0904 54 3434

Phạm Thị Thu Hà
June 8, 2017
Nguyen Hue
July 4, 2017

Huỳnh Hồng Anh

Vào cuối năm lớp 10 em có rất nhiều sự lựa chọn về các trung tâm tiếng Anh đề học IELTS, nhưng mà cuối cùng em cũng quyết định nghe theo mẹ em, bởi vì mẹ em đã tìm hiểu kĩ trước và bằng chứng là người quen của em đã học tại Excel và điểm tăng lên rõ rệt

Facebook Comments

Huỳnh Hồng Anh https://www.facebook.com/anh.huynh.9822924 Hà Nội June 10, 2017