Tiếng Anh Thương Mại

Hợp đồng thương mại tiếng anh đơn giản dễ hiểu

Với sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế, hợp đồng thương mại tiếng anh trở thành một công cụ thiết yếu để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Hiểu rõ về hợp đồng thương mại tiếng Anh là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp tham gia giao dịch quốc tế tránh được những rủi ro không đáng có. Bài viết này do Excelenglish biên soạn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về hợp đồng thương mại tiếng Anh, từ các loại hợp đồng phổ biến, cấu trúc chung cho đến các điều khoản quan trọng và những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng.

Hợp đồng thương mại tiếng anh đơn giản dễ hiểu
Hợp đồng thương mại tiếng anh đơn giản dễ hiểu

I. Hợp đồng thương mại tiếng Anh là gì?

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Hợp đồng này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, do đó, việc nắm rõ các quy định của loại hợp đồng này là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế.

II. Các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến

Có nhiều loại hợp đồng thương mại tiếng Anh khác nhau, phổ biến nhất là:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa:

Là hợp đồng mà bên bán chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa cho bên mua, và bên mua trả tiền cho hàng hóa đó.

 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ:

Là hợp đồng mà bên cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ cho bên mua, và bên mua trả tiền cho dịch vụ đó.

 • Hợp đồng thuê tàu:

Là hợp đồng mà bên cho thuê tàu cho bên thuê tàu thuê trong một khoảng thời gian nhất định, và bên thuê tàu trả tiền thuê tàu cho bên cho thuê tàu.

 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa:

Là hợp đồng mà bên vận chuyển hàng hóa vận chuyển hàng hóa cho bên gửi hàng, và bên gửi hàng trả tiền vận chuyển hàng hóa cho bên vận chuyển hàng hóa.

 • Hợp đồng bảo hiểm:

Là hợp đồng mà bên bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho bên được bảo hiểm, và bên được bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho bên bảo hiểm.

III. Cấu trúc chung của hợp đồng thương mại tiếng Anh

Một hợp đồng thương mại tiếng Anh thường có cấu trúc như sau:

 • Tiêu đề:

Tiêu đề của hợp đồng nêu rõ loại hợp đồng, tên của các bên tham gia hợp đồng, ngày ký kết hợp đồng, v.v…

 • Mở đầu:

Mở đầu của hợp đồng nêu rõ các bên tham gia hợp đồng, địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng, v.v…

 • Điều khoản và điều kiện:

Điều khoản và điều kiện của hợp đồng nêu rõ các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, các điều kiện thanh toán, các điều kiện giao hàng, các điều kiện bảo hành, v.v…

 • Chữ ký:

Chữ ký của các bên tham gia hợp đồng là dấu hiệu thể hiện sự đồng ý của các bên tham gia hợp đồng với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.

IV. Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh

Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh bao gồm:

 • Điều khoản về giá cả:

Nêu rõ giá cả của hàng hóa hoặc dịch vụ, cũng như các điều kiện thanh toán.

 • Điều khoản về số lượng:

Nêu rõ số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được giao.

 • Điều khoản về chất lượng:

Nêu rõ chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ được giao.

 • Điều khoản về thời gian giao hàng:

Nêu rõ thời gian giao hàng hóa hoặc dịch vụ.

 • Điều khoản về bảo hành:

Nêu rõ các điều khoản bảo hành đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được giao.

 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp:

Nêu rõ cách thức giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng.

V. Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh

Khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, cần lưu ý một số điều sau:

 • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu:

Tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành hoặc mơ hồ.

 • Đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng trước khi ký kết:

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.

 • Tìm kiếm sự tư vấn của luật sư nếu cần thiết:

Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, hãy tìm kiếm sự tư vấn của luật sư.

VI. Các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Hợp đồng này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, do đó, việc nắm rõ các quy định của loại hợp đồng này là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế.

Có nhiều loại hợp đồng thương mại tiếng Anh khác nhau, mỗi loại hợp đồng sẽ có những quy định riêng. Tuy nhiên, nhìn chung, các hợp đồng thương mại tiếng Anh thường bao gồm các điều khoản sau:

 • Tên và địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng
 • Mục đích của hợp đồng
 • Các điều khoản về giá cả, thanh toán và giao hàng
 • Các điều khoản về trách nhiệm của các bên
 • Các điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Các điều khoản về hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

Dưới đây là một số loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 • Hợp đồng bảo hiểm
 • Hợp đồng thuê tàu biển
 • Hợp đồng tín dụng
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, các bên cần lưu ý đến các vấn đề sau:

 • Ngôn ngữ của hợp đồng
 • Luật áp dụng cho hợp đồng
 • Trách nhiệm của các bên
 • Các điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Các điều khoản về hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

Việc soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh là một công việc phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về luật thương mại quốc tế. Do đó, các doanh nghiệp nên thuê một luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để giúp họ soạn thảo hợp đồng.

Bảng tóm tắt các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến
Loại hợp đồng Mục đích
Hợp đồng mua bán hàng hóa Mua bán hàng hóa giữa hai bên
Hợp đồng cung cấp dịch vụ Cung cấp dịch vụ giữa hai bên
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa Vận chuyển hàng hóa giữa hai bên
Hợp đồng bảo hiểm Bảo hiểm rủi ro cho một bên
Hợp đồng thuê tàu biển Thuê tàu biển giữa hai bên
Hợp đồng tín dụng Cung cấp tín dụng cho một bên
Hợp đồng nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại giữa hai bên

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một công cụ quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Việc nắm rõ các quy định của loại hợp đồng này sẽ giúp các doanh nghiệp tránh được những rủi ro không đáng có.

Các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến
Các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến

VII. Cấu trúc chung của hợp đồng thương mại tiếng Anh

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Hợp đồng này thường được soạn thảo bằng tiếng Anh, ngôn ngữ chung của thương mại quốc tế. Cấu trúc chung của hợp đồng thương mại tiếng Anh thường bao gồm các phần sau:

 • Tiêu đề hợp đồng: Tiêu đề hợp đồng nêu rõ tên của hợp đồng và các bên tham gia hợp đồng.
 • Lời mở đầu: Lời mở đầu nêu rõ mục đích của hợp đồng và các bên tham gia hợp đồng.
 • Các điều khoản và điều kiện: Các điều khoản và điều kiện nêu rõ các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Các điều khoản và điều kiện thường bao gồm các nội dung sau:
 • Giá cả và phương thức thanh toán: Giá cả và phương thức thanh toán nêu rõ giá cả của hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch và phương thức thanh toán được sử dụng.
 • Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng nêu rõ thời gian giao hàng hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch.
 • Địa điểm giao hàng: Địa điểm giao hàng nêu rõ địa điểm giao hàng hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch.
 • Chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ: Chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ nêu rõ chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch.
 • Bảo hành và trách nhiệm: Bảo hành và trách nhiệm nêu rõ các điều khoản bảo hành và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng.
 • Giải quyết tranh chấp: Giải quyết tranh chấp nêu rõ cách thức giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng.
 • Chữ ký của các bên: Chữ ký của các bên nêu rõ chữ ký của các bên tham gia hợp đồng.

Ngoài các phần trên, hợp đồng thương mại tiếng Anh có thể bao gồm các phần khác tùy thuộc vào tính chất của hợp đồng. Ví dụ, hợp đồng thương mại về mua bán hàng hóa có thể bao gồm các phần sau:

 • Mô tả hàng hóa: Mô tả hàng hóa nêu rõ các thông tin về hàng hóa được giao dịch, chẳng hạn như tên hàng hóa, số lượng hàng hóa, chất lượng hàng hóa, đóng gói hàng hóa, v.v.
 • Kiểm tra hàng hóa: Kiểm tra hàng hóa nêu rõ cách thức kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng.
 • Vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển hàng hóa nêu rõ cách thức vận chuyển hàng hóa từ nơi bán đến nơi mua.
 • Bảo hiểm hàng hóa: Bảo hiểm hàng hóa nêu rõ các điều khoản bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng quan trọng trong thương mại quốc tế. Do đó, khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, các bên tham gia hợp đồng cần lưu ý đến các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng.

Cấu trúc chung của hợp đồng thương mại tiếng Anh
Cấu trúc chung của hợp đồng thương mại tiếng Anh

VIII. Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh

Trong hợp đồng thương mại tiếng Anh, các điều khoản đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Dưới đây là một số điều khoản quan trọng thường gặp trong hợp đồng thương mại tiếng Anh:

 • Parties to the Contract (Các bên tham gia hợp đồng): Xác định các bên tham gia hợp đồng, bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của các bên.
 • Subject Matter of the Contract (Mục đích của hợp đồng): Mô tả chi tiết về hàng hóa, dịch vụ hoặc công việc sẽ được cung cấp theo hợp đồng.
 • Price and Payment Terms (Giá cả và điều khoản thanh toán): Xác định giá cả của hàng hóa, dịch vụ hoặc công việc, cũng như các điều khoản thanh toán, bao gồm phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán và các khoản chi phí liên quan.
 • Delivery and Shipping Terms (Điều khoản giao hàng và vận chuyển): Xác định thời gian, địa điểm giao hàng, phương thức vận chuyển và các trách nhiệm liên quan đến việc giao hàng.
 • Warranties and Representations (Bảo hành và cam kết): Các bên cam kết và bảo đảm về chất lượng, số lượng, tính năng của hàng hóa, dịch vụ hoặc công việc.
 • Intellectual Property Rights (Quyền sở hữu trí tuệ): Xác định quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ liên quan đến hợp đồng, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và bí mật thương mại.
 • Termination and Cancellation (Chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng): Xác định các trường hợp và điều kiện chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng, cũng như các hậu quả pháp lý liên quan.
 • Dispute Resolution (Giải quyết tranh chấp): Xác định phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên, bao gồm thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc tố tụng.
 • Governing Law and Jurisdiction (Luật và thẩm quyền áp dụng): Xác định luật pháp và thẩm quyền của quốc gia hoặc khu vực pháp lý sẽ được áp dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Ngoài ra, hợp đồng thương mại tiếng Anh có thể bao gồm các điều khoản khác tùy thuộc vào tính chất và mục đích cụ thể của hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng hợp đồng được soạn thảo và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh
Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh

IX. Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh

Để có thể đảm bảo được những lợi ích, quyền lợi của công ty và đưa mọi điều khoản được hai bên thực hiện theo đúng như thỏa thuận. Bên cạnh đó, hợp đồng thương mại tiếng Anh còn có những tác dụng cụ thể như sau:

 • Công ty có thể chủ động trong việc thu thập thông tin về khách hàng, đối tác.
 • Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế
 • Nâng cao uy tín, chất lượng, giá trị của sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp.
 • Tạo dựng được những kênh phân phối sản phẩm hiệu quả hơn.
 • Hỗ trợ trong quá trình xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Để có thể soạn thảo được mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh hiệu quả, đòi hỏi người biên soạn phải có được những kinh nghiệm, kỹ năng cao hơn.

Đồng thời, phải trang bị cho mình những kiến thức chuyên môn chuyên sâu, có đủ thông tin về hàng hóa, đối tác, sản phẩm. Nắm rõ được những thông tin của kiện của cơ sở, doanh nghiệp, pháp lý. Cụ thể bạn cần lưu ý đến những vấn đề pháp lý như sau:

 • Luật về hợp đồng
 • Luật về giao thông quốc tế
 • Luật về vận tải quốc tế
 • Luật về tài chính-tiền tệ
 • Luật về sở hữu trí tuệ
 • Luật về bảo hiểm
 • Luật về tài sản quốc gia
 • Thay đổi Thông tư 03/2018/TT-BTC hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao, trò chơi theo nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 12/2019/TT-BTC – Hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và giá dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành ban hành 12/2019/TT-BTC.
 • Quyết định số 01/2021/QĐ-BTTTT 01/2021/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc ban hành Quy định quản lý thiết bị đo, tập hợp và phát, truyền thông tin thuần túy phục vụ nhu cầu cá nhân
 • Thông tư số 08/2020/TT-BNV hướng dẫn về đăng ký danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải khai báo với Bộ Y tế
 • Thông tư số 08/2020/TT-BNV hướng dẫn về đăng ký danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải khai báo với Bộ Y tế

Đối với điều khoản thẩm quyền pháp lý:

 • Cần phải chọn một trọng tài viên có chuyên môn hiểu biết nhất trong lĩnh vực hợp đồng mua bán thương mại quốc tế tiếng Anh để đảm bảo được lợi ích của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị đầy đủ những chứng cứ chứng minh các nội dung vi phạm, chứng minh quyền yêu cầu hưởng phúc lợi.
 • Khi đề cập đến điều khoản ngôn ngữ: Việc lựa chọn ngôn ngữ sẽ tùy thuộc vào nơi tòa án thụ lý vụ việc, nơi trọng tài tuy nhiên cũng cần xem xét thường thì tiếng anh được khuyến khích sử dụng trong các hợp đồng thương mại quốc tế tiếng anh
 • Về chế tài xử phạt hợp đồng:

Mỗi hợp đồng được thỏa thuận giữa hai bên và thường sẽ không quyết toán theo hướng có lợi cho cả hai bên. Chính vì vậy, đối với bên có lợi, họ luôn muốn thực sự nghiêm túc thực hiện đúng như những thỏa thuận đã cam kết, hướng đến sự hoàn thành hợp đồng một cách êm đẹp. Còn với bên có hại điều này tác động hoàn toàn ngược lại.

Để đảm bảo không vi phạm vào pháp luật, không gây thiệt hại tới quyền, lợi ích của mình, doanh nghiệp cần chú ý đến các chế tài xử phạt khác nằm trong điều 278 Bộ luật dân sự năm 2015:

 • Không ký quỹ hết hạn thực hiện nghĩa vụ trả tiền: Bị xử lý phạt bằng 0,05% số tiền chậm trả/ngày quá hạn.
 • Bên vi phạm không ký quỹ hết hạn thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa, thực hiện công việc hoặc dịch vụ: Bị phạt bằng 0,1% giá trị hàng hóa, công việc hoặc dịch vụ/ngày quá hạn.
 • Không ký quỹ hết hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất, thuê mặt nước: Bị xử phạt bằng 0,05% số tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm trả/ngày quá hạn.

X. Mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Hợp đồng này được sử dụng để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch, cũng như các điều khoản và điều kiện của giao dịch.

Hợp đồng thương mại tiếng Anh thường bao gồm các điều khoản sau:

 • Tên và địa chỉ của các bên tham gia giao dịch
 • Mục đích của hợp đồng
 • Mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch
 • Số lượng, chất lượng và giá cả của hàng hóa hoặc dịch vụ
 • Thời gian và địa điểm giao hàng
 • Phương thức thanh toán
 • Các điều khoản về bảo hành và bảo hiểm
 • Các điều khoản về giải quyết tranh chấp

Hợp đồng thương mại tiếng Anh thường được soạn thảo bởi các luật sư chuyên về luật thương mại quốc tế. Các luật sư này sẽ giúp các bên tham gia giao dịch hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, cũng như đảm bảo rằng hợp đồng được soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật.

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng rất quan trọng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Hợp đồng này giúp các bên tham gia giao dịch xác định rõ quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như các điều khoản và điều kiện của giao dịch. Do đó, việc soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh cần được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác.

Bảng giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh
Dịch vụ Giá
Soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh đơn giản 1.000.000 VNĐ
Soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh phức tạp 2.000.000 VNĐ
Dịch hợp đồng thương mại tiếng Anh 500.000 VNĐ

Lưu ý:

 • Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp của hợp đồng và yêu cầu của khách hàng.
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh cho khách hàng trên toàn quốc.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0987654321.

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng rất quan trọng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Hợp đồng này giúp các bên tham gia giao dịch xác định rõ quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như các điều khoản và điều kiện của giao dịch. Do đó, việc soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh cần được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác.

XI. Kết luận

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Việc nắm rõ các quy định của loại hợp đồng này là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế. Bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin về các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến, cấu trúc chung của hợp đồng thương mại tiếng Anh, các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh và lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng thương mại tiếng Anh và áp dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của mình.

Related Articles

Back to top button