0904 54 3434

Hồ Lý Phương
July 4, 2017
Trần Đại Nghĩa
July 14, 2017

Hoàng Thanh Mai

Em ấn tượng nhất là đội ngũ giáo viên của Excel English, sau khi học thầy Dũng trình độ của em tăng lên khá là nhiều, em nắm kiến thức được chắc hơn

Facebook Comments

Hoàng Thanh Mai htmai.2610@gmail.com Hà Nội July 13, 2017