0904 54 3434

Trần Việt Duy
July 5, 2018
Nguyễn Phương Thùy
July 15, 2018

Lê Mai Anh

“Đợt tháng 7 vừa qua em có tham gia thi IELTS và tình cờ khi đang lướt wefit em có thấy học bổng 01 tháng học tiếng Anh Buffet ở trung tâm Excel English. Lúc đấy thấy hay hay nên em mò lên xem đấy là cái gì thì thấy chương trình ấy được học thỏa thích số buổi trong 01 tuần, phù hợp với trình độ và thời gian của mình; cứ xem thời khóa biểu chọn buổi phù hợp và đến điểm danh. Sau 03 tuần học ở đấy em đi thi được 7.5 IELTS ( đương nhiên là em cũng tự ôn ở nhà nhiều rồi). Em thích nhất ở trung tâm phần Mock Speaking mỗi buổi học và phần tài liệu chuẩn bị rất cẩn thận cho học viên. Bài tập và bài về nhà đều được chấm đầy đủ và thông báo lại cho học viên. Em thấy rất hay nên mọi người nên thử ạ.”

 

Facebook Comments

Lê Mai Anh Lớp Anh 3 niên khóa 2015 - 2019 Đại học Ngoại Thương July 9, 2018