0904 54 3434

Huỳnh Hồng Anh
June 10, 2017
Hồ Lý Phương
July 4, 2017

Nguyen Hue

Trân quý sự tận tâm của thầy Dũng. Chúc em và Excel thành công hơn nữa trong việc phổ cập tiếng Anh cho các bạn trẻ nhé. Hãy giữ mãi sự tử tế và đam mê trong em.

Facebook Comments

Nguyen Hue www.facebook.com/hue.nguyen.39750 Hà Nội July 4, 2017