Phát Âm Tiếng Anh

Phát âm ed trong tiếng Anh: Nắm vững quy tắc và trường hợp ngoại lệ

Trong tiếng Anh, đuôi -ed được thêm vào động từ để tạo thành thì quá khứ và quá khứ phân từ, hoặc để tạo thành tính từ. Đuôi -ed có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào âm cuối của gốc động từ. Học cách phát âm đuôi -ed đúng cách là rất quan trọng để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Trong bài viết này từ Excelenglish, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh.

Phát âm ed trong tiếng Anh: Nắm vững quy tắc và trường hợp ngoại lệ
Phát âm ed trong tiếng Anh: Nắm vững quy tắc và trường hợp ngoại lệ

I. Các quy tắc phát âm đuôi -ed

Trong tiếng Anh, đuôi -ed được thêm vào động từ để tạo thành thì quá khứ và quá khứ phân từ, hoặc để tạo thành tính từ. Đuôi -ed có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào âm cuối của gốc động từ.

1. Đuôi -ed được phát âm là /id/

 • Khi gốc động từ kết thúc bằng âm vô thanh (p, t, k, f, s, sh, ch, x)
 • Ví dụ: stopped, looked, cooked, laughed, kissed, wished, watched, fixed

2. Đuôi -ed được phát âm là /d/

 • Khi gốc động từ kết thúc bằng âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z)
 • Ví dụ: robbed, loved, begged, judged, called, named, rained, roared, saved, played, cried, used

3. Đuôi -ed được phát âm là /t/

 • Khi gốc động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/
 • Ví dụ: wanted, needed, hated, waited, started, ended

4. Đuôi -ed được phát âm là /ɪd/

 • Khi gốc động từ kết thúc bằng âm /ɪ/
 • Ví dụ: studied, carried, married, worried, hurried

5. Đuôi -ed được phát âm là /əd/

 • Khi gốc động từ kết thúc bằng âm nguyên âm
 • Ví dụ: played, loved, hated, wanted, needed
Bảng tóm tắt cách phát âm đuôi -ed
Âm cuối gốc động từ Cách phát âm đuôi -ed Ví dụ
Âm vô thanh (p, t, k, f, s, sh, ch, x) /id/ stopped, looked, cooked, laughed, kissed, wished, watched, fixed
Âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z) /d/ robbed, loved, begged, judged, called, named, rained, roared, saved, played, cried, used
Âm /t/ hoặc /d/ /t/ wanted, needed, hated, waited, started, ended
Âm /ɪ/ /ɪd/ studied, carried, married, worried, hurried
Âm nguyên âm /əd/ played, loved, hated, wanted, needed

Một số ngoại lệ trong cách phát âm đuôi -ed

 • Động từ “read” được phát âm là /red/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.
 • Động từ “lead” được phát âm là /led/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.
 • Động từ “meet” được phát âm là /met/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.
 • Động từ “feed” được phát âm là /fed/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.
 • Động từ “keep” được phát âm là /kept/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.

Ngoài ra, còn có một số động từ bất quy tắc có cách phát âm đuôi -ed khác với các quy tắc trên. Ví dụ:

 • Động từ “go” được phát âm là /went/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.
 • Động từ “come” được phát âm là /came/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.
 • Động từ “see” được phát âm là /saw/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.
 • Động từ “do” được phát âm là /did/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.
 • Động từ “have” được phát âm là /had/ ở thì quá khứ và quá khứ phân từ.

Các quy tắc phát âm đuôi ed
Các quy tắc phát âm đuôi ed

II. Cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh theo từng nguyên âm

Đuôi -ed được thêm vào động từ để tạo thành thì quá khứ và quá khứ phân từ, hoặc để tạo thành tính từ. Đuôi -ed có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào âm cuối của gốc động từ.

Nguyên âm ngắn

 • Nếu gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm ngắn, đuôi -ed được phát âm là /d/.
 • Ví dụ:
  • play – played /pleɪd/
  • stop – stopped /stɑːpt/
  • love – loved /lʌvd/

Nguyên âm dài

 • Nếu gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm dài, đuôi -ed được phát âm là /t/.
 • Ví dụ:
  • make – made /meɪd/
  • hope – hoped /hoʊpt/
  • use – used /juːzd/

Phụ âm vô thanh

 • Nếu gốc động từ kết thúc bằng phụ âm vô thanh, đuôi -ed được phát âm là /t/.
 • Ví dụ:
  • stop – stopped /stɑːpt/
  • cook – cooked /kʊkt/
  • watch – watched /wɑːtʃt/

Phụ âm hữu thanh

 • Nếu gốc động từ kết thúc bằng phụ âm hữu thanh, đuôi -ed được phát âm là /d/.
 • Ví dụ:
  • rob – robbed /rɑːbd/
  • beg – begged /begd/
  • hug – hugged /hʌgd/

Ngoại lệ

 • Có một số ngoại lệ đối với các quy tắc trên. Ví dụ, động từ “read” được phát âm là /red/, mặc dù gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm dài.
 • Một số động từ bất quy tắc cũng có cách phát âm đuôi -ed khác với các quy tắc trên. Ví dụ, động từ “go” được phát âm là /went/, mặc dù gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm ngắn.

Để phát âm chính xác đuôi -ed, bạn cần luyện tập thường xuyên. Bạn có thể luyện tập bằng cách đọc to các từ có đuôi -ed và nghe cách phát âm của người bản xứ.

Cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh theo từng nguyên âm
Cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh theo từng nguyên âm

III. Những ngoại lệ trong cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, đuôi -ed được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào âm cuối của gốc động từ. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ trong cách phát âm đuôi -ed mà bạn cần lưu ý.

 • Nếu gốc động từ kết thúc bằng -d hoặc -t, đuôi -ed được phát âm là /ɪd/.
 • Ví dụ: wanted /ˈwɒntɪd/, waited /ˈweɪtɪd/, hated /ˈheɪtɪd/.
 • Nếu gốc động từ kết thúc bằng -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, đuôi -ed được phát âm là /t/.
 • Ví dụ: kissed /kɪst/, missed /mɪst/, wished /wɪʃt/, watched /wɒtʃt/, fixed /fɪkst/, buzzed /bʌzt/.
 • Nếu gốc động từ kết thúc bằng bất kỳ nguyên âm nào khác, đuôi -ed được phát âm là /d/.
 • Ví dụ: played /pleɪd/, loved /lʌvd/, cried /kraɪd/, tried /traɪd/, studied /ˈstʌdid/.

Ngoài ra, còn có một số động từ bất quy tắc có cách phát âm đuôi -ed khác với quy tắc chung. Ví dụ:

 • read – read – read /riːd/
 • lead – led – led /led/
 • meet – met – met /met/
 • put – put – put /pʊt/
 • set – set – set /set/

Bạn cần ghi nhớ những ngoại lệ này để có thể phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh một cách chính xác.

Những ngoại lệ trong cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh
Những ngoại lệ trong cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh

IV. Cách luyện tập phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh

Để luyện tập phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh, bạn có thể áp dụng một số cách sau:

 • Lắng nghe và bắt chước: Nghe cách người bản xứ phát âm đuôi -ed và cố gắng bắt chước theo. Bạn có thể tìm các video hoặc bài hát có chứa nhiều từ có đuôi -ed để luyện tập.
 • Đọc to: Đọc to các từ và câu có chứa đuôi -ed. Điều này sẽ giúp bạn luyện tập cách phát âm và ngữ điệu của đuôi -ed.
 • Ghi âm và nghe lại: Ghi âm giọng nói của bạn khi đọc các từ và câu có chứa đuôi -ed. Sau đó, nghe lại bản ghi âm và chú ý đến cách phát âm của mình. Nếu bạn phát âm sai, hãy cố gắng sửa lại và ghi âm lại cho đến khi bạn phát âm đúng.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ: Có nhiều công cụ hỗ trợ học phát âm tiếng Anh, chẳng hạn như các ứng dụng hoặc trang web. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để luyện tập phát âm đuôi -ed và các âm khác trong tiếng Anh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể luyện tập phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh bằng cách tham gia các lớp học tiếng Anh hoặc thuê gia sư tiếng Anh. Các giáo viên hoặc gia sư sẽ giúp bạn phát âm đúng đuôi -ed và các âm khác trong tiếng Anh.

Bảng hướng dẫn phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh
Nguyên âm cuối Cách phát âm Ví dụ
Nguyên âm ngắn Phát âm /t/ cat – cated
Nguyên âm dài Phát âm /d/ need – needed
Nguyên âm đôi Phát âm /id/ play – played
Phụ âm hữu thanh Phát âm /d/ rob – robbed
Phụ âm vô thanh Phát âm /t/ stop – stopped

Một số mẹo để phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh chính xác:

 • Chú ý đến vị trí của trọng âm trong từ. Nếu trọng âm rơi vào âm tiết cuối, đuôi -ed thường được phát âm là /id/. Ví dụ: played, needed.
 • Nếu trọng âm không rơi vào âm tiết cuối, đuôi -ed thường được phát âm là /t/ hoặc /d/. Âm /t/ được phát âm khi âm cuối của từ là phụ âm vô thanh (p, t, k, f, s, sh, ch, th). Ví dụ: stopped, looked.
 • Âm /d/ được phát âm khi âm cuối của từ là nguyên âm hoặc phụ âm hữu thanh (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z). Ví dụ: needed, robbed.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn luyện tập phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh một cách hiệu quả.

Cách luyện tập phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh
Cách luyện tập phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh

V. Một số mẹo để phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh chính xác

Khi bạn đọc chính xác đuôi

-ed

trong tiếng Anh, bạn sẽ nghe như người bản xứ hơn. Dưới đây là một số mẹo:

 • Nếu động từ kết thúc bằng âm vô thanh (phụ âm /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /h/), đuôi -ed sẽ được phát âm là /t/. Ví dụ: liked, walked, talked, coughed.
 • Nếu động từ kết thúc bằng âm hữu thanh (phụ âm /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/, /ʒ/, /ʤ/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/), đuôi -ed sẽ được phát âm là /d/. Ví dụ: loved, helped, rained, buzzed.
 • Nếu động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/, đuôi -ed sẽ được phát âm là /ɪd/. Ví dụ: wanted, created, decided.

Một số động từ bất quy tắc có cách phát âm đuôi -ed khác với các quy tắc trên. Ví dụ:

 • read – read
 • build – built
 • buy – bought
 • catch – caught
 • cost – cost

Bạn có thể luyện tập phát âm đuôi -ed bằng cách đọc to các từ và câu chứa đuôi -ed. Bạn cũng có thể tìm các bài hát hoặc bài thơ có nhiều từ chứa đuôi -ed để luyện tập.

Cách phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh
Động từ Đuôi -ed Phát âm
Like -ed /t/
Walk -ed /t/
Talk -ed /t/
Cough -ed /t/
Love -ed /d/
Help -ed /d/
Rain -ed /d/
Buzz -ed /d/
Want -ed /ɪd/
Create -ed /ɪd/
Decide -ed /ɪd/

Mẹo để phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh chính xác

 1. Luyện tập đọc to các từ và câu chứa đuôi -ed.
 2. Tìm các bài hát hoặc bài thơ có nhiều từ chứa đuôi -ed để luyện tập.
 3. Ghi âm giọng nói của bạn khi bạn đang đọc các từ và câu chứa đuôi -ed. Sau đó, nghe lại bản ghi âm và xem bạn đã phát âm chính xác chưa.
 4. Hãy kiên trì luyện tập, bạn sẽ phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh chính xác.

VI. Kết luận

Phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh có thể là một thách thức đối với người học, nhưng với sự luyện tập thường xuyên và áp dụng các quy tắc và mẹo đã nêu trong bài viết này, bạn sẽ có thể phát âm đuôi -ed một cách chính xác và tự tin. Hãy nhớ rằng, việc phát âm đúng không chỉ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp tiếng Anh.

Related Articles

Back to top button