ENG

Tiếng Anh 12: The Ultimate Guide to Mastering the Language

tiếng anh 12 is a crucial stage in language learning, and mastering it can open doors to higher education, better career opportunities, and a more fulfilling life. At Excelenglish.edu.vn, we believe that learning English should be an engaging and rewarding experience. That’s why we’ve developed a comprehensive guide to help students excel in Tiếng Anh 12. Whether you’re struggling with grammar, vocabulary, or pronunciation, this guide will provide you with the tools and resources you need to succeed.

Bí quyết học tốt Tiếng Anh 12

Giai đoạn Phương pháp Tài nguyên
Đầu năm Ôn tập kiến thức cơ bản, học từ vựng và ngữ pháp trọng tâm Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo
Giữa kỳ 1 Tiếp tục củng cố kiến thức, luyện tập các dạng bài tập thường gặp Đề kiểm tra, bài tập về nhà
Giữa học kỳ 2 Ôn tập tổng hợp, giải đề thi thử Đề thi thử, tài liệu ôn tập
Cuối năm Ôn tập chuyên sâu, luyện giải đề thi Đề thi chính thức, tài liệu luyện thi

Lưu ý:

 • Bám sát tiến độ học tập trên lớp.
 • Đặt mục tiêu học tập cụ thể và thực tế.
 • Tạo môi trường học tập thoải mái và hiệu quả.
 • Sử dụng đa dạng các phương pháp học tập.
 • Luyện tập thường xuyên và không ngại sai lầm.

I. Tiếng Anh 12: Ôn Tập kiến thức trọng tâm

Từ vựng

Mastering vocabulary is crucial for success in Tiếng Anh 12. Focus on learning words related to the following topics:* Science and technology* Social issues* Culture and arts* Business and economicsUse flashcards, apps, or online resources to expand your vocabulary.

Topic Example Words
Science and technology algorithm, biotechnology, renewable energy
Social issues globalization, poverty, human rights
Culture and arts literature, music, painting
Business and economics marketing, finance, investment

Ngữ pháp

Review and strengthen your understanding of the following grammar concepts:* Conditional sentences* Passive voice* Reported speech* Modal verbsPractice using these concepts in writing and speaking exercises.

 • Conditional sentences: If I had studied harder, I would have passed the exam.
 • Passive voice: The book was written by a famous author.
 • Reported speech: She said that she was going to the party.
 • Modal verbs: You should study hard for the test.

II. Phát triển kỹ năng tiếng anh 12

Nghe

Listening is an essential skill for English learners, and it’s important to develop this skill in order to succeed in Tiếng Anh 12. There are a number of ways to improve your listening skills, including:* Watching English-language movies and TV shows* Listening to English-language music* Listening to English-language podcastsYou can also improve your listening skills by practicing with a native English speaker. If you don’t know any native English speakers, there are a number of online resources that can help you find a language partner.

Đọc

Reading is another essential skill for English learners. By reading English-language texts, you can improve your vocabulary, grammar, and comprehension skills. There are a number of different ways to improve your reading skills, including:* Reading English-language books, newspapers, and magazines* Reading English-language websites and blogs* Reading English-language subtitles on movies and TV showsYou can also improve your reading skills by practicing with a native English speaker. If you don’t know any native English speakers, there are a number of online resources that can help you find a language partner.

Skill How to improve
Listening * Watching English-language movies and TV shows* Listening to English-language music* Listening to English-language podcasts
Reading * Reading English-language books, newspapers, and magazines* Reading English-language websites and blogs* Reading English-language subtitles on movies and TV shows

III. Phương pháp ôn tập tiếng anh 12 hiệu quả

Bám sát tiến độ học tập trên lớp

Ôn tập thường xuyên sau mỗi bài học trên lớp sẽ giúp bạn củng cố kiến thức và tránh bị quên lãng. Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, đặt câu hỏi và thảo luận với giáo viên và bạn bè sẽ giúp bạn hiểu bài sâu hơn.

Đặt mục tiêu học tập cụ thể và thực tế

Đặt mục tiêu học tập cụ thể và thực tế sẽ giúp bạn có động lực và tập trung hơn trong quá trình ôn tập. Chia nhỏ mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ hơn, dễ đạt được hơn. Hoàn thành từng mục tiêu nhỏ sẽ giúp bạn cảm thấy có động lực và tự tin hơn.

Mục tiêu Thời gian hoàn thành Kết quả mong đợi
Ôn tập từ vựng Unit 1 1 tuần Nắm vững 80% từ vựng
Giải 10 bài tập ngữ pháp 2 ngày Hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp

Tạo môi trường học tập thoải mái và hiệu quả

Tạo một môi trường học tập thoải mái và hiệu quả sẽ giúp bạn tập trung hơn và học tập hiệu quả hơn. Chọn một nơi yên tĩnh, đủ ánh sáng và thông thoáng. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập như sách vở, bút, giấy, máy tính…

Sử dụng đa dạng các phương pháp học tập

Sử dụng đa dạng các phương pháp học tập sẽ giúp bạn tiếp thu kiến thức tốt hơn. Đọc sách, nghe nhạc, xem phim, làm bài tập, thảo luận nhóm… là những phương pháp học tập khác nhau mà bạn có thể áp dụng.

Luyện tập thường xuyên và không ngại sai lầm

Luyện tập thường xuyên là cách tốt nhất để củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng. Đừng ngại sai lầm, hãy coi sai lầm là cơ hội để học hỏi và tiến bộ. Giải nhiều bài tập, làm nhiều đề thi thử sẽ giúp bạn tự tin hơn trong kỳ thi chính thức.

IV. Giải quyết đề thi tiếng anh 12

Làm quen với cấu trúc đề thi

Trước khi bắt đầu giải đề, bạn cần nắm rõ cấu trúc đề thi Tiếng Anh 12 để có chiến lược làm bài hợp lý. Đề thi thường gồm 4 phần chính:

 1. Đọc hiểu
 2. Ngữ pháp – Từ vựng
 3. Viết
 4. li>Nghe

Phân bổ thời gian hợp lý

Thời gian làm bài thi Tiếng Anh 12 là 120 phút. Bạn cần phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần thi để tránh tình trạng thiếu thời gian hoặc làm không kịp.

Dưới đây là một gợi ý về cách phân bổ thời gian:

Phần thi Thời gian
Đọc hiểu 45 phút
Ngữ pháp – Từ vựng 30 phút
Viết 30 phút
Nghe 15 phút

V. Conclusion

Tiếng Anh 12 is a challenging but rewarding subject. By following the tips in this article, you can improve your skills and achieve your goals. Remember to practice regularly, set realistic goals, and don’t be afraid to ask for help. With hard work and dedication, you can master Tiếng Anh 12 and open up a world of opportunities.

Related Articles

Back to top button