0904 54 3434

Phạm Đoàn Quang Minh
September 3, 2018
Đỗ Phương Chi
September 20, 2018

Đặng Bá Long

“Học tập tại Excel là một trải nghiệm đáng nhớ của em. Đội ngũ giáo viên là Việt hay “Tây” thì cũng đều tận tình, chu đáo và chất lượng, có những điểm mạnh riêng. Ví dụ như Reading và Writing em thích học giáo viên Việt, còn Listening và Speaking thì em thích học giáo viên “Tây”. Do khá hài lòng với Trung tâm nên em đã giới thiệu cho một vài người bạn của mình, và bản thân em trước đây cũng là do được bạn giới thiệu nên mới biết đấy chứ.”

Facebook Comments

Đặng Bá Long Lớp 12N2 - niên khóa 2015-2018 THPT Nguyễn Tất Thành September 14, 2018