0904 54 3434

Trần Đại Nghĩa
July 14, 2017
Nhữ Đình Nguyên
July 20, 2017

Ứng Lê Minh Anh

Sau khi học tại trung tâm về mặt kỹ năng Speaking được cải thiện rất là vô cùng vô cùng vô cùng tốt. Đặc biệt mình rất quý chị Kim Anh luôn động viên mình phải vững vàng trong lúc thi để đạt được kết quả tốt nhất

Facebook Comments

Ứng Lê Minh Anh https://www.facebook.com/ungle.minhanh Hà Nội July 15, 2017