Học tiếng anh

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Tiếng Anh: Tổng Hợp Kiến Thức Cơ Bản

Welcome to Excelenglish, your trusted source for comprehensive and engaging English learning resources. As the end of the first semester approaches, we understand the importance of effective preparation for students in grade 5. To support their academic journey, we present a comprehensive guide to the upcoming “đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng anh.” This guide will provide students with valuable insights, practice exercises, and tips to excel in their English language assessment.

I. Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh là một trong những tài liệu quan trọng giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố kiến thức đã học trong học kì 1. Đề thi này thường bao gồm các dạng bài tập khác nhau như trắc nghiệm, điền từ, sắp xếp câu, viết lại câu, đọc hiểu, viết đoạn văn, … nhằm đánh giá toàn diện năng lực tiếng Anh của học sinh.

Để chuẩn bị tốt cho đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh, các em học sinh cần ôn tập kĩ lưỡng các kiến thức đã học trong sách giáo khoa, làm nhiều bài tập trắc nghiệm, điền từ, sắp xếp câu, viết lại câu, đọc hiểu, viết đoạn văn, … để nâng cao khả năng làm bài và đạt kết quả cao trong bài thi.

STT Dạng bài tập Nội dung
1 Trắc nghiệm Kiểm tra kiến thức từ vựng, ngữ pháp, phát âm
2 Điền từ Kiểm tra khả năng điền từ phù hợp vào chỗ trống
3 Sắp xếp câu Kiểm tra khả năng sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
4 Viết lại câu Kiểm tra khả năng viết lại câu theo yêu cầu
5 Đọc hiểu Kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản
6 Viết đoạn văn Kiểm tra khả năng viết đoạn văn theo yêu cầu

Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tham khảo thêm các đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh của các năm trước để nắm được cấu trúc và mức độ khó của đề thi. Việc làm nhiều đề thi sẽ giúp các em học sinh tự tin hơn khi bước vào bài thi chính thức.

Chúc các em học sinh lớp 5 ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh!

II. Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2022-2023

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2022-2023 gồm 5 phần, với tổng 50 câu hỏi, thời gian làm bài thi là 60 phút. Cấu trúc và nội dung đề thi được thiết kế bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 5 mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đánh giá toàn diện kiến thức và kỹ năng của học sinh.

Phần 1: Nghe hiểu (10 câu)

Phần 2: Đọc hiểu (15 câu)

Thời gian Đối tượng Điểm
60 phút Học sinh lớp 5 100 điểm

Phần 3: Ngữ pháp và từ vựng (20 câu)

Phần 4: Viết (05 câu)

Phần 5: Nói (10 câu)

III. Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh theo từng chủ đề

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh theo chủ đề ngữ pháp

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh theo chủ đề ngữ pháp thường tập trung vào các kiến thức cơ bản về thì, câu hỏi, câu phủ định, câu nghi vấn, so sánh, mạo từ, giới từ, liên từ, v.v. Các dạng bài tập thường gặp trong đề thi này bao gồm điền từ còn thiếu, sắp xếp câu, viết lại câu, chuyển đổi câu, v.v.

Ví dụ về một số dạng bài tập trong đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh theo chủ đề ngữ pháp:

Dạng bài tập Mô tả
Điền từ còn thiếu Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu để hoàn thành câu.
Sắp xếp câu Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh.
Viết lại câu Viết lại câu đã cho theo yêu cầu (ví dụ: chuyển đổi thì, chuyển đổi câu khẳng định sang câu phủ định, v.v.).
Chuyển đổi câu Chuyển đổi câu đã cho sang một dạng câu khác (ví dụ: chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động, chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp, v.v.).

Để ôn tập hiệu quả cho đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh theo chủ đề ngữ pháp, học sinh cần nắm vững các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh, luyện tập thường xuyên các dạng bài tập và làm nhiều bài kiểm tra thử để đánh giá trình độ của mình.

Tham khảo thêm: Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh theo chủ đề từ vựng

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh theo chủ đề từ vựng thường tập trung vào các chủ đề từ vựng cơ bản như gia đình, trường học, động vật, đồ vật, thực phẩm, v.v. Các dạng bài tập thường gặp trong đề thi này bao gồm điền từ còn thiếu, tìm từ đồng nghĩa, tìm từ trái nghĩa, ghép nghĩa, v.v.

Ví dụ về một số dạng bài tập trong đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh theo chủ đề từ vựng:

 • Điền từ còn thiếu: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu để hoàn thành câu.
 • Tìm từ đồng nghĩa: Tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho.
 • Tìm từ trái nghĩa: Tìm từ trái nghĩa với từ đã cho.
 • Ghép nghĩa: Ghép các từ ở cột A với các nghĩa tương ứng ở cột B.

Để ôn tập hiệu quả cho đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh theo chủ đề từ vựng, học sinh cần mở rộng vốn từ vựng của mình bằng cách đọc nhiều sách, báo, truyện, xem phim, nghe nhạc tiếng Anh, v.v. Học sinh cũng nên luyện tập thường xuyên các dạng bài tập và làm nhiều bài kiểm tra thử để đánh giá trình độ của mình.

Tham khảo thêm: Từ vựng tiếng Anh lớp 5

IV. Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh có đáp án là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố kiến thức đã học trong học kì 1. Đề thi gồm các dạng bài tập khác nhau, bám sát chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các em nắm vững các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh.

Các em có thể tải đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh có đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh có đáp án

STT Tên bài thi Thời gian làm bài
1 Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2022-2023 60 phút
2 Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2021-2022 60 phút
3 Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2020-2021 60 phút

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập khác tại website của chúng tôi: Excel English

 • Đề thi học kì 1 lớp 5 các môn khác
 • Giáo án lớp 5
 • Bài tập tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2022-2023

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2022-2023 được biên soạn theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 3 phần chính:

 1. Phần 1: Nghe hiểu (20%)
 2. Phần 2: Đọc hiểu (40%)
 3. Phần 3: Viết (40%)

Thời gian làm bài là 60 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2021-2022

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2021-2022 cũng được biên soạn theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 3 phần chính:

 1. Phần 1: Nghe hiểu (20%)
 2. Phần 2: Đọc hiểu (40%)
 3. Phần 3: Viết (40%)

Thời gian làm bài là 60 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2020-2021

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh năm học 2020-2021 cũng được biên soạn theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 3 phần chính:

 1. Phần 1: Nghe hiểu (20%)
 2. Phần 2: Đọc hiểu (40%)
 3. Phần 3: Viết (40%)

Thời gian làm bài là 60 phút, không kể thời gian phát đề.

V. Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT được thiết kế theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi gồm các dạng bài tập đa dạng, phong phú, bám sát nội dung sách giáo khoa, giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT bao gồm các phần sau:

 • Phần 1: Nghe hiểu (20%)
 • Phần 2: Đọc hiểu (30%)
 • Phần 3: Ngữ pháp và từ vựng (30%)
 • Phần 4: Viết (20%)

Thời gian làm bài: 60 phút

Điểm chuẩn: 50/100

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT là tài liệu hữu ích giúp học sinh lớp 5 ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng tiếng Anh. Giáo viên có thể sử dụng đề thi này để đánh giá năng lực học sinh, từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình giảng dạy.

Để tải đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT, các bạn có thể truy cập vào website của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các website giáo dục uy tín.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập khác tại website của chúng tôi, Excel English, để nâng cao kiến thức và kĩ năng tiếng Anh của mình.

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT được thiết kế theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi gồm các dạng bài tập đa dạng, phong phú, bám sát nội dung sách giáo khoa, giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT bao gồm các phần sau:

 • Phần 1: Nghe hiểu (20%)
 • Phần 2: Đọc hiểu (30%)
 • Phần 3: Ngữ pháp và từ vựng (30%)
 • Phần 4: Viết (20%)

Thời gian làm bài: 60 phút

Điểm chuẩn: 50/100

Đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT là tài liệu hữu ích giúp học sinh lớp 5 ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng tiếng Anh. Giáo viên có thể sử dụng đề thi này để đánh giá năng lực học sinh, từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình giảng dạy.

Để tải đề thi học kì 1 lớp 5 tiếng Anh chuẩn cấu trúc Bộ GD&ĐT, các bạn có thể truy cập vào website của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các website giáo dục uy tín.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập khác tại website của chúng tôi, Excel English, để nâng cao kiến thức và kĩ năng tiếng Anh của mình.

Company Contact Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
 • Coffee
 • Tea
 • Milk

Related Articles

Back to top button