0904 54 3434

Trần Đại Nghĩa

Hoàng Thanh Mai
July 13, 2017
Ứng Lê Minh Anh
July 15, 2017

Trần Đại Nghĩa

Phong cách làm việc của Excel khá là hiện đại, cùng cơ sở vật chất cũng như vậy và về bài tập về nhà cùng sự giúp đỡ của các anh chị giảng viên cũng khá là nhiệt tình. Em học tại Excel School 1 khóa 1 tháng và trong khóa học đấy em đã lên được từ 6.5 lên 7.0. Từ lần thi trước kĩ năng nghe và đọc của em tăng lên khá là cao

Facebook Comments

Trần Đại Nghĩa https://www.facebook.com/profile.php?id=100013013805450 Hà Nội July 14, 2017