tôi biết rằng bạn đang hạnh phúc). Trong ngữ pháp tiếng Việt, mệnh đề cũng là một thành phần quan trọng, có thể làm chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ hoặc bổ ngữ cho động từ của câu. Tuy nhiên, mệnh đề trong tiếng Việt thường được giới thiệu bằng các từ nối đơn giản, chẳng hạn như “và”, “hoặc”, “nhưng”, “nếu”. Ví dụ: “Tôi biết rằng bạn đang hạnh phúc và tôi cũng rất vui”.

3. Trạng ngữ

Trạng ngữ là một thành phần câu bổ sung, cung cấp thông tin thêm về chủ ngữ, động từ hoặc tính từ trong câu. Trạng ngữ có thể đứng trước hoặc sau động từ chính. Ví dụ: “She ran quickly” (cô ấy chạy nhanh).Trong tiếng Việt, trạng ngữ thường đứng trước động từ hoặc tính từ mà nó bổ sung thông tin. Ví dụ: Cô ấy nhanh chóng chạy khỏi đó.

Ngữ pháp tiếng Anh Ngữ pháp tiếng Việt
Chủ ngữ Chủ ngữ
Vị ngữ Vị ngữ
Mệnh đề Mệnh đề
Trạng ngữ Trạng ngữ

II. Tính từ, trạng từ và so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt

Tính từ, trạng từ và so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt
Tính từ, trạng từ và so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt

Tính từ và trạng từ là hai loại từ rất quan trọng trong tiếng Anh và tiếng Việt. Chúng giúp chúng ta miêu tả sự vật, sự việc và hành động một cách chi tiết và sinh động hơn. Trong tiếng Anh, tính từ thường đứng trước danh từ, còn trạng từ thường đứng sau động từ hoặc tính từ. Trong tiếng Việt, tính từ và trạng từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ, động từ hoặc tính từ.

So sánh là một phép tu từ dùng để so sánh hai sự vật, sự việc hoặc hành động với nhau. Trong tiếng Anh, có ba cấp độ so sánh: so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh ngang bằng. Trong tiếng Việt, cũng có ba cấp độ so sánh tương tự.

Cấp độ so sánh Tiếng Anh Tiếng Việt
So sánh hơn more + tính từ/trạng từ + than hơn
So sánh nhất the most + tính từ/trạng từ nhất
So sánh ngang bằng as + tính từ/trạng từ + as như

Dưới đây là một số ví dụ về tính từ, trạng từ và so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt:

 • Tính từ: đẹp, xấu, cao, thấp, thông minh, ngu ngốc, giàu có, nghèo khó, v.v.
 • Trạng từ: nhanh chóng, chậm chạp, cẩn thận, bất cẩn, v.v.
 • So sánh hơn: đẹp hơn, xấu hơn, cao hơn, thấp hơn, thông minh hơn, ngu ngốc hơn, giàu có hơn, nghèo khó hơn, v.v.
 • So sánh nhất: đẹp nhất, xấu nhất, cao nhất, thấp nhất, thông minh nhất, ngu ngốc nhất, giàu có nhất, nghèo khó nhất, v.v.
 • So sánh ngang bằng: đẹp như, xấu như, cao như, thấp như, thông minh như, ngu ngốc như, giàu có như, nghèo khó như, v.v.

Tính từ, trạng từ và so sánh là những công cụ rất hữu ích giúp chúng ta diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và chính xác. Hãy học cách sử dụng chúng một cách hiệu quả để nâng cao khả năng giao tiếp của bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tính từ, trạng từ và so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

III. Câu bị động trong hai ngôn ngữ

Câu bị động trong hai ngôn ngữ
Câu bị động trong hai ngôn ngữ

Trong tiếng Anh, câu bị động được hình thành bằng cách sử dụng động từ to be (am, is, are, was, were) + quá khứ phân từ của động từ chính. Ví dụ:

 • The car was driven by my father.
 • She is loved by everyone.
 • The book has been read by me.

Trong tiếng Việt, câu bị động được hình thành bằng cách sử dụng các trợ động từ bị, được, nên, phải, sẽ đi kèm với động từ chính. Ví dụ:

 • Chiếc xe bị hỏng bởi anh ấy.
 • Cô ấy được mọi người yêu mến.
 • Quyển sách này đã được tôi đọc.

Điểm giống nhau giữa câu bị động trong hai ngôn ngữ

 • Đều dùng để diễn tả một hành động xảy ra với chủ ngữ của câu.
 • Đều có thể chuyển đổi qua lại giữa câu chủ động và câu bị động.
 • đều có thể dùng để diễn tả các thời khác nhau của động từ.

Điểm khác nhau giữa câu bị động trong hai thứ tiếng

 • Trong tiếng Anh, câu bị động được hình thành bằng cách sử dụng động từ to be (am, is, are, was, were) + quá khứ phân từ của động từ chính.Trong tiếng Việt, câu bị động được hình thành bằng cách sử dụng các trợ động từ bị, được, nên, phải, sẽ đi kèm với động từ chính.
 • Trong tiếng Anh, chủ ngữ của câu bị động thường là người hoặc vật chịu tác động của hành động. Trong tiếng Việt, chủ ngữ của câu bị động có thể là người, vật hoặc sự vật chịu tác động của hành động.
 • Trong tiếng Anh, câu bị động thường được sử dụng trong các văn bản học thuật, khoa học. Trong tiếng Việt, câu bị động có thể được sử dụng trong nhiều loại văn bản khác nhau.

Trên đây là một số điểm giống và khác nhau giữa câu bị động trong tiếng Anh và tiếng Việt. Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng câu bị động trong hai ngôn ngữ này.

IV. Sự khác biệt về thì tiếng Anh và tiếng Việt

Tiếng Anh có nhiều thì hơn tiếng Việt. Trong khi tiếng Việt chỉ có 3 thì chính là hiện tại, quá khứ và tương lai, thì tiếng Anh có tới 12 thì chính. Điều này khiến cho tiếng Anh trở nên đa dạng và phức tạp hơn so với tiếng Việt.

Sự khác biệt về thì tiếng Anh và tiếng Việt không chỉ nằm ở số lượng thì mà còn ở cách sử dụng các thì này. Trong tiếng Anh, mỗi thì có những quy tắc riêng về cách dùng. Ví dụ, thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả hành động, sự kiện hoặc trạng thái đang xảy ra ở hiện tại, thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả hành động, sự kiện hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá khứ, thì tương lai đơn được dùng để diễn tả hành động, sự kiện hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai, v.v…

Bảng so sánh thì tiếng Anh và tiếng Việt

Thì Tiếng Anh Tiếng Việt
Hiện tại đơn Present simple Diễn tả hành động, sự kiện hoặc trạng thái đang xảy ra ở hiện tại
Quá khứ đơn Past simple Diễn tả hành động, sự kiện hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá khứ
Tương lai đơn Future simple Diễn tả hành động, sự kiện hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai
Hiện tại tiếp diễn Present continuous Diễn tả hành động, sự kiện hoặc trạng thái đang diễn ra tại thời điểm nói
Quá khứ tiếp diễn Past continuous Diễn tả hành động, sự kiện hoặc trạng thái đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ
Tương lai tiếp diễn Future continuous Diễn tả hành động, sự kiện hoặc trạng thái sẽ diễn ra tại một thời điểm trong tương lai

Ngoài những ví dụ trên, còn rất nhiều sự khác biệt khác giữa thì tiếng Anh và tiếng Việt. Để học tốt tiếng Anh, bạn cần phải nắm vững cách sử dụng các thì trong tiếng Anh. Khi bạn đã nắm vững cách sử dụng các thì, bạn sẽ có thể giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy và tự tin hơn.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc học thì tiếng Anh, đừng lo lắng. Excel English sẽ giúp bạn. Chúng tôi có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Excel English cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh khác nhau, phù hợp với mọi trình độ. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí.

V. So sánh ngữ pháp Anh – Việt

VI. Đặc điểm của mỗi thứ bậc so sánh

Đặc điểm của mỗi thứ bậc so sánh
Đặc điểm của mỗi thứ bậc so sánh

Trong tiếng Anh, có ba thứ bậc so sánh tính từ và trạng từ: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Trong đó, so sánh bằng dùng để so sánh hai người hoặc vật có cùng mức độ hoặc đặc điểm. So sánh hơn dùng để so sánh hai người hoặc vật có mức độ hoặc đặc điểm khác nhau nhưng vẫn có sự liên quan với nhau. So sánh nhất dùng để so sánh ba hoặc nhiều người hoặc vật có mức độ hoặc đặc điểm khác nhau và mức độ hoặc đặc điểm của một trong số đó là cao nhất hoặc thấp nhất.

Trong tiếng Việt, cũng có ba thứ bậc so sánh giống như trong tiếng Anh. Tuy nhiên, cách diễn đạt của hai ngôn ngữ này có một số điểm khác biệt. Trong tiếng Việt, so sánh bằng thường được diễn đạt bằng cụm từ “cũng như” hoặc “giống như”. So sánh hơn thường được diễn đạt bằng cụm từ “hơn” hoặc “kém”. So sánh nhất thường được diễn đạt bằng cụm từ “nhất” hoặc “kém nhất”.

Bảng so sánh đặc điểm của mỗi thứ bậc so sánh
Thứ bậc so sánh Miêu tả Ví dụ tiếng Anh Ví dụ tiếng Việt
So sánh bằng Hai hoặc nhiều đối tượng có cùng mức độ hoặc đặc điểm. I am as tall as you. Tôi cao bằng bạn.
So sánh hơn Hai hoặc nhiều đối tượng có mức độ hoặc đặc điểm khác nhau nhưng vẫn có sự liên quan với nhau. She is taller than me. Cô ấy cao hơn tôi.
So sánh nhất Ba hoặc nhiều đối tượng có mức độ hoặc đặc điểm khác nhau và mức độ hoặc đặc điểm của một trong số đó là cao nhất hoặc thấp nhất. He is the tallest in our class. Anh ấy là người cao nhất trong lớp chúng tôi.

Ví dụ:

 • Anh ta đẹp bằng em trai mình.
 • Con mèo này nhanh hơn con kia.
 • Đây là người thông minh nhất mà tôi từng gặp.

Qua bảng so sánh trên, chúng ta có thể thấy rằng cách diễn đạt của ba thứ bậc so sánh trong tiếng Việt và tiếng Anh có một số điểm khác biệt. Tuy nhiên, về cơ bản, cách sử dụng của chúng là giống nhau. Do đó, nếu bạn nắm được cách dùng của ba thứ bậc so sánh này trong tiếng Anh, bạn sẽ có thể áp dụng chúng một cách dễ dàng sang tiếng Việt.

VII. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt có nhiều điểm khác biệt và điểm tương đồng. Mỗi ngôn ngữ đều có những đặc điểm riêng và người học cần nắm vững những đặc điểm này để sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt. Chúc bạn học tiếng Anh và tiếng Việt thành công!

Related Articles

Back to top button