0904 54 3434

Tạ Quang Nam Anh
July 29, 2017
Lâm Việt Thắng
August 18, 2017

Vũ Khánh An

Điều em ấn tượng với Excel là ở đây các thầy cô không chỉ dạy 1 cách lý thuyết máy móc mà còn chỉ ra cách làm bài tập, các tip rất linh động và em thấy nó có ích với em khi em làm bài hay đi thi

Facebook Comments

Vũ Khánh An khanhanvu1206@gmail.com Hà Nội August 16, 2017