ENG

Unlock the Secrets of English Learning with “Tiếng Anh 8”: A Comprehensive Guide

tiếng anh 8 là một trong những cấp độ quan trọng trong quá trình học tiếng Anh của học sinh phổ thông. Ở cấp độ này, các em sẽ được củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp, từ vựng, cũng như phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Để học tốt tiếng Anh 8, các em cần có phương pháp học tập hiệu quả và nguồn tài liệu học tập chất lượng. Excel English là một website chuyên cung cấp các khóa học tiếng Anh trực tuyến chất lượng cao, với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và giáo trình được thiết kế bài bản. Các khóa học của Excel English được thiết kế để giúp học sinh cải thiện toàn diện các kỹ năng tiếng Anh, trong đó có tiếng Anh 8. Với Excel English, các em sẽ được học tiếng Anh một cách dễ dàng, hiệu quả và thú vị.

Chủ đề Nội dung
Chương trình học – Từ vựng theo chủ đề: Gia đình, trường học, sở thích, du lịch…- Ngữ pháp: thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn…- Kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
Ôn tập ngữ pháp – Các thì cơ bản: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn…- Câu điều kiện loại 1, 2…- Câu bị động
Bài tập – Bài tập trắc nghiệm: từ vựng, ngữ pháp…- Bài tập tự luận: viết đoạn văn, kể chuyện…- Bài tập nghe, nói
Đề thi – Đề thi học kỳ 1, 2…- Đề thi giữa kỳ…- Đề thi cuối kỳ
Tài liệu ôn tập – Sách giáo khoa Tiếng Anh 8…- Sách bài tập Tiếng Anh 8…- Tài liệu ôn tập trực tuyến
Mẹo học tập – Học từ vựng theo chủ đề…- Luyện ngữ pháp thường xuyên…- Nghe tiếng Anh mỗi ngày…- Đọc sách, báo tiếng Anh

I. Tiếng Anh 8: Ngữ pháp trọng tâm

Các thì cơ bản

Tiếng Anh 8 là năm học quan trọng để củng cố ngữ pháp cơ bản, trong đó có các thì cơ bản như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và quá khứ đơn. Học sinh cần nắm vững cách sử dụng của mỗi thì để có thể diễn đạt chính xác các sự việc, hành động xảy ra ở các thời điểm khác nhau.

Ví dụ về cách sử dụng các thì cơ bản
thì Công dụng Cấu trúc
Hiện tại đơn Diễn tả sự việc, hành động lặp đi lặp lại hằng ngày, chân lý, sự thật hiển nhiên S + V(s/es) + O
Hiện tại tiếp diễn Diễn tả sự việc, hành động đang xảy ra tại thời điểm nói S + am/is/are + V-ing + O
Quá khứ đơn Diễn tả sự việc, hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ S + V(ed/dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ) + O

Câu điều kiện

Câu điều kiện là một trong những điểm ngữ pháp trọng tâm trong Tiếng Anh 8. Câu điều kiện được chia thành 3 loại chính: câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3. Học sinh cần nắm rõ cách sử dụng của từng loại câu điều kiện để có thể diễn đạt các mong muốn, giả định hoặc kết quả có thể xảy ra trong các tình huống khác nhau.

 • Câu điều kiện loại 1: Diễn tả hành động, sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nếu có đủ điều kiện.
 • **Câu điều kiện loại 2:** Diễn tả hành động, sự việc không có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai do điều kiện không thể đạt được.
 • Câu điều kiện loại 3: Diễn tả hành động, sự việc không thể xảy ra ở quá khứ do điều kiện không được đáp ứng.

Câu bị động

Câu bị động là một cấu trúc ngữ pháp giúp chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động. Câu bị động thường được sử dụng để nhấn mạnh vào hành động hoặc sự kiện hơn là chủ thể thực hiện hành động đó. Học sinh cần nắm vững cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động để có thể diễn đạt các thông tin một cách linh hoạt và chính xác hơn.Một số ví dụ về câu bị động:

 • The book is being read by the student.
 • The car was washed by my father.
 • The letter has been sent.

II. Tiếng Anh 8: Từ vựng mở rộng

Từ vựng theo chủ đề

Tiếng Anh 8 sẽ giới thiệu cho các em nhiều chủ đề từ vựng mới, bao gồm:- Gia đình- Trường học- Sở thích- Du lịch- Môi trườngMỗi chủ đề sẽ bao gồm một loạt các từ vựng liên quan, giúp các em mở rộng vốn từ vựng và giao tiếp hiệu quả hơn trong các tình huống khác nhau.

Chủ đề Từ vựng
Gia đình father, mother, brother, sister, grandparents
Trường học teacher, student, classroom, blackboard, textbook
Sở thích reading, writing, playing sports, listening to music
Du lịch airport, airplane, hotel, beach, museum
Môi trường air pollution, water pollution, deforestation, climate change

Từ vựng học thuật

Ngoài từ vựng theo chủ đề, Tiếng Anh 8 còn giới thiệu cho các em nhiều từ vựng học thuật, giúp các em học tập hiệu quả hơn.Những từ vựng này thường được sử dụng trong sách giáo khoa, bài giảng và các tài liệu học tập khác.Một số ví dụ về từ vựng học thuật bao gồm:- Hypothesis- Theory- Experiment- Data- AnalysisViệc nắm vững từ vựng học thuật sẽ giúp các em hiểu rõ hơn các khái niệm và ý tưởng trong các môn học khác nhau.

III. Tiếng Anh 8: Kỹ năng đọc hiểu

Scanning and Skimming

Scanning and skimming are two essential reading skills that students should master in English 8. Scanning involves quickly reading a text to find specific information, while skimming involves reading a text to get a general overview of its content. Both skills are important for academic success, as students will often need to be able to quickly find information in textbooks and other reading materials.There are a few key strategies that students can use to improve their scanning and skimming skills. For scanning, it is helpful to focus on the first and last sentences of each paragraph, as well as any headings or subheadings. For skimming, it is helpful to read the first and last paragraphs of a text, as well as any headings or subheadings. It is also helpful to pay attention to the overall structure of a text, such as whether it is a narrative, an argument, or an explanation.

Scanning Skimming
Quickly reading a text to find specific information Reading a text to get a general overview of its content
Focus on the first and last sentences of each paragraph, as well as any headings or subheadings Read the first and last paragraphs of a text, as well as any headings or subheadings
Pay attention to the overall structure of a text Pay attention to the overall structure of a text

Main Idea and Supporting Details

Another important reading skill for students to master in English 8 is the ability to identify the main idea and supporting details of a text. The main idea is the central point that the author is trying to make, while the supporting details are the facts, examples, and other information that the author uses to support the main idea.There are a few key strategies that students can use to identify the main idea and supporting details of a text. First, it is helpful to read the text carefully and pay attention to the overall structure of the text. Second, it is helpful to identify the topic of the text and the author’s purpose for writing the text. Third, it is helpful to look for key words and phrases that indicate the main idea and supporting details.

 • The main idea is the central point that the author is trying to make.
 • The supporting details are the facts, examples, and other information that the author uses to support the main idea.
 • To identify the main idea and supporting details of a text, read the text carefully and pay attention to the overall structure of the text.
 • Identify the topic of the text and the author’s purpose for writing the text.
 • Look for key words and phrases that indicate the main idea and supporting details.

Making Inferences

Making inferences is another important reading skill that students should master in English 8. Making inferences involves using the information in a text to draw conclusions about things that are not explicitly stated in the text. This skill is important for academic success, as students will often need to be able to make inferences in order to understand the meaning of a text.There are a few key strategies that students can use to make inferences. First, it is helpful to read the text carefully and pay attention to the overall structure of the text. Second, it is helpful to identify the topic of the text and the author’s purpose for writing the text. Third, it is helpful to look for key words and phrases that indicate that an inference can be made.

 • Making inferences involves using the information in a text to draw conclusions about things that are not explicitly stated in the text.
 • To make inferences, read the text carefully and pay attention to the overall structure of the text.
 • Identify the topic of the text and the author’s purpose for writing the text.
 • Look for key words and phrases that indicate that an inference can be made.

IV. Tiếng Anh 8: Kỹ năng viết

Writing skills are essential for effective communication in English. In Tiếng Anh 8, students will develop their writing skills through a variety of activities, including:- Writing short paragraphs and essays- Summarizing and paraphrasing texts- Writing different types of letters, such as formal letters, informal letters, and emails- Writing creative pieces, such as stories and poemsStudents will also learn how to use correct grammar and punctuation, and how to organize their writing in a logical and coherent way.

V. Conclusion

Tiếng Anh 8 is an important year for students as they begin to learn more complex grammar and vocabulary. By understanding the key concepts of the language, students can build a strong foundation for future success. With hard work and dedication, students can master Tiếng Anh 8 and achieve their academic goals.

Related Articles

Back to top button