Học tiếng anh

Học Cách Phát Âm Ed Trong Tiếng Anh: Một Hướng Dẫn Chi Tiết Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Phát âm chính xác là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh. Một trong những âm thanh khó phát âm đối với người Việt là đuôi -ed. Đuôi -ed thường được thêm vào động từ để tạo thành thì quá khứ hoặc quá khứ phân từ. Nếu phát âm không chính xác, người nghe có thể không hiểu được bạn đang nói gì. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn học tiếng anh phát âm ed chính xác và hiệu quả. Bạn sẽ tìm hiểu về các quy tắc phát âm, những trường hợp ngoại lệ và các mẹo luyện tập để cải thiện khả năng phát âm của mình. Hãy cùng bắt đầu nào!

Học Cách Phát Âm Ed Trong Tiếng Anh: Một Hướng Dẫn Chi Tiết Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
Học Cách Phát Âm Ed Trong Tiếng Anh: Một Hướng Dẫn Chi Tiết Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh

Chào các bạn nhỏ! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh nhé. Đuôi -ed thường được thêm vào động từ để tạo thành thì quá khứ hoặc quá khứ phân từ. Nếu phát âm không chính xác, người nghe có thể không hiểu được các bạn đang nói gì.

Có 3 cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh, tùy thuộc vào âm cuối của động từ. Nếu động từ có âm cuối là /t/ hoặc /d/, đuôi -ed sẽ được phát âm là /id/. Ví dụ, động từ “want” (muốn) sẽ được phát âm là /wɒntɪd/ (uốn-tít). Động từ “need” (cần) sẽ được phát âm là /niːdɪd/ (nít-dít).

Động từ Phát âm
Want /wɒntɪd/
Need /niːdɪd/

Nếu động từ có âm cuối là /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/, đuôi -ed sẽ được phát âm là /d/. Ví dụ, động từ “pass” (truyền) sẽ được phát âm là /pæst/ (pát). Động từ “buzz” (vo ve) sẽ được phát âm là /bʌzd/ (bát).

 • Pass: /pæst/
 • Buzz: /bʌzd/
 • Wash: /wɒʃt/
 • Garage: /ˈɡærɑːʒd/

Trong tất cả các trường hợp khác, đuôi -ed sẽ được phát âm là /t/. Ví dụ, động từ “play” (chơi) sẽ được phát âm là /pleɪd/ (plét). Động từ “study” (học) sẽ được phát âm là /ˈstʌdid/ (stát-dit).

Các bạn hãy luyện tập phát âm các từ vựng sau để cải thiện khả năng phát âm của mình nhé:

 • Played (chơi)
 • Studied (học)
 • Wanted (muốn)
 • Needed (cần)
 • Passed (truyền)
 • Buzzed (vo ve)

Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!

Học tiếng Anh giao tiếp tại nhà

Phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh
Phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh

Cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh

Các em nhỏ thân mến! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh nhé. Đuôi -ed thường được thêm vào động từ để tạo thành thì quá khứ hoặc quá khứ phân từ. Nếu phát âm không chính xác, người nghe có thể không hiểu được các em đang nói gì.

Có 3 cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh, tùy thuộc vào âm cuối của động từ. Nếu động từ có âm cuối là /t/ hoặc /d/, đuôi -ed sẽ được phát âm là /id/. Ví dụ, động từ “want” (muốn) sẽ được phát âm là /wɒntɪd/ (uốn-tít). Động từ “need” (cần) sẽ được phát âm là /niːdɪd/ (nít-dít).

Động từ Phát âm
Want /wɒntɪd/
Need /niːdɪd/

Nếu động từ có âm cuối là /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/, đuôi -ed sẽ được phát âm là /d/. Ví dụ, động từ “pass” (truyền) sẽ được phát âm là /pæst/ (pát). Động từ “buzz” (vo ve) sẽ được phát âm là /bʌzd/ (bát).

 • Pass: /pæst/
 • Buzz: /bʌzd/
 • Wash: /wɒʃt/
 • Garage: /ˈɡærɑːʒd/

Trong tất cả các trường hợp khác, đuôi -ed sẽ được phát âm là /t/. Ví dụ, động từ “play” (chơi) sẽ được phát âm là /pleɪd/ (plét). Động từ “study” (học) sẽ được phát âm là /ˈstʌdid/ (stát-dit).

Các em hãy luyện tập phát âm các từ vựng sau để cải thiện khả năng phát âm của mình nhé:

 • Played (chơi)
 • Studied (học)
 • Wanted (muốn)
 • Needed (cần)
 • Passed (truyền)
 • Buzzed (vo ve)

Chúc các em học tiếng Anh thật tốt!
Học tiếng Anh cho trẻ em

Cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh
Cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh

Những trường hợp ngoại lệ khi phát âm đuôi -ed

Các bạn nhỏ thân mến! Đôi khi, chúng ta sẽ gặp một số trường hợp ngoại lệ khi phát âm đuôi -ed. Các trường hợp này hơi đặc biệt một chút, nhưng đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé!

Trường hợp 1: Khi động từ có tận cùng là -e

Nếu động từ có tận cùng là -e, chúng ta sẽ bỏ -e đi và thêm -d vào. Ví dụ:

Động từ Phát âm
Love (yêu) /lʌvd/
Dance (nhảy) /dɑːnst/

Trường hợp 2: Khi động từ có tận cùng là -y trước một nguyên âm

Nếu động thì có tận cùng là -y trước một nguyên âm, chúng ta sẽ đổi -y thành -i và thêm -ed vào. Ví dụ:

 • Study (học) → Studied (/ˈstʌdid/)
 • Play (chơi) → Played (/pleɪd/)

Trường hợp 3: Khi động từ có tận cùng là -ed

Nếu động từ có tận cùng là -ed, chúng ta sẽ phát âm là /t/. Ví dụ:

 • End (kết thúc) → Ended (/ˈɛndɪd/)
 • Need (cần) → Needed (/ˈniːdɪd/)

Các bạn hãy luyện tập phát âm các từ vựng sau để cải thiện khả năng phát âm của mình nhé:

 • Loved (yêu)
 • Danced (nhảy)
 • Studied (học)
 • Played (chơi)
 • Ended (kết thúc)
 • Needed (cần)

Chúc các em học tiếng Anh thật tốt!

Học tiếng Anh cho trẻ em

Những trường hợp ngoại lệ khi phát âm đuôi -ed

Các bạn nhỏ thân mến! Đôi khi, chúng ta sẽ gặp một số trường hợp ngoại lệ khi phát âm đuôi -ed. Các trường hợp này hơi đặc biệt một chút, nhưng đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé!

Trường hợp 1: Khi động từ có tận cùng là -e

Nếu động từ có tận cùng là -e, chúng ta sẽ bỏ -e đi và thêm -d vào. Ví dụ:

Động từ Phát âm
Love (yêu) /lʌvd/
Dance (nhảy) /dɑːnst/

Trường hợp 2: Khi động từ có tận cùng là -y trước một nguyên âm

Nếu động thì có tận cùng là -y trước một nguyên âm, chúng ta sẽ đổi -y thành -i và thêm -ed vào. Ví dụ:

 • Study (học) → Studied (/ˈstʌdid/)
 • Play (chơi) → Played (/pleɪd/)

Trường hợp 3: Khi động từ có tận cùng là -ed

Nếu động từ có tận cùng là -ed, chúng ta sẽ phát âm là /t/. Ví dụ:

 • End (kết thúc) → Ended (/ˈɛndɪd/)
 • Need (cần) → Needed (/ˈniːdɪd/)

Các bạn hãy luyện tập phát âm các từ vựng sau để cải thiện khả năng phát âm của mình nhé:

 • Loved (yêu)
 • Danced (nhảy)
 • Studied (học)
 • Played (chơi)
 • Ended (kết thúc)
 • Needed (cần)

Chúc các em học tiếng Anh thật tốt!

Học tiếng Anh cho trẻ em

Những trường hợp ngoại lệ khi phát âm đuôi -ed
Những trường hợp ngoại lệ khi phát âm đuôi -ed

Bài tập luyện tập phát âm đuôi -ed

Các em nhỏ thân mến! Để luyện tập phát âm đuôi -ed thật tốt, chúng ta hãy cùng chơi một số trò chơi thú vị nhé!

Trò chơi 1: Đọc theo cô giáo

Cô giáo sẽ đọc một số từ có đuôi -ed, các em hãy đọc theo thật to và rõ ràng nhé!

Từ Phát âm
Played /pleɪd/
Studied /ˈstʌdid/
Wanted /wɒntɪd/
Needed /niːdɪd/
Passed /pæst/
Buzzed /bʌzd/

Học tiếng Anh cho trẻ em

Trò chơi 2: Nói theo bạn

Các em hãy chia thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ có một bạn đọc từ có đuôi -ed, những bạn còn lại sẽ nghe và nói theo thật nhanh nhé!

 • Played
 • Studied
 • Wanted
 • Needed
 • Passed
 • Buzzed

Học tiếng Anh giao tiếp tại nhà

Trò chơi 3: Đoán từ

Cô giáo sẽ mô tả một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra, các em hãy đoán xem đó là từ nào có đuôi -ed nhé!

 • Cô giáo: “Tôi đã học bài rất nhiều.”
 • Các em: “Studied”
 • Cô giáo: “Anh ấy đã chơi bóng rổ với bạn.”
 • Các em: “Played”
 • Cô giáo: “Chúng tôi đã cần giúp đỡ.”
 • Các em: “Needed”

Các em hãy luyện tập thật nhiều để phát âm đuôi -ed thật chuẩn nhé! Chúc các em học tiếng Anh thật tốt!

Bài tập luyện tập phát âm đuôi -ed
Bài tập luyện tập phát âm đuôi -ed

Mẹo luyện tập phát âm đuôi -ed hiệu quả

Các bạn nhỏ thân mến! Để luyện tập phát âm đuôi -ed thật tốt, chúng ta hãy cùng chơi một số trò chơi thú vị nhé!

Trò chơi 1: Đọc theo cô giáo

Cô giáo sẽ đọc một số từ có đuôi -ed, các em hãy đọc theo thật to và rõ ràng nhé!

Từ Phát âm
Played /pleɪd/
Studied /ˈstʌdid/
Wanted /wɒntɪd/
Needed /niːdɪd/
Passed /pæst/
Buzzed /bʌzd/

Học tiếng Anh cho trẻ em

Trò chơi 2: Nói theo bạn

Các em hãy chia thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ có một bạn đọc từ có đuôi -ed, những bạn còn lại sẽ nghe và nói theo thật nhanh nhé!

 • Played
 • Studied
 • Wanted
 • Needed
 • Passed
 • Buzzed

Học tiếng Anh giao tiếp tại nhà

Trò chơi 3: Đoán từ

Cô giáo sẽ mô tả một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra, các em hãy đoán xem đó là từ nào có đuôi -ed nhé!

 • Cô giáo: “Tôi đã học bài rất nhiều.”
 • Các em: “Studied”
 • Cô giáo: “Anh ấy đã chơi bóng rổ với bạn.”
 • Các em: “Played”
 • Cô giáo: “Chúng tôi đã cần giúp đỡ.”
 • Các em: “Needed”

Các em hãy luyện tập thật nhiều để phát âm đuôi -ed thật chuẩn nhé! Chúc các em học tiếng Anh thật tốt!

Mẹo luyện tập phát âm đuôi -ed hiệu quả
Mẹo luyện tập phát âm đuôi -ed hiệu quả

Kết luận

Phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh không khó nếu bạn nắm vững các quy tắc và luyện tập thường xuyên. Hãy dành thời gian để luyện tập các từ vựng và câu mẫu được cung cấp trong bài viết này. Bạn cũng có thể tìm thêm các tài nguyên khác trên mạng hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh để cải thiện khả năng phát âm của mình. Chúc bạn thành công trong hành trình học tiếng Anh của mình!

Related Articles

Back to top button