Phát Âm Tiếng Anh

Quy tắc phát âm tiếng Anh: Nắm vững để giao tiếp trôi chảy

Quy tắc phát âm tiếng Anh: Nắm vững để giao tiếp trôi chảy
Quy tắc phát âm tiếng Anh: Nắm vững để giao tiếp trôi chảy

I. Đặc điểm của quy tắc phát âm tiếng Anh

Quy tắc phát âm tiếng Anh là một tập hợp các quy tắc hướng dẫn cách phát âm các từ tiếng Anh. Các quy tắc này dựa trên mối quan hệ giữa cách viết và cách phát âm của các từ. Quy tắc phát âm tiếng Anh có thể phức tạp, nhưng chúng cũng có thể được học và ghi nhớ. Có một số đặc điểm chính của quy tắc phát âm tiếng Anh:

 • Quy tắc phát âm tiếng Anh không phải lúc nào cũng nhất quán. Có nhiều từ có cách viết giống nhau nhưng cách phát âm khác nhau. Ví dụ, từ “read” có thể được phát âm là /riːd/ hoặc /red/.
 • Quy tắc phát âm tiếng Anh có thể thay đổi tùy theo vùng miền. Ví dụ, từ “car” được phát âm là /kɑːr/ ở Anh nhưng được phát âm là /kɑː/ ở Mỹ.
 • Quy tắc phát âm tiếng Anh có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh. Ví dụ, từ “the” được phát âm là /ðə/ khi nó đứng trước một nguyên âm, nhưng được phát âm là /ðiː/ khi nó đứng trước một phụ âm.

Mặc dù quy tắc phát âm tiếng Anh có thể phức tạp, nhưng chúng cũng có thể được học và ghi nhớ. Có một số cách để học quy tắc phát âm tiếng Anh, chẳng hạn như học qua sách giáo khoa, học qua các khóa học trực tuyến hoặc học qua các ứng dụng học tiếng Anh.

II. Những quy tắc phát âm cơ bản khi học tiếng Anh

Khi học tiếng Anh, bạn cần nắm vững những quy tắc phát âm cơ bản để có thể phát âm đúng các từ tiếng Anh. Dưới đây là một số quy tắc phát âm cơ bản khi học tiếng Anh:

 • Phụ âm cuối: Phụ âm cuối thường không được phát âm rõ ràng trong tiếng Anh. Ví dụ, từ “cat” được phát âm là /kæt/, nhưng phụ âm “t” cuối không được phát âm rõ ràng.
 • Nguyên âm đơn: Nguyên âm đơn trong tiếng Anh có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của chúng trong từ. Ví dụ, nguyên âm “a” có thể được phát âm là /æ/, /ɑː/, /ɔː/ hoặc /ə/.
 • Nguyên âm đôi: Nguyên âm đôi trong tiếng Anh được tạo thành từ hai nguyên âm đơn. Nguyên âm đôi thường được phát âm theo cách riêng của chúng, không giống như cách phát âm của hai nguyên âm đơn riêng lẻ. Ví dụ, nguyên âm đôi “ai” được phát âm là /eɪ/.
 • Phụ âm cuối: Phụ âm cuối thường không được phát âm rõ ràng trong tiếng Anh. Ví dụ, từ “cat” được phát âm là /kæt/, nhưng phụ âm “t” cuối không được phát âm rõ ràng.

Đây chỉ là một số quy tắc phát âm cơ bản khi học tiếng Anh. Để phát âm tiếng Anh đúng, bạn cần học và luyện tập thường xuyên. Bạn có thể học quy tắc phát âm tiếng Anh qua sách giáo khoa, học qua các khóa học trực tuyến hoặc học qua các ứng dụng học tiếng Anh.

III. Quy tắc phát âm phụ âm tiếng Anh

Phụ âm tiếng Anh được chia thành hai loại: phụ âm hữu thanh và phụ âm vô thanh. Phụ âm hữu thanh được phát âm bằng cách rung dây thanh, trong khi phụ âm vô thanh được phát âm bằng cách không rung dây thanh.

Phụ âm hữu thanh Phụ âm vô thanh
b p
d t
g k
v f
z s
ʒ ʃ
ð θ

Ngoài ra, còn có một số phụ âm khác không thuộc hai loại trên, chẳng hạn như /h/, /w/, /j/, /l/, /r/ và /m/. Các phụ âm này được gọi là phụ âm bán nguyên âm.

IV. Quy tắc phát âm nguyên âm đơn tiếng Anh

Nguyên âm đơn tiếng Anh được chia thành hai loại: nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Nguyên âm ngắn được phát âm trong thời gian ngắn, trong khi nguyên âm dài được phát âm trong thời gian dài.

Nguyên âm ngắn Nguyên âm dài
æ ɑː
e
ɒ ɔː
ɪ
ʌ ɜː

Ngoài ra, còn có một số nguyên âm đơn khác không thuộc hai loại trên, chẳng hạn như /ə/, /iː/, /uː/ và /ɔː/. Các nguyên âm đơn này được gọi là nguyên âm trung tính.

V. Quy tắc phát âm những âm kết hợp có đuôi r

Trong tiếng Anh, có một số âm kết hợp có đuôi r. Các âm kết hợp này được phát âm theo cách riêng của chúng, không giống như cách phát âm của các âm riêng lẻ.

Âm kết hợp Cách phát âm
or ɔː
air
ear
ire aɪə
ure ʊə

Ngoài ra, còn có một số âm kết hợp có đuôi r khác, chẳng hạn như /ɑːr/, /ɔːr/, /ɜːr/ và /ɪər/. Các âm kết hợp này được gọi là âm kết hợp có đuôi r mở.

VI. Quy tắc phát âm phụ âm cuối

Phụ âm cuối trong tiếng Anh thường không được phát âm rõ ràng. Tuy nhiên, có một số phụ âm cuối được phát âm rõ ràng, chẳng hạn như /t/, /d/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ và /ŋ/. Các phụ âm cuối này được gọi là phụ âm cuối hữu thanh.

Ngoài ra, còn có một số phụ âm cuối khác được phát âm không rõ ràng, chẳng hạn như /p/, /b/, /k/, /g/, /f/, /v/, /θ/, /ð/ và /h/. Các phụ âm cuối này được gọi là phụ âm cuối vô thanh.

VII. Cách luyện phát âm tiếng Anh chuẩn

Để luyện phát âm tiếng Anh chuẩn, bạn cần:

 • Học các quy tắc phát âm tiếng Anh: Bạn cần học và nắm vững các quy tắc phát âm tiếng Anh để có thể phát âm đúng các từ tiếng Anh.
 • Luyện tập thường xuyên: Bạn cần luyện tập phát âm tiếng Anh thường xuyên để có thể phát âm đúng các từ tiếng Anh. Bạn có thể luyện tập phát âm tiếng Anh bằng cách đọc to các từ tiếng Anh, nghe các bản ghi âm tiếng Anh và nói chuyện với người bản ngữ.
 • Nhận phản hồi từ người bản ngữ: Bạn có thể nhờ người bản ngữ nghe bạn phát âm tiếng Anh và cho bạn phản hồi. Người bản ngữ có thể giúp bạn phát hiện ra những lỗi sai trong cách phát âm của bạn và giúp bạn sửa lỗi.

Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự kiên trì. Tuy nhiên, nếu bạn luyện tập thường xuyên và nhận phản hồi từ người bản ngữ, bạn sẽ có thể phát âm tiếng Anh chuẩn.

VIII. Những quy tắc phát âm cơ bản khi học tiếng Anh

Để phát âm tiếng Anh chuẩn, bạn cần nắm vững những quy tắc phát âm cơ bản. Dưới đây là một số quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản mà bạn cần biết:

 • Quy tắc 1: Phụ âm cuối không phát âm
 • Quy tắc 2: Phụ âm cuối phát âm là /t/, /d/, /s/, /z/, /l/, /n/, /r/ thì phát âm rõ ràng
 • Quy tắc 3: Phụ âm cuối phát âm là /p/, /b/, /k/, /g/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ thì không phát âm rõ ràng

Ví dụ:

 • cat /kæt/
 • dog /dɒg/
 • book /bʊk/
 • pen /pɛn/
 • light /laɪt/
 • mouse /maʊs/

Quy tắc 4: Nguyên âm đơn phát âm là /æ/, /e/, /ɪ/, /ɒ/, /ʊ/, /ʌ/ thì phát âm rõ ràng

Ví dụ:

 • hat /hæt/
 • bed /bɛd/
 • sit /sɪt/
 • hot /hɒt/
 • put /pʊt/
 • sun /sʌn/

Quy tắc 5: Nguyên âm đơn phát âm là /iː/, /aɪ/, /ɔɪ/, /uː/, /aʊ/, /əʊ/ thì phát âm dài

Ví dụ:

 • meet /miːt/
 • five /faɪv/
 • boy /bɔɪ/
 • boot /buːt/
 • house /haʊs/
 • mouse /maʊs/

Quy tắc 6: Nguyên âm đôi phát âm là /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /uː/, /aʊ/, /əʊ/ thì phát âm dài

Ví dụ:

 • day /deɪ/
 • rain /reɪn/
 • boy /bɔɪ/
 • boot /buːt/
 • house /haʊs/
 • mouse /maʊs/

Quy tắc 7: Phụ âm cuối là /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ thì phát âm dài

Ví dụ:

 • cats /kæts/
 • dogs /dɒgz/
 • dishes /dɪʃɪz/
 • brushes /brʌʃɪz/
 • watches /wɒtʃɪz/
 • bridges /brɪdʒɪz/

Quy tắc 8: Phụ âm cuối là /t/, /d/ thì phát âm ngắn

Ví dụ:

 • cat /kæt/
 • dog /dɒg/
 • hat /hæt/
 • bed /bɛd/
 • sit /sɪt/
 • hot /hɒt/

Quy tắc 9: Phụ âm cuối là /p/, /b/, /k/, /g/, /f/, /v/, /θ/, /ð/ thì phát âm ngắn

Ví dụ:

 • cap /kæp/
 • bag /bæg/
 • book /bʊk/
 • leg /lɛg/
 • five /faɪv/
 • love /lʌv/

Quy tắc 10: Phụ âm cuối là /l/, /n/, /r/ thì phát âm vừa

Ví dụ:

 • ball /bɔːl/
 • man /mæn/
 • car /kɑː/

Những quy tắc phát âm cơ bản khi học tiếng Anh
Những quy tắc phát âm cơ bản khi học tiếng Anh

IX. Quy tắc phát âm phụ âm tiếng Anh

Phụ âm tiếng Anh được chia thành hai loại chính: phụ âm hữu thanh và phụ âm vô thanh. Phụ âm hữu thanh được phát âm bằng cách rung dây thanh, trong khi phụ âm vô thanh được phát âm bằng cách không rung dây thanh.

Dưới đây là bảng tổng hợp các phụ âm tiếng Anh cùng cách phát âm của chúng:

Phụ âm Cách phát âm
b Bằng môi hữu thanh
c Tiếng xì không bật hơi vị trí ở răng cửa
d Đặt lưỡi vào vòm hàm, bật đầu lưỡi ra
f Phát âm bằng môi dưới và răng cửa trên
g Âm giữa mở, phi môi
h Không có âm tương ứng trong tiếng Việt
j Giữa mở, phi môi
k Môi mở và lưỡi hạ thấp
l Lưỡi hướng về giữa
m Môi mở và lưỡi hạ thấp
n Đặt lưỡi vào vòm hàm, bật đầu lưỡi ra
p Bằng môi hữu thanh
r Cộng âm u/ə/ và âm r
s Tiếng xì không bật hơi vị trí ở răng cửa
t Đặt lưỡi vào vòm hàm, bật đầu lưỡi ra
v Răng môi hữu thanh
w Môi mở và lưỡi hạ thấp
x Không có âm tương ứng trong tiếng Việt
y Lưỡi hướng về giữa
z Tiếng xì không bật hơi vị trí ở răng cửa

Ngoài ra, còn có một số phụ âm đặc biệt trong tiếng Anh, bao gồm:

 • Phụ âm gió: h, w
 • Phụ âm mũi: m, n, ng
 • Phụ âm lỏng: l, r
 • Phụ âm kép: ch, sh, th, wh

Cách phát âm của các phụ âm này có thể thay đổi tùy theo vị trí của chúng trong từ hoặc cụm từ. Ví dụ, phụ âm “s” có thể được phát âm là /s/ hoặc /z/ tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ.

Để phát âm đúng các phụ âm tiếng Anh, bạn cần luyện tập thường xuyên và chú ý đến cách phát âm của người bản xứ. Bạn có thể tìm kiếm các video hoặc bài học phát âm trực tuyến để giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm của mình.

Quy tắc phát âm phụ âm tiếng Anh
Quy tắc phát âm phụ âm tiếng Anh

X. Quy tắc phát âm nguyên âm đơn tiếng Anh

Nguyên âm đơn tiếng Anh gồm 12 nguyên âm a, e, i, o, u, ǝ, ʌ, ɔ, ɒ, ʊ, æ, ɑ phát âm theo nhiều quy tắc khác nhau. Dưới đây đưa ra những quy tắc phát âm cơ bản giúp bạn có thể tự đọc được chuẩn theo từng ngữ âm.

Nguyên âm Cách phát âm
a Miệng mở, môi hơi mở, lưỡi hơi thụt về phía sau, bật hơi
e Miệng hơi mở, môi hơi mím, lưỡi hơi thụt về phía sau, bật hơi.
i Miệng mở vừa, môi mím lại, chóp lưỡi dẹt áp chặt vào hàm dưới, bung hơi mạnh ra.

Với những hướng dẫn trên bạn sẽ dễ dàng tự đọc chuẩn theo ngữ âm tiếng Anh.

Quy tắc phát âm nguyên âm đơn tiếng Anh
Quy tắc phát âm nguyên âm đơn tiếng Anh

XI. Quy tắc phát âm những âm kết hợp có đuôi r

Âm tiết có đuôi r Cách phát âm
or Cộng âm u/ə/ và âm r
air Cộng âm e/ei/ và âm r
ear Cộng âm i/ia/ và âm r

Quy tắc phát âm phụ âm cuối

 • Phụ âm cuối không bật hơi: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/
 • Phụ âm cuối bật hơi: /p/, /t/, /k/
 • Phụ âm cuối hữu thanh: /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /z/, /ʒ/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/
 • Phụ âm cuối vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /ʃ/, /h/

Cách luyện phát âm tiếng Anh chuẩn

 1. Luyện tập phát âm các nguyên âm và phụ âm đơn lẻ.
 2. Luyện tập phát âm các âm kết hợp.
 3. Luyện tập phát âm các từ đơn.
 4. Luyện tập phát âm các cụm từ.
 5. Luyện tập phát âm các câu.
 6. Luyện tập phát âm các đoạn văn.
 7. Luyện tập phát âm các bài hát.
 8. Luyện tập phát âm các bài thơ.
 9. Luyện tập phát âm các bài diễn thuyết.
 10. Luyện tập phát âm các bài thuyết trình.

Quy tắc phát âm những âm kết hợp có đuôi r
Quy tắc phát âm những âm kết hợp có đuôi r

XII. Quy tắc phát âm phụ âm cuối

Phụ âm cuối thường không được phát âm khi đứng sau các nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi phụ âm cuối là /t/ hoặc /d/, hoặc khi phụ âm cuối được gấp đôi.

Phụ âm cuối Cách phát âm
b Không phát âm
c Không phát âm
d Phát âm như /t/
f Không phát âm
g Không phát âm
h Không phát âm
j Không phát âm
k Không phát âm
l Không phát âm
m Không phát âm
n Không phát âm
p Không phát âm
r Không phát âm
s Phát âm như /z/
t Phát âm như /t/
v Không phát âm
w Không phát âm
x Không phát âm
y Không phát âm
z Phát âm như /z/

Ví dụ:

 • cat /kæt/
 • dog /dɒg/
 • sit /sɪt/
 • hat /hæt/
 • book /bʊk/

Có một số trường hợp ngoại lệ đối với các quy tắc này. Ví dụ, phụ âm cuối /t/ hoặc /d/ thường được phát âm khi đứng sau các nguyên âm ngắn. Ví dụ:

 • hot /hɑːt/
 • bed /bɛd/

Ngoài ra, phụ âm cuối thường được phát âm khi được gấp đôi. Ví dụ:

 • letter /ˈlɛtər/
 • dinner /ˈdɪnər/

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm phụ âm cuối trong tiếng Anh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Quy tắc phát âm phụ âm cuối
Quy tắc phát âm phụ âm cuối

XIII. Cách luyện phát âm tiếng Anh chuẩn

Để luyện phát âm tiếng Anh chuẩn, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau:

 • Nghe nhiều tiếng Anh: Nghe nhiều tiếng Anh sẽ giúp bạn làm quen với các âm thanh và ngữ điệu của ngôn ngữ này. Bạn có thể nghe nhạc, xem phim, nghe podcast hoặc nói chuyện với người bản xứ để cải thiện khả năng nghe của mình.
 • Luyện tập nói theo: Sau khi đã nghe nhiều tiếng Anh, bạn có thể bắt đầu luyện tập nói theo. Bạn có thể đọc to các bài báo, sách hoặc kịch bản phim để luyện tập phát âm. Bạn cũng có thể nói chuyện với bạn bè hoặc người thân bằng tiếng Anh để thực hành.
 • Sử dụng từ điển phát âm: Từ điển phát âm sẽ giúp bạn biết cách phát âm chính xác các từ tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng từ điển trực tuyến hoặc từ điển giấy để tra cứu cách phát âm của các từ.
 • Tham gia các lớp học phát âm: Nếu bạn muốn cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình một cách nhanh chóng, bạn có thể tham gia các lớp học phát âm. Các lớp học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh và giúp bạn luyện tập phát âm các âm thanh và từ vựng tiếng Anh một cách chính xác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số mẹo sau để cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình:

 • Nói chậm và rõ ràng: Khi nói tiếng Anh, hãy cố gắng nói chậm và rõ ràng để người nghe có thể hiểu được bạn. Đừng nói quá nhanh hoặc quá nhỏ.
 • Chú ý đến ngữ điệu: Ngữ điệu là một phần quan trọng của tiếng Anh. Khi nói tiếng Anh, hãy chú ý đến ngữ điệu của mình để truyền đạt đúng ý nghĩa của câu.
 • Sử dụng các cử chỉ tay: Khi nói tiếng Anh, bạn có thể sử dụng các cử chỉ tay để giúp người nghe hiểu được bạn. Tuy nhiên, hãy sử dụng các cử chỉ tay một cách tự nhiên và không quá khoa trương.

Bằng cách áp dụng những phương pháp và mẹo trên, bạn có thể cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình và giao tiếp hiệu quả hơn với người bản xứ.

Phương pháp Mô tả
Nghe nhiều tiếng Anh Nghe nhạc, xem phim, nghe podcast hoặc nói chuyện với người bản xứ để cải thiện khả năng nghe của mình.
Luyện tập nói theo Đọc to các bài báo, sách hoặc kịch bản phim để luyện tập phát âm. Nói chuyện với bạn bè hoặc người thân bằng tiếng Anh để thực hành.
Sử dụng từ điển phát âm Tra cứu cách phát âm của các từ tiếng Anh.
Tham gia các lớp học phát âm Cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh và giúp bạn luyện tập phát âm các âm thanh và từ vựng tiếng Anh một cách chính xác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số mẹo sau để cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình:

 • Nói chậm và rõ ràng
 • Chú ý đến ngữ điệu
 • Sử dụng các cử chỉ tay

XIV. Kết luận

Trên đây là tổng hợp chi tiết về những quy tắc phát âm tiếng Anh đúng chuẩn. Excel English hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm từng âm, từng từ và nắm vững các quy tắc phát âm trong tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên và áp dụng những quy tắc này vào quá trình học tiếng Anh của mình để nâng cao khả năng phát âm và giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin và lưu loát.

Related Articles

Back to top button