Tiếng Anh Giao Tiếp

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất

500 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng nhất là tài liệu học tập hữu ích do Excelenglish biên soạn dành cho những ai đang có nhu cầu nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Với kho từ vựng và mẫu câu đa dạng, excelenglish tin rằng bạn sẽ có thể giao tiếp trôi chảy và tự tin trong mọi hoàn cảnh.

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất
500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất

I. 500 mẫu câu giao tiếp thông dụng trong tiếng Anh

Trong thời đại toàn cầu hóa, khả năng giao tiếp tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của nhiều tổ chức quốc tế, cũng như là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh, du lịch và giáo dục. 500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất là tài liệu hữu ích cho những ai đang muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

500 mẫu câu giao tiếp thông dụng trong tiếng Anh

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng là một tài liệu hữu ích cho những ai đang muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Với 500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất, excelenglish sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp trong mọi tình huống.

 • Xin chào, tên tôi là [tên của bạn].
 • Rất vui được gặp bạn.
 • Bạn khỏe không?
 • Tôi khỏe, cảm ơn bạn.
 • Bạn làm gì?
 • Tôi là [nghề nghiệp của bạn].
 • Bạn sống ở đâu?
 • Tôi sống ở [thành phố của bạn].
 • Bạn có gia đình không?
 • Tôi có [số lượng thành viên gia đình] thành viên gia đình.
STT Mẫu câu Phiên âm Dịch nghĩa
1 Hello, my name is [your name]. /ˈhɛləʊ, maɪ neɪm ɪz [jɔːr neɪm]/ Xin chào, tên tôi là [tên của bạn].
2 Nice to meet you. /naɪs tuː miːt juː/ Rất vui được gặp bạn.
3 How are you? /haʊ aː juː/ Bạn khỏe không?
4 I’m fine, thank you. /aɪm faɪn, θæŋk juː/ Tôi khỏe, cảm ơn bạn.
5 What do you do? /wʌt duː juː duː/ Bạn làm gì?

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng là tài liệu hữu ích cho những ai đang muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Với 500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất, excelenglish sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp trong mọi tình huống.

 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • Tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
 • Tôi không hiểu.
 • Bạn có thể giải thích lại không?
 • Tôi xin lỗi.
 • Không sao đâu.
 • Cảm ơn bạn.
 • Bạn không có gì.
 • Tạm biệt.
 • Hẹn gặp lại.
STT Mẫu câu Phiên âm Dịch nghĩa
6 Can you help me? /kæn juː hɛlp miː/ Bạn có thể giúp tôi không?
7 I need your help. /aɪ niːd jɔːr hɛlp/ Tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
8 I don’t understand. /aɪ dount ʌndərˈstænd/ Tôi không hiểu.
9 Can you explain it again? /kæn juː ɛkˈspleɪn ɪt əˈɡeɪn/ Bạn có thể giải thích lại không?
10 I’m sorry. /aɪm ˈsɔːri/ Tôi xin lỗi.

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng là tài liệu hữu ích cho những ai đang muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Với 500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất, excelenglish sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp trong mọi tình huống.

 • Bạn có thể cho tôi biết đường đến [nơi nào đó] không?
 • Tôi đang tìm [thứ gì đó].
 • Bạn có thể giới thiệu cho tôi một nhà hàng ngon không?
 • Tôi muốn mua [thứ gì đó].
 • Bạn có thể giúp tôi tìm [thứ gì đó] không?
 • Tôi muốn đặt phòng khách sạn.
 • Tôi muốn thuê xe.
 • Tôi muốn mua vé máy bay.
 • Tôi muốn đổi tiền.
 • Tôi muốn gửi thư.
STT Mẫu câu Phiên âm Dịch nghĩa
11 Can you tell me the way to [a place]? /kæn juː tɛl miː ðə weɪ tuː [ə pleɪs]/ Bạn có thể cho tôi biết đường đến [nơi nào đó] không?
12 I’m looking for [something]. /aɪm lʊkɪŋ fɔː [sʌmθɪŋ]/ Tôi đang tìm [thứ gì đó].
13 Can you recommend a good restaurant? /kæn juː rɛkəˈmɛnd ə ɡʊd ˈrɛstərənt/ Bạn có thể giới thiệu cho tôi một nhà hàng ngon không?
14 I want to buy [something]. /aɪ wɑːnt tuː baɪ [sʌmθɪŋ]/ Tôi muốn mua [thứ gì đó].
15 Can you help me find [something]? /kæn juː hɛlp miː faɪnd [sʌmθɪŋ]/ Bạn có thể giúp tôi tìm [thứ gì đó] không?

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng là tài liệu hữu ích cho những ai đang muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Với 500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất, excelenglish sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp trong mọi tình huống.

II. Cụm từ mở đầu và chào hỏi

Trong giao tiếp tiếng Anh, việc sử dụng những cụm từ mở đầu và chào hỏi phù hợp sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với người đối diện và thể hiện sự tôn trọng của mình. Dưới đây là một số cụm từ mở đầu và chào hỏi thông dụng trong tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau:

 • Hello: Xin chào (dùng để chào hỏi chung chung)
 • Good morning: Chào buổi sáng (dùng để chào hỏi vào buổi sáng)
 • Good afternoon: Chào buổi chiều (dùng để chào hỏi vào buổi chiều)
 • Good evening: Chào buổi tối (dùng để chào hỏi vào buổi tối)
 • Hi: Xin chào (dùng để chào hỏi thân mật với bạn bè hoặc người quen)
 • Hey: Này (dùng để chào hỏi thân mật với bạn bè hoặc người quen)
 • What’s up?: Có chuyện gì không? (dùng để hỏi thăm tình hình của người đối diện)
 • How are you?: Bạn khỏe không? (dùng để hỏi thăm sức khỏe của người đối diện)
 • How’s it going?: Mọi chuyện thế nào? (dùng để hỏi thăm tình hình chung của người đối diện)
 • I’m fine, thank you. And you?: Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao? (dùng để trả lời câu hỏi thăm sức khỏe)

Ngoài những cụm từ mở đầu và chào hỏi trên, bạn cũng có thể sử dụng một số cụm từ khác để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự của mình, chẳng hạn như:

 • Mr./Ms./Mrs.: Ông/bà/cô (dùng để chào hỏi người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn)
 • Sir/Madam: Thưa ông/bà (dùng để chào hỏi người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn)
 • Your Honor: Thưa ngài/bà (dùng để chào hỏi thẩm phán hoặc quan chức chính phủ)
 • Your Excellency: Thưa ngài/bà (dùng để chào hỏi đại sứ hoặc nguyên thủ quốc gia)

Việc sử dụng những cụm từ mở đầu và chào hỏi phù hợp sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với người đối diện và thể hiện sự tôn trọng của mình. Hãy ghi nhớ những cụm từ này và sử dụng chúng một cách linh hoạt trong giao tiếp tiếng Anh nhé!

Bảng tóm tắt các cụm từ mở đầu và chào hỏi trong tiếng Anh
Cụm từ Cách sử dụng
Hello Chào hỏi chung chung
Good morning Chào hỏi vào buổi sáng
Good afternoon Chào hỏi vào buổi chiều
Good evening Chào hỏi vào buổi tối
Hi Chào hỏi thân mật với bạn bè hoặc người quen
Hey Chào hỏi thân mật với bạn bè hoặc người quen
What’s up? Hỏi thăm tình hình của người đối diện
How are you? Hỏi thăm sức khỏe của người đối diện
How’s it going? Hỏi thăm tình hình chung của người đối diện
I’m fine, thank you. And you? Trả lời câu hỏi thăm sức khỏe
Mr./Ms./Mrs. Chào hỏi người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn
Sir/Madam Chào hỏi người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn
Your Honor Chào hỏi thẩm phán hoặc quan chức chính phủ
Your Excellency Chào hỏi đại sứ hoặc nguyên thủ quốc gia

Lưu ý: Khi sử dụng những cụm từ mở đầu và chào hỏi, bạn cần chú ý đến ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp để lựa chọn cụm từ phù hợp nhất. Ví dụ, khi chào hỏi người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn, bạn nên sử dụng những cụm từ trang trọng và lịch sự hơn, chẳng hạn như “Mr./Ms./Mrs.” hoặc “Sir/Madam”. Ngược lại, khi chào hỏi bạn bè hoặc người quen, bạn có thể sử dụng những cụm từ thân mật hơn, chẳng hạn như “Hi” hoặc “Hey”.

Cụm từ mở đầu và chào hỏi
Cụm từ mở đầu và chào hỏi

III. Cách yêu cầu giúp đỡ và xin phép

Những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong cuộc sống thường ngày và cách dùng của chúng.

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất cho người mới bắt đầu

 • Xin chào! – Hello!
 • Xin chào! Tôi tên là … – Hello! My name is….
 • Rất vui được gặp bạn! – Nice to meet you!
 • Bạn có khỏe không? – How are you?
 • Tôi khỏe, cảm ơn! – I’m fine, thanks!
 • Cảm ơn bạn! – Thank you!
 • Làm ơn! – Please!
 • Xin lỗi! – Sorry!
 • Không có gì! – You’re welcome!
 • Vâng – Yes
 • Không – No
 • Có thể – Maybe

Phân loại câu tiếng anh giao tiếp thông dụng

Là tổng hợp của 500 câu giao tiếp tiếng anh phổ biến nhất hiện nay. Mục lục bài học

Tải Ebook 500 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng

được chia làm 4 phần chính, cụ thể là:

 • 500 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng ở nhà
 • 500 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng ngoài trường học
 • Những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng ở nơi công cộng
 • 500 câu chào hỏi tiếng Anh thông dụng khi gặp gỡ, làm quen bạn bè, người thân

Cách yêu cầu giúp đỡ và xin phép
Cách yêu cầu giúp đỡ và xin phép

IV. Cách diễn đạt sự đồng ý và từ chối

Trong giao tiếp tiếng Anh, việc biết cách diễn đạt sự đồng ý và từ chối một cách lịch sự và phù hợp là rất quan trọng. Dưới đây là một số cách diễn đạt phổ biến mà bạn có thể sử dụng:

 • Đồng ý:
 • Yes, I agree. (Vâng, tôi đồng ý.)
 • I completely agree with you. (Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.)
 • That’s a great idea. (Đó là một ý kiến tuyệt vời.)
 • I’m on board with that. (Tôi đồng ý với điều đó.)
 • Sounds good to me. (Nghe có vẻ ổn với tôi.)
 • Từ chối:
 • I’m sorry, but I can’t agree with you. (Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý với bạn.)
 • I’m afraid I have to disagree with you. (Tôi e rằng tôi phải không đồng ý với bạn.)
 • That’s not a good idea. (Đó không phải là một ý kiến hay.)
 • I’m not sure about that. (Tôi không chắc về điều đó.)
 • I’ll have to think about it. (Tôi sẽ phải suy nghĩ về điều đó.)

Khi diễn đạt sự đồng ý hoặc từ chối, điều quan trọng là phải sử dụng ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng. Tránh sử dụng những từ ngữ thô lỗ hoặc xúc phạm. Ngoài ra, bạn cũng nên giải thích lý do tại sao bạn đồng ý hoặc từ chối để người khác hiểu rõ hơn về quan điểm của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các cách diễn đạt trên trong giao tiếp:

 • Đồng ý:
 • A: I think we should go to the movies tonight. (Tôi nghĩ chúng ta nên đi xem phim tối nay.)
 • B: Yes, I agree. I’d love to go to the movies. (Vâng, tôi đồng ý. Tôi rất muốn đi xem phim.)
 • Từ chối:
 • A: I think we should go to the beach this weekend. (Tôi nghĩ chúng ta nên đi biển vào cuối tuần này.)
 • B: I’m sorry, but I can’t go to the beach this weekend. I have to work. (Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đi biển vào cuối tuần này. Tôi phải làm việc.)

Hy vọng rằng những cách diễn đạt trên sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả và tự tin hơn.

Bảng tóm tắt các cách diễn đạt sự đồng ý và từ chối
Đồng ý Từ chối
Yes, I agree. I’m sorry, but I can’t agree with you.
I completely agree with you. I’m afraid I have to disagree with you.
That’s a great idea. That’s not a good idea.
I’m on board with that. I’m not sure about that.
Sounds good to me. I’ll have to think about it.

“Cách diễn đạt sự đồng ý và từ chối là một phần quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh. Sử dụng những cách diễn đạt phù hợp sẽ giúp bạn thể hiện sự tôn trọng và lịch sự đối với người khác.”

V. Câu hỏi thường gặp về thời gian, địa điểm và hướng dẫn đường đi

1. Tôi có thể đến địa điểm này bằng phương tiện giao thông công cộng không?

Có, bạn có thể đến địa điểm này bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Trạm xe buýt gần nhất là [Tên trạm xe buýt], cách địa điểm này khoảng 5 phút đi bộ. Trạm tàu điện ngầm gần nhất là [Tên trạm tàu điện ngầm], cách địa điểm này khoảng 10 phút đi bộ.

2. Tôi có thể đỗ xe ở đâu?

Có một bãi đậu xe công cộng gần địa điểm này, cách khoảng 5 phút đi bộ. Bãi đậu xe này có sức chứa khoảng 100 xe.

3. Địa điểm này có mở cửa vào các ngày lễ không?

Địa điểm này mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả các ngày lễ. Tuy nhiên, giờ mở cửa có thể thay đổi vào các ngày lễ, vì vậy bạn nên kiểm tra trước khi đến.

4. Tôi có thể mang theo thú cưng đến địa điểm này không?

Không, bạn không được phép mang theo thú cưng đến địa điểm này.

5. Tôi có thể chụp ảnh hoặc quay video tại địa điểm này không?

Có, bạn được phép chụp ảnh hoặc quay video tại địa điểm này. Tuy nhiên, bạn không được sử dụng đèn flash hoặc chân máy ảnh.

6. Tôi có thể ăn uống tại địa điểm này không?

Có, bạn được phép ăn uống tại địa điểm này. Tuy nhiên, bạn không được mang theo đồ ăn hoặc thức uống từ bên ngoài vào.

7. Tôi có thể tổ chức sự kiện tại địa điểm này không?

Có, bạn có thể tổ chức sự kiện tại địa điểm này. Tuy nhiên, bạn cần phải đặt trước và thanh toán một khoản phí.

8. Tôi có thể thuê địa điểm này để chụp ảnh cưới không?

Có, bạn có thể thuê địa điểm này để chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, bạn cần phải đặt trước và thanh toán một khoản phí.

9. Tôi có thể thuê địa điểm này để tổ chức tiệc sinh nhật không?

Có, bạn có thể thuê địa điểm này để tổ chức tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, bạn cần phải đặt trước và thanh toán một khoản phí.

10. Tôi có thể thuê địa điểm này để tổ chức hội nghị không?

Có, bạn có thể thuê địa điểm này để tổ chức hội nghị. Tuy nhiên, bạn cần phải đặt trước và thanh toán một khoản phí.

Câu hỏi thường gặp về thời gian, địa điểm và hướng dẫn đường đi
Câu hỏi thường gặp về thời gian, địa điểm và hướng dẫn đường đi

VI. Kết luận

500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất là một tài liệu hữu ích cho những ai đang muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Với 500 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất, bạn có thể tự tin giao tiếp trong mọi tình huống. Hãy chăm chỉ luyện tập và áp dụng những câu giao tiếp này vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy khả năng tiếng Anh của mình tiến bộ rõ rệt.

Related Articles

Back to top button