0904 54 3434

Nguyễn Lê Thủy Nguyên

Vũ Ngọc Diệp
February 15, 2018
Vũ Nguyên Long
February 28, 2018

Nguyễn Lê Thủy Nguyên

“Hầu hết mình ít tự học, chủ yếu dành thời gian học tại Excel English, đi học và làm bài tập trên lớp. Nguồn kiến thức từ khối lượng bài tập trên lớp cho 04 kĩ năng khá dồi dào, phong phú vậy nên mình chỉ tham khảo thêm bộ Cambridge IELTS.

Đặc biệt, một tuần mình thường tham gia 03 buổi học Active Testing để luyện cách xử lý và quản lý thời gian cho phần thi Đọc và Nghe. Và kĩ năng Nói của mình tốt hơn qua các buổi luyện Nói với giảng viên Tây để nâng cao kĩ năng. Còn đối với kĩ năng Viết, mình nghĩ rằng mình đã chủ quan, chưa ôn luyện lại các dạng bài đã từng học và làm.

Trong kỳ thi, mình đã bị tâm lý căng thẳng & áp lực về thời gian, nhất là phần thi Viết chỉ được 6.5 bởi chưa ôn kỹ lại các dạng bài. Do vậy mình thấy rằng “ôn luyện chắc chắc các dạng bài” và “bình tĩnh xử lý các dạng bài”, cách “quản lý thời gian cho từng phần thi” là những yếu tố quan trọng để tự tin hơn để có thể đạt điểm IELTS cao.”

Facebook Comments

Nguyễn Lê Thủy Nguyên thuynguyen382001@gmail.com THPT Chuyên Ngoại Ngữ February 21, 2018