0904 54 3434

Nguyễn Hữu Toàn
November 12, 2017
Nguyễn Khánh Linh
January 15, 2018

Đinh Anh Dũng

Mô hình học IELTS Buffet linh hoạt thời gian học, cùng thầy cô giảng dạy hết mình đã giúp cho mình thi được IELTS 8.0, với điểm số này mình sẽ thực hiện dự định đi du học. Cảm ơn Excel English!

Facebook Comments

Đinh Anh Dũng www.facebook.com/7.grand.dda Hà Nội November 30, 2017