Kỹ Năng Viết Tiếng Anh

Rèn luyện kỹ năng viết luận tiếng Anh – excelenglish.edu.vn

Viết luận tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng đối với sinh viên và những người làm việc trong môi trường quốc tế. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn trong việc viết luận tiếng Anh sao cho mạch lạc, rõ ràng và thuyết phục. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách Rèn luyện kỹ năng viết luận tiếng Anh hiệu quả, giúp bạn tự tin hoàn thành các bài luận xuất sắc.

Rèn luyện kỹ năng viết luận tiếng Anh - excelenglish.edu.vn
Rèn luyện kỹ năng viết luận tiếng Anh – excelenglish.edu.vn

Chuẩn bị trước khi viết luận

Thu thập tài liệu

Trước khi bắt đầu viết luận, bạn cần thu thập đầy đủ các tài liệu liên quan. Điều này bao gồm sách, bài báo, tạp chí, tài liệu trực tuyến và bất kỳ nguồn thông tin nào khác có thể cung cấp thông tin về chủ đề của bạn. Bạn có thể tìm kiếm tài liệu tại thư viện, trực tuyến hoặc thông qua cơ sở dữ liệu học thuật.

Đọc và ghi chép

Sau khi bạn đã thu thập được tài liệu, hãy dành thời gian đọc và ghi chép. Khi bạn đọc, hãy chú ý đến những ý chính, bằng chứng hỗ trợ và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến chủ đề của bạn. Ghi chép lại những thông tin này theo cách có tổ chức để bạn có thể dễ dàng tham khảo lại sau này.

Lên dàn ý

Khi bạn đã đọc và ghi chép xong, hãy bắt đầu lên dàn ý cho luận văn của bạn. Dàn ý sẽ giúp bạn tổ chức các ý tưởng và lập luận của mình một cách logic. Bắt đầu bằng cách xác định luận điểm chính của bạn, sau đó liệt kê các điểm chính sẽ hỗ trợ luận điểm của bạn. Đối với từng điểm chính, hãy liệt kê các bằng chứng cụ thể sẽ hỗ trợ lập luận của bạn.

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho bài luận, đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Bạn có thể nhờ giáo viên, cố vấn hoặc bạn bè giúp đỡ. Họ có thể cung cấp cho bạn phản hồi về dàn ý của bạn, giúp bạn tìm tài liệu hoặc chỉ đơn giản là động viên bạn trong quá trình viết luận.

Giai đoạn Nhiệm vụ Thời gian dự kiến
Thu thập tài liệu Tìm kiếm và thu thập các nguồn thông tin liên quan 2-3 tuần
Đọc và ghi chép Đọc tài liệu và ghi chép những thông tin quan trọng 2-3 tuần
Lên dàn ý Tổ chức các ý tưởng và lập luận của bạn một cách logic 1-2 tuần
Tìm kiếm sự giúp đỡ Nhờ giáo viên, cố vấn hoặc bạn bè giúp đỡ nếu cần Liên tục

Chuẩn bị trước khi viết luận
Chuẩn bị trước khi viết luận

Cấu trúc luận văn tiếng Anh

Một luận văn tiếng Anh chuẩn thường có cấu trúc gồm các phần chính sau:

 • Trang bìa
 • Tóm tắt
 • Mở bài
 • Thân bài
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục (nếu có)

Mỗi phần có nội dung và yêu cầu cụ thể, đảm bảo tính logic và chặt chẽ cho toàn bộ luận văn. Tìm hiểu thêm về cách viết từng phần của luận văn tiếng Anh để hoàn thiện bài viết của bạn một cách tốt nhất.

Phần Nội dung chính
Trang bìa Tiêu đề luận văn, tên tác giả, trường đại học, năm hoàn thành
Tóm tắt Tóm tắt ngắn gọn nội dung chính của luận văn (khoảng 200-300 từ)
Mở bài Giới thiệu chủ đề, nêu luận điểm chính và mục đích của luận văn
Thân bài Trình bày các lập luận và bằng chứng hỗ trợ cho luận điểm chính
Kết luận Tóm tắt lại các điểm chính, nêu lại luận điểm chính và đưa ra những khuyến nghị hoặc kết luận
Tài liệu tham khảo Danh sách các nguồn tài liệu đã sử dụng trong luận văn
Phụ lục (nếu có) Các tài liệu bổ sung không thể đưa vào phần thân bài, chẳng hạn như bảng biểu, số liệu thống kê

Ngoài ra, luận văn tiếng Anh còn có một số yêu cầu về định dạng, chẳng hạn như:

 • Font chữ: Times New Roman, Arial hoặc Calibri
 • Cỡ chữ: 12pt
 • Canh lề: 2,54 cm ở tất cả các phía
 • Khoảng cách dòng: 1,5 hoặc 2

Việc tuân thủ các yêu cầu về định dạng giúp luận văn của bạn trông chuyên nghiệp và dễ đọc hơn. Tìm hiểu thêm về cách viết tiếng Anh học thuật để nâng cao kỹ năng viết luận văn của bạn.

Cấu trúc luận văn tiếng Anh
Cấu trúc luận văn tiếng Anh

Các bước viết luận tiếng Anh

Xác định đối tượng và mục đích

Trước khi bắt đầu viết, bạn cần xác định rõ đối tượng và mục đích của bài luận. Đối tượng là những người sẽ đọc bài luận của bạn, còn mục đích là lý do tại sao bạn viết bài luận đó. Xác định rõ đối tượng và mục đích sẽ giúp bạn tập trung nội dung và giọng điệu bài viết cho phù hợp.

Nghiên cứu và thu thập thông tin

Sau khi đã xác định được đối tượng và mục đích, bạn cần nghiên cứu và thu thập thông tin để hỗ trợ cho luận điểm của mình. Có nhiều nguồn thông tin khác nhau mà bạn có thể tham khảo, chẳng hạn như sách, bài báo, tạp chí, trang web và phỏng vấn. Khi thu thập thông tin, hãy chú ý đến tính chính xác, độ tin cậy và sự liên quan của thông tin.

Nguồn thông tin Ưu điểm Nhược điểm
Sách Thông tin toàn diện và đáng tin cậy Có thể lỗi thời hoặc khó tìm
Bài báo Cập nhật và chuyên sâu Có thể thiên vị hoặc khó hiểu
Tạp chí Thông tin tổng hợp và dễ hiểu Có thể thiếu chiều sâu hoặc độ tin cậy
Trang web Cập nhật và dễ truy cập Có thể không đáng tin cậy hoặc thiên vị
Phỏng vấn Thông tin trực tiếp và chuyên sâu Có thể tốn thời gian và khó sắp xếp

Lên dàn ý

Sau khi đã thu thập đủ thông tin, bạn cần lên dàn ý cho bài luận của mình. Dàn ý sẽ giúp bạn tổ chức các ý tưởng và lập luận một cách logic. Bắt đầu bằng cách xác định luận điểm chính của bạn, sau đó liệt kê các điểm chính sẽ hỗ trợ luận điểm của bạn. Đối với từng điểm chính, hãy liệt kê các bằng chứng cụ thể sẽ hỗ trợ lập luận của bạn.

Viết nháp

Sau khi đã lên dàn ý, bạn có thể bắt đầu viết nháp. Khi viết nháp, đừng quá lo lắng về lỗi chính tả hoặc ngữ pháp. Tập trung vào việc diễn đạt ý tưởng của bạn một cách rõ ràng và mạch lạc. Sau khi viết xong nháp, hãy để bài luận nghỉ ngơi một thời gian, sau đó quay lại xem xét và chỉnh sửa.

Chỉnh sửa và hoàn thiện

Sau khi đã xem xét lại nháp, hãy chỉnh sửa và hoàn thiện bài luận của bạn. Kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và dấu câu. Đảm bảo rằng lập luận của bạn chặt chẽ và rõ ràng. Cũng hãy đảm bảo rằng bài luận của bạn được định dạng đúng theo yêu cầu của giáo viên hoặc trường đại học của bạn.

Các bước viết luận tiếng Anh
Các bước viết luận tiếng Anh

Những lưu ý khi viết luận tiếng Anh

Trích dẫn nguồn chính xác

Khi sử dụng thông tin từ các nguồn khác, bạn cần trích dẫn nguồn chính xác để tránh đạo văn. Có nhiều cách trích dẫn khác nhau, tùy thuộc vào kiểu bài luận và trường đại học của bạn. Hãy nghiên cứu các quy định về trích dẫn của trường đại học của bạn và tuân thủ chặt chẽ các quy định đó. Tìm hiểu thêm về cách trích dẫn nguồn trong bài viết học thuật để tránh những sai lầm phổ biến.

Kiểu trích dẫn Ví dụ
MLA (Smith, 2020, tr. 10)
APA (Smith, 2020)
Chicago Smith, J. (2020). Tiêu đề sách. Thành phố: Nhà xuất bản.

Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp cẩn thận

Lỗi chính tả và ngữ pháp có thể làm mất uy tín của bài luận của bạn. Hãy dành thời gian để kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp cẩn thận trước khi nộp bài. Bạn có thể sử dụng các công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp trực tuyến hoặc nhờ người khác đọc lại bài luận của bạn để tìm lỗi.

Định dạng bài luận theo yêu cầu

Hầu hết các bài luận đều có yêu cầu định dạng cụ thể, chẳng hạn như kiểu font chữ, cỡ chữ, khoảng cách dòng và lề. Hãy đảm bảo rằng bài luận của bạn được định dạng đúng theo yêu cầu của giáo viên hoặc trường đại học của bạn. Việc định dạng đúng sẽ giúp bài luận của bạn trông chuyên nghiệp và dễ đọc hơn.

Những lưu ý khi viết luận tiếng Anh
Những lưu ý khi viết luận tiếng Anh

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết về cách rèn luyện kỹ năng viết luận tiếng Anh. Hãy kiên trì luyện tập và áp dụng những mẹo đã chia sẻ, bạn sẽ nhanh chóng nâng cao kỹ năng viết luận của mình. Chúc các bạn thành công!

Related Articles

Back to top button